Wrocławski magistrat i gmina Kobierzyce właśnie podpisały porozumienie, w myśl którego planowana linia tramwajowa na Ołtaszyn zostanie przedłużona do podwrocławskiej Wysokiej. Nowa trasa ma być gotowa w 2022 roku.

O pomyśle, by planowana linia tramwajowa na Ołtaszyn został wydłużona do podwrocławskiej Wysokiej informowaliśmy już na początku 2018 roku. W środę 17 października władze Wrocławia podpisały porozumienie intencyjne w tej sprawie z gminą Kobierzyce.

– Kobierzyce są ważne dla Wrocławia, a Wrocław dla Kobierzyc – podkreśla Rafał Dutkiewicz, prezydent stolicy Dolnego Śląska.

Wtóruje mu Ryszard Pacholik, wójt Kobierzyc.

– Linia tramwajowa będzie bardzo ważnym dla Kobierzyc elementem sieci komunikacyjnej. W 2021 roku ma być gotowe połączenie kolejowe, a wkrótce potem tramwajowe. To bardzo ułatwi życie mieszkańcom Wysokiej czy Bielan Wrocławskich, które bardzo intensywnie się rozwijają. Dziś podpisujemy list intencyjny i jesteśmy przekonani, że w ciągu najbliższej kadencji ten tramwaj powstanie – zaznacza Pacholik.

Rafał Dutkiewicz dodaje, że w ślad za listem intencyjnym, wkrótce rozpoczną się prace projektowe.

– Jest pełna determinacja, by tę inwestycję zrealizować. Będziemy musieli dograć szczegóły, czyli choćby ostateczny wariant trasy czy podział kosztów, ale jestem pewny, że w 2022 roku tramwajem dojedziemy do Wysokiej – podkreśla Dutkiewicz.

Porozumienie zakłada wspólne rozpoczęcie prac przygotowawczych do realizacji całego przedsięwzięcia. Te prace to: ustalenie korytarza przedłużenia trasy tramwajowej, wskazanie propozycji usytuowania pętli tramwajowej i parkingu P&R w rejonie Wysokiej, zaproponowanie zasad uwzględnienia trasy tramwajowej w procesie projektowym drogi wojewódzkiej prowadzonym przez samorząd województwa, a także wstępne omówienie zasad utrzymania i funkcjonowania obsługi tramwajowej, zakupu taboru oraz innych działań organizacyjnych wynikających z funkcjonowania trasy. Porozumienie obejmuje też zaplanowanie zakresu i sposobu prowadzenia prac, określenia ram dla ich budżetu oraz podziału kosztów.

– Porozumienie intencyjne stanowi chęć podjęcia współpracy i nie tworzy żadnych zobowiązań i skutków finansowych – zaznacza magistrat.

Którędy pojedzie tramwaj na Ołtaszyn?

Przypomnijmy, na początku października zeszłego roku zakończyły się konsultacje społeczne dotyczące budowy nowej linii tramwajowej na Ołtaszyn. W marcu bieżącego roku urzędnicy zaprezentowali raport z tych konsultacji.

– Analiza złożonych wniosków pozwoliła na wytypowanie do dalszych prac trzech wariantów (1, 3 i 5) z ośmiu pierwotnie zaprezentowanych. Dwa z nich (1 i 5) jednak zmodyfikowano w stosunku do zaprezentowanych podczas konsultacji przebiegów. Skorygowano je posiłkując się sugestiami mieszkańców. Modyfikacja wariantu 1 (obecnie 1a) polega na maksymalnym odsunięciu go od zabudowy ul. Agrestowej przy jednoczesnej maksymalnej ochronie cennej zieleni, natomiast wariant 5 (obecnie 5a) po przekroczeniu linii kolejowej 285 zmienia przebieg równolegle do tej linii do połączenia z końcówką wariantu 1a – tłumaczą w magistracie.

Już po konsultacjach, Biuro Zrównoważonej Mobilności przeanalizowało te trzy warianty pod kątem kilkunastu kryteriów.

– W rankingu najwięcej punktów uzyskał wariant 1a, następnie 5a. Najniżej oceniony został wariant 3. Wariant 1a uzyskał największe noty pod względem równomierności potencjału (braku przejazdu przez tereny niezamieszkałe), dostępności korytarza pod możliwość budowy wydzielonego zielonego torowiska, kryterium synergii (oddziaływania na miasto) oraz oceny wprowadzenia nowej linii tramwajowej w odniesieniu do przepustowości oraz czasu przejazdu do centrum miasta – wyliczają urzędnicy.

Jak podkreśla Monika Kozłowska-Święconek, dyrektor Biura Zrównoważonej Mobilności we wrocławskim magistracie, ostatecznie do dalszej analizy wybrano dwa warianty, czyli 1a i 5a. Nowa trasa tramwajowa na Ołtaszyn do planowanej pętli w rejonie ul. Zwycięskiej będzie wynosić – w zależności od wariantu – 1,8 km albo 2,9 km. Wydłużenie z rejonu ul. Zwycięskiej w kierunku Wysokiej ulicą Ołtaszyńską to dodatkowo około 1,5 kilometra.

Monika Kozłowska-Święconek wylicza, że dzięki wydłużeniu planowanej linii na Ołtaszyn aż do Wysokiej, liczba osób mieszkających w zasięgu 500 metrów od tramwaju zwiększy się z około 3 do 10 tysięcy.

– A koszty zwiększą się z około 60 mln zł dla wariantu „krótkiego” do 85-90 mln złotych – dodaje Kozłowska-Święconek.

Dodajmy, że zgodnie z zaprezentowanym w 2016 roku Wrocławskim Programem Tramwajowym, linia od Parku Południowego na Ołtaszyn ma powstać do 2022 roku.