Ponad 5,5 tys. złotych brutto – tyle, zgodnie z danymi GUS-u, średnio zarabiają wrocławianie. A to oznacza, we Wrocławiu przeciętne miesięczne wynagrodzenie w skali roku wzrosło o 8% i było wyższe o ponad 5% niż w województwie dolnośląskim.

Pod koniec listopada Główny Urząd Statystyczny opublikował raport na temat sytuacji społeczno-gospodarczej Wrocławia w trzech pierwszych kwartałach 2019 roku. Analizie poddano m.in. przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw.

Jak wynika z danych GUS, przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w okresie styczeń-wrzesień 2019 roku wyniosło w naszym mieście 5530,41 złotych. To oznacza, że w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku, średnie zarobki we Wrocławiu wzrosły o ponad 400 złotych. Dodajmy, że w całym województwie dolnośląskim przeciętne wynagrodzenie w pierwszych trzech kwartałach bieżącego roku wyniosło 5263,29 zł.

Zarobki we Wrocławiu 2019 – podział na branże

W przemyśle średnia pensja wynosiła 6275,01 zł, w tym w przetwórstwie przemysłowym – 6278,16 złotych. Jeśli chodzi o poszczególne gałęzie przemysłu, przeciętne wynagrodzenie wyglądało następująco:

  • produkcja artykułów spożywczych – 5136,40 zł,
  • produkcja odzieży – 3002,11 zł
  • produkcja papieru i wyrobów z papieru – 5505,13 zł
  • produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych – 5660,06 zł
  • produkcja wyrobów z metali – 5367,28 zł
  • produkcja maszyn i urządzeń – 6584,82 zł

Z kolei średnia pensja w budownictwie w trzech pierwszych kwartałach 2019 roku wyniosła 5528,63 złotych. W podziale na poszczególne segmenty, wynagrodzenia kształtowały się następująco:

  • budowa budynków – 5683,29 zł
  • budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej – 5836,01 zł
  • roboty budowlane specjalistyczne – 5055,67 zł

W handlu i naprawie samochodów średnio zarabiało się 4873,77 złotych. Bardziej opłacalny jest handel hurtowy, gdzie przeciętne wynagrodzenie to 6013,56 złotych. W handlu detalicznym płaci się sporo mniej, bo 4226,61 złotych.

Przeciętne wynagrodzenie w transporcie i gospodarce magazynowej to 5056,29 zł, w zakwaterowaniu i gastronomii – 4248,75 zł, w informacji i komunikacji – 9185,21 zł, w obsłudze rynku nieruchomości – 5529,22 zł, w działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej – 7021,95 zł, w administracji i działalności wspierającej – 3887,09 zł, a działalności związanej z kulturą, rozrywką i rekreacją – 4479,43 złotych.