Wrocławskie Inwestycje właśnie podpisały umowę z wykonawcą pierwszego etapu trasy tramwajowej na Popowice. Realizacja tego przedsięwzięcia pochłonie ponad 122 mln złotych.

Przypomnijmy, pierwszy przetarg na budowę trasy tramwajowej wzdłuż ulicy Długiej, Starogroblowej i Popowickiej urzędnicy unieważnili w marcu 2018 roku. Jako powód wskazywano fakt, że oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

W kwietniu ogłoszono ponowne postępowanie. I okazało się, że oferty są jeszcze wyższe niż w pierwszym przetargu. Najniższa z nich przewyższała kwotę, jaką zamierzał wydać magistrat, o prawie 124 mln złotych. Dlatego i drugi przetarg unieważniono.

– Problemem jest rynek budowlany, który przeżywa boom. Nie ma ludzi do pracy, do tego dochodzi odwrócony VAT i kilka innych kwestii gospodarczych. A my chcemy odpowiedzialnie wydawać pieniądze i naszym zdaniem ceny, zaproponowane przez wykonawców, są zbyt wygórowane – tłumaczył Marek Szempliński z Wrocławskich Inwestycji.

Po dwóch zakończonych fiaskiem przetargach, spółka Wrocławskie Inwestycje zdecydowała się podzielić budowę trasy tramwajowej na Popowice na dwa etapy. W lipcu ubiegłego roku ogłoszono postępowanie na pierwszy z nich.

Oferty otwarto w październiku. Zgłosiło się dwóch zainteresowanych. Budimex zaproponował cenę ponad 122 mln złotych, a Intercor – 184,5 mln złotych. Obie oferty znów znacząco przewyższały założony przez urzędników budżet. Zamawiający zamierzał bowiem przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia nieco ponad 86 mln złotych (46 mln zł miała wyłożyć gmina Wrocław, a 40 mln zł – PKP PLK).

Analiza ofert trwała ponad 3 miesiące. W styczniu Wrocławskie Inwestycje rozstrzygnęły postępowanie, wybierając jako najkorzystniejszą ofertę spółki Budimex Budownictwo. A w czwartek 28 marca urzędnicy podpisali umowę z wykonawcą.

Na łączny koszt 122,3 mln złotych złożą się środki z gminy Wrocław (70 mln zł) i PKP PLK (52,3 mln zł). To oznacza, że oba podmioty dołożą do inwestycji w sumie ponad 36 mln złotych względem pierwotnie założonego budżetu.

Tramwaj na Popowice

fot. arch. Grzegorz Kilian

Tramwaj na Popowice w dwóch etapach

– Pierwszy etap obejmuje odcinek od ulicy Długiej na wysokości Tesco do łuku, gdzie ulica Długa przechodzi w Starogroblową, za wjazdem na teren Politechniki Wrocławskiej – wyjaśniał w lipcu zeszłego roku Sławomir Kanik, kierownik projektu z Wrocławskich Inwestycji.

Ten etap obejmie, oprócz budowy torowiska i przebudowy dróg, także przebudowę wiaduktu kolejowego nad ulicą Długą, obok siedziby Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta.

Termin wykonania robót, jeśli chodzi o zakres dotyczący miasta Wrocław, to 18 miesięcy od podpisania umowy. Z kolei część PKP PLK, czyli przebudowa wiaduktu i budowa nowego przystanku kolejowego Wrocław-Szczepin, zaplanowana jest na 23 miesiące.

Jak podkreślają urzędnicy, etap pierwszy obejmuje najbardziej skomplikowany, czasochłonny i kosztochłonny zakres robót. W drugim etapie, planowanym na lata 2020-2023, powstaną pozostałe odcinki trasy tramwajowej.

Z Kępy Mieszczańskiej na Popowice

Nowa trasa tramwajowa ma liczyć łącznie 3,8 kilometra. Rozpocznie się na skrzyżowaniu ulicy Jagiełły i Dmowskiego, pobiegnie przez most Dmowskiego, ulicę Długą, Starogroblową i Popowicką aż do skrzyżowania z Milenijną i Pilczycką. Do wiaduktu kolejowego przy Długiej torowisko zostanie poprowadzone między jezdniami, za nim będzie przebiegało po północnej stronie drogi.

W ramach tego zadania ramach powstanie 9 nowych przystanków i dwa zintegrowane węzły przesiadkowe pomiędzy tramwajem i koleją: w rejonie przecięcia trasy z linią kolejową nr 143, czyli projektowany przystanek Wrocław-Szczepin oraz z linią kolejową nr 271 – istniejący przystanek Wrocław-Popowice.

– Będą to węzły przesiadkowe dla osób, które do miasta dojeżdżają koleją z Trzebnicy, Jelcza, Wojnowa, Psiego Pola. Tuż pod peronami kolei pasażerowie będą mogli się przesiąść do tramwaju lub autobusu – zapowiadają w magistracie.

Dopełnieniem tej inwestycji będzie budowa zielonych torowisk oraz wydzielonych tras pieszych i rowerowych.

Wizualizacja główna: arch. Grzegorz Kilian