Wrocławski magistrat powoli zabiera się za przygotowania do budowy trasy tramwajowej na Maślice. W pierwszej kolejności powstanie koncepcja nowej linii. Szybciej powinniśmy doczekać się przebudowy ulicy Maślickiej.

W środę 2 maja spółka Wrocławskie Inwestycje rozstrzygnęła przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych dla zadania “Przebudowa ulicy Maślickiej wraz z budową torowiska tramwajowego”. Do postępowania stanęło trzech zainteresowanych, a zwyciężyła oferta Wrocławskiego Biura Projektów Drosystem, opiewająca na niespełna 900 tys. złotych.

Wykonawca będzie musiał opracować dokumentację projektową i uzyskać niezbędne decyzje administracyjne w zakresie przebudowy układu drogowego z uwzględnieniem rezerwy pod budowę trasy tramwajowej, a także opracować koncepcję dla budowy trasy tramwajowej, od istniejącej linii tramwajowej na ulicy Pilczyckiej do projektowanej pętli w okolicy skrzyżowania ulicy Maślickiej, Królewieckiej i Głównej, nieopodal linii kolejowej (na poniższej mapce trasa tramwaju zaznaczona jest na żółto).

fot. WI

Ulica Maślicka ma zostać przebudowana na odcinku około 1,6 km – od ronda przy ulicy Pilczyckiej do okolic skrzyżowania z aleją Śliwową. W ramach inwestycji, oprócz przebudowy jezdni, powstaną także nowe chodniki, trasy rowerowe, pojawi się zieleń i oświetlenie, a parkowanie zostanie uporządkowane. Zachowana zostanie również rezerwa pod przyszłą trasę tramwajową.

Jeśli chodzi o koncepcję trasy tramwajowej, wykonawca będzie musiał opracować także ogólną analizę uwarunkowań infrastruktury podziemnej i naziemnej, wskazującą przebieg trasy – razem z przystankami – zakończonej pętlą, a także szacunkowe koszty realizacji robót. W ramach koncepcji powstaną też wizualizacje nowej trasy, analiza własnościowa terenów, przez które przebiegać ma inwestycja, inwentaryzacja zieleni, wskazanie obiektów budowlanych do wyburzenia, koncepcja zagospodarowania terenu oraz dokumentacja badań geotechnicznych podłoża.

Dodajmy, że Wrocławski Program Tramwajowy zakłada budowę linii tramwajowej na Maślice dopiero po 2022 roku.

Ulica Buforowa

Przebudowa ulicy Buforowej. Fot. Wrocławskie Inwestycje/mat. prasowe

Tramwajem na Jagodno i Ołtaszyn?

Wkrótce powinien zostać także ogłoszony przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej linii tramwajowej na Jagodno. Tramwaj na Jagodno to inwestycja wyczekiwana od lat przez mieszkańców tego osiedla. Na razie nie wiadomo jednak, kiedy powstanie torowisko.

Miasto nie skorzystało z okazji i nie zdecydowało się wybudować torów przy okazji trwającej przebudowy ulicy Buforowej. Urzędnicy zapewniają jednak, że w ramach tej inwestycji, pozostawiona zostanie rezerwa terenowa pod przyszłe torowisko. Zgodnie z Wrocławskim Programem Tramwajowym, linia tramwajowa na Jagodno – podobnie jak na Maślice – jest przewidziana do realizacji dopiero po 2022 roku.

Magistrat szykuje się także do budowy linii tramwajowej na Ołtaszyn i w zeszłym roku przeprowadziło konsultacje w sprawie różnych wariantów trasy. Trasa od Parku Południowego na Ołtaszyn ma powstać do 2022 roku, a niedawno pojawiły się informacje, że planowane jest jej wydłużenie aż do Wysokiej. W tym roku urzędnicy planują wykonać analizę skrzyżowań trasy tramwajowej na Ołtaszyn z infrastrukturą kolejową. Do 2022 roku powinna powstać także linia tramwajowa na Swojczyce. W przyszłym roku mają ruszyć przygotowania do tej inwestycji.

Tramwaj na Popowice

mat. inwestora

Szybciej pojedziemy na Nowy Dwór i Popowice

Jak informowaliśmy pod koniec kwietnia, trwają już przetargi na realizację dwóch najważniejszych inwestycji transportowych najbliższych lat. Chodzi o linię tramwajową na Popowice i trasę autobusowo-tramwajową na Nowy Dwór.

O konieczności jak najszybszej budowy obu tras mówił już jesienią zeszłego roku Patryk Wild, były prezes MPK, a obecnie radny Dolnego Śląska i członek rady programowej Bezpartyjnego Wrocławia. Wild tłumaczył, że dziś cała masowo zabudowywana zachodnia część Wrocławia tramwajowo “wisi” na ulicy Legnickiej.

– Z jednej strony mamy kwestię praktycznie wyczerpanej przepustowości w szczycie, a z drugiej – każdy wypadek czy wykolejenie w tym miejscu odcina i wyłącza z kursowania tramwaje 1/3 wrocławskich linii – wyjaśniał Patryk Wild.

Jak podkreślał, to patologiczna sytuacja.

– I dlatego obie zachodnie inwestycje, czyli Popowicka/Długa i Strzegomska/Robotnicza, są absolutnymi priorytetami wrocławskiego transportu zbiorowego, jako odpowiedź na już istniejący i stale zwiększający się popyt – wyjaśniał Wild.

Przypomnijmy, że pierwszy przetarg na budowę trasy tramwajowej wzdłuż ulicy Długiej, Starogroblowej i Popowickiej urzędnicy unieważnili. Jako powód wskazywano fakt, że oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Zgodnie z nowym ogłoszeniem przetargowym, termin zakończenia budowy trasy tramwajowej przez Popowice to 30 września 2020 roku. W tym samym terminie ma być gotowa trasa autobusowo-tramwajowa na Nowy Dwór.