W poniedziałek 1 marca zaczęły obowiązywać nowe zasady dotyczące płatnego parkowania we Wrocławiu. Znacznie wzrosły stawki za postój, a w ścisłym centrum opłaty trzeba uiszczać przez 7 dni w tygodniu.

Jak już informowaliśmy, wraz z początkiem marca 2021 roku zmieniła się wysokość opłat za parkowanie we Wrocławiu. Została także wprowadzona Śródmiejska Strefa Płatnego Parkowania, która objęła obecne strefy A i B. 

– Celem utworzenia ŚSPP jest przede wszystkim ochrona interesów mieszkańców ścisłego centrum przez poprawę dostępności miejsc postojowych oraz dalszy rozwój tego obszaru jako wizytówki Wrocławia. Przestrzeń ulic jest tu zbyt cenna, aby przeznaczać ją na parkingi – potrzebujemy jej dla pieszych, na ogródki gastronomiczne, więcej zieleni i kultury. Najważniejsza przestrzeń publiczna miasta powinna być dostępna dla wszystkich mieszkańców oraz odwiedzających, dlatego konieczne jest zwiększenie udziału podróży innych niż samochodem. W tym celu remontujemy istniejące i budujemy nowe linie tramwajowe, wydzieliliśmy je od ruchu ogólnego, inwestujemy w tabor, a także rozwijamy system spójnych tras rowerowych. Samochód powinien być ostatnim wyborem, gdy chcemy dotrzeć do ścisłego centrum. A jeśli w danej sytuacji jest koniecznością, parkujmy raczej w parkingach kubaturowych, niż przy ulicy. W strefie A i B mamy łącznie ok. 3400 miejsc postojowych w parkingach kubaturowych i niespełna 1300 na ulicach. Jeśli mamy się pomieścić, musimy skierować parkowanie pod dach – mówi Tomasz Stefanicki, zastępca dyrektora Biura Zrównoważonej Mobilności.

Wrocławska strefa płatnego parkowania liczy obecnie 5026 miejsc. Z kolei śródmiejska Strefa Płatnego Parkowania obejmie 1 273  miejsca, a więc 25% obszaru całej strefy.  

Na wniosek mieszkańców strefa płatnego parkowania została w 2019 r. poszerzona o dodatkowe obszary. Mimo wszystko, Wrocław ma obecnie jedną z najmniejszych stref płatnego parkowania spośród dużych miast w Polsce. W miastach takich jak Poznań czy Szczecin analogiczne strefy są zdecydowanie większe (Poznań – 7.212, Szczecin – 6.853). Z kolei W Krakowie strefa płatnego parkowania obejmuje ponad czterokrotnie więcej miejsc postojowych – 20.150 – dodaje Tomasz Stefanicki.

Urzędnicy zaznaczają, że na tym obszarze funkcjonują również dwa parkingi kubaturowe: na pl. Nowy Targ (334 miejsca parkingowe) i na pl. Wolności, przy gmachu NFM (ponad 600 miejsc).

Czytaj także: Prezydent Sutryk o podwyżkach za parkowanie: tu nie chodzi o pieniądze, tylko o nasze nawyki

Strefa Płatnego Parkowania – najważniejsze zmiany

Dni i godziny obowiązywania opłat

W strefach A i B płatne parkowanie będzie obowiązywało 7 dni w tygodniu od godz. 9 do 20. W strefie C – opłaty obowiązują tak jak obecnie – od poniedziałku do piątku od godz. 9 do 18.

Stawki opłat, poza stawkami dla mieszkańców i osób niepełnosprawnych pracujących w danej strefie

W śródmiejskiej strefie płatnego parkowania w obszarze A:

 • 7,00 zł za pierwszą godzinę postoju
 • 7,30 zł za drugą godzinę postoju
 • 7,70 zł za trzecią godzinę postoju
 • 7,00 zł za czwartą i każdą kolejną godzinę postoju

W śródmiejskiej strefie płatnego parkowania w obszarze B:

 • 5,00 zł za pierwszą godzinę postoju
 • 5,20 zł za drugą godzinę postoju
 • 5,50 zł za trzecią godzinę postoju
 • 5,00 zł za czwartą i każdą kolejną godzinę postoju

W strefie płatnego parkowania (strefa C):

 • 3,00 zł za pierwszą godzinę postoju
 • 3,10 zł za drugą godzinę postoju
 • 3,30 zł za trzecią godzinę postoju
 • 3,00 zł za czwartą i każdą kolejną godzinę postoju

Co nie ulegnie zmianie od 1 marca?

 1. Zerowe stawki opłat dla osób niepełnosprawnych posiadaczy Identyfikatora O, pojazdów jednośladowych (motocykle) i dodatkowo –  od 1 marca br. – pojazdów o napędzie wodorowym.
 2. Stawki opłat abonamentowych dla mieszkańców i osób niepełnosprawnych pracujących w strefie.
 3. Przywilej zakupu abonamentu w strefie A, najściślejsze centrum miasta, tylko dla trzech grup: mieszkańców, osób niepełnosprawnych oraz pojazdów niskoemisyjnych.
 4. Sposoby wnoszenia opłat za parkowanie: wnosimy je za pomocą abonamentów, biletów kupionych w parkomatach, za pomocą płatności mobilnych. W parkomatach płatności można dokonać bilonem, kartą płatniczą lub BLIKiem.

Abonamenty

W strefie A abonamenty nadal mogą wykupić tylko trzy grupy użytkowników:

 1. Abonament dla mieszkańca M (meldunek stały lub tymczasowy w strefie)

2. Abonament dla osoby niepełnosprawnej pracującej w strefie N

Cennik dla M i N:

 • 10 zł za miesiąc
 • 50 zł za pół roku
 • 100 zł za rok

3. Trzecią grupą są posiadacze pojazdów niskoemisyjnych – abonament NEA:

 • na 1 miesiąc – 30 zł (obecnie 10 zł dla stref A i B)
 • na pół roku – 150 zł (obecnie 50 zł dla stref A i B)
 • na rok – 300 zł (obecnie 100 zł dla stref A i B)

Uwaga! Posiadacz abonamentu NEA ma jednocześnie prawo do darmowego postoju w obrębie strefy B i C.

Strefa B

W strefie B nowością będzie możliwość wykupienia abonamentu komercyjnego, na numer rejestracyjny pojazdu (obecnie można wykupić abonament łączny na strefę B i C):

Cennik:

 • na 1 miesiąc – 400 zł
 • na pół roku – 2000 zł
 • na rok – 4000 zł

Można również wykupić abonament NEB – dla pojazdów niskoemisyjnych

 • na 1 miesiąc – 10 zł (obecnie 10 zł dla stref A i B)
 • na pół roku – 50 zł (obecnie 50 zł dla stref A i B)
 • na rok – 100 zł (obecnie 100 zł dla stref A i B)

Uwaga! Posiadacz abonamentu NEB ma jednocześnie prawo do darmowego postoju w strefie C.

Strefa C

Zmianie ulegną ceny abonamentów w strefie płatnego parkowania (obecna strefa C):

Abonament C – na numer rejestracyjny pojazdu

 • na 1 miesiąc – 200 zł (obecnie 160 zł)
 • na pół roku – 1000 zł (obecnie 800 zł)
 • na rok – 2000 zł (obecnie 1600 zł)