Kandydaci na prezydenta Wrocławia przedstawiają swoje pomysły na rozwój naszego miasta. W piątej odsłonie latarnika wyborczego Wroclife, pytamy ich o priorytety związane ze zdrowiem mieszkańców i walką ze smogiem.

W nadchodzących wyborach samorządowych wybierzemy nowego prezydenta naszego miasta, który zastąpi – ustępującego po 16 latach – Rafała Dutkiewicza. By pomóc wam dokonać wyboru, zapytaliśmy kandydatów na to stanowisko o ich poglądy na najważniejsze dla Wrocławia kwestie, czyli m.in. komunikację miejską, problem korków, zieleń, zarządzanie miastem, rady osiedli, bezpieczeństwo, walkę ze smogiem, edukację, promocję, sport i turystykę.

Odpowiedzi na kolejne zagadnienia publikujemy cyklicznie. W pierwszej części naszego latarnika wyborczego, kandydaci na prezydenta Wrocławia pokrótce przedstawili swoje pomysły na poprawę transportu publicznego i sytuacji na ulicach stolicy Dolnego Śląska.

W drugiej odsłonie latarnika pytaliśmy o zieleń i planowanie przestrzenne. Trzecia część była poświęcona zarządzaniu miastem i roli rad osiedli, a czwarta – bezpieczeństwu i straży miejskiej.

Teraz czas na piątą część, w której kandydaci odpowiadają na pytania dotyczące walki ze smogiem i zdrowia mieszkańców. Odpowiedzi uszeregowaliśmy alfabetycznie (wedle nazwisk kandydatów).

Wroclife: Jak rozwiązać problem smogu we Wrocławiu? W jaki sposób Pani/Pana zdaniem, miasto może i powinno wpływać na poprawę zdrowia mieszkańców?

Marta Lempart, Wrocław dla Wszystkich

Największa część smogu we Wrocławiu pochodzi z tzw. niskiej emisji, czyli z ogrzewania mieszkań paliwami stałymi, często niskiej jakości. Takich pieców jest we Wrocławiu wciąż około 30 tysięcy. Dlatego należy rozszerzyć program KAWKA – w tej chwili wymiana pieców następuje zbyt wolno.

Należy, w uzasadnionych przypadkach, zwiększyć finansowanie do 100% inwestycji oraz wspomóc osoby chcące wymienić stary piec w załatwieniu formalności. Miasto powinno przejąć odpowiedzialność za powodzenie akcji likwidacji tzw. kopciuchów, a nie tylko czekać, aż mieszkańcy sami przeprowadzą procedurę wymiany.

Dodatkowo, może przyspieszyć decyzję, wspomagając termomodernizację budynków.

Jerzy Michalak, inicjatywa Idzie Nowe

Walka ze smogiem powinna być jednym z najważniejszych priorytetów przyszłego prezydenta. Trzeba wreszcie odejść od deklaracji i zacząć realnie działać. Proponujemy tu konkretne kroki. W przyszłej kadencji:

1. Zinwentaryzujemy źródła ciepła.

2. Zwiększymy nakłady na wymianę najstarszych i najbardziej trujących pieców – tzw. kopciuchów. Przeznaczymy na to nawet 50 mln zł rocznie, tak żeby pozbyć się ich w ciągu 5 lat.

3. Podłączymy wszystkie kamienice komunalne do sieci ciepłowniczej.

4. Zatrudnimy doradców energetycznych, którzy będą doradzać mieszkańcom w sprawach finansowania wymiany pieców i utrzymywania innych źródeł ciepła.

5. Będziemy wspierali tworzenie osiedlowych, parafialnych zbiorczych eko-kotłowni, także z uwzględnieniem projektów w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

6. Będziemy kupować elektryczne autobusy.

Katarzyna Obara-Kowalska, Bezpartyjny Wrocław

Program wsparcia wymiany pieców na bardziej ekologiczne, to jedno z ważnych działań, ale tu potrzebne są działania systemowe. Podobne programy funkcjonują w wielu miastach, lecz są elementem kompleksowej walki ze smogiem.

Przede wszystkim, tam gdzie to możliwe, należy zwiększyć przyłączanie kamienic do miejskiej sieci ciepłowniczej. Należy również stworzyć program wymiany pieców węglowych w mieszkaniach komunalnych.

Warto podkreślić, że ważnym elementem walki ze smogiem są inwestycje w komunikację miejską i jej promocja wśród pasażerów. Ograniczenie liczby pojazdów, nowe linie tramwajowe i elektryczny tabor, to elementy kompleksowej walki o lepsze powietrze.

Jacek Sutryk, Koalicja Obywatelska

Zapewnię:
· Termomodernizację i przyłączenia kamienic do CO – zwłaszcza w Śródmieściu, na Kleczkowie, na Przedmieściu Oławskim i na Wielkiej Wyspie.
· Termomodernizację budynków publicznych.
· Program wymiany pieców ze wsparciem dla najuboższych mieszkańców.
· Antysmogowy program edukacyjny.

W polityce zdrowotnej Wrocławia:
· Poprawię dostępność opieki medycznej w szkołach.
· Rozwinę programy profilaktyki zdrowia publicznego.
· Poprawię dostępność do specjalistycznej opieki dla seniorów, zwłaszcza do geriatrów.

Małgorzata Tracz, Partia Zieloni

Główną przyczyną smogu są słabej jakości piece i paliwa grzewcze. Przede wszystkim miasto musi zacząć od siebie, czyli po przeprowadzeniu audytu energetycznego, wymienić węglowe ogrzewanie w zasobie komunalnym i zadbać o termorenowację budynków.

Istotny jest tu rozwój sieci ciepłowniczej i renegocjacja umowy z Fortum. Mamy ambitną uchwałę antysmogową, czas zacząć ją realizować. Ale trzeba też pamiętać o wsparciu finansowym dla osób, dla których wymiana źródła ciepła bez równoczesnego ocieplenia budynku, będzie wiązała się z wyższymi kosztami ogrzewania.

Mirosława Stachowiak-Różecka, kandydatka PiS na prezydenta Wrocławia, nie zdecydowała się odpowiedzieć na nasze pytania.