Uniwersytet Coventry – jeden z najbardziej innowacyjnych w Wielkiej Brytanii – planuje otworzyć swoją nową filię we Wrocławiu. Od września 2019 roku ma on oferować kursy w zakresie przedmiotów zawodowych i technicznych na studiach stacjonarnych i zaocznych.

Uniwersytet Coventry został założony w 1843 roku. Zaledwie kilka tygodni temu magazyn Times Higher Education umieścił uczelnię w gronie 100 najlepszych uniwersytetów w Europie (top 100 universities in Europe) pod względem jakości i warunków nauczania, a także w pierwszej europejskiej trójce w kategorii relacji ze studentami.

Na początek dla 300 studentów

Władze uniwersytetu brały pod uwagę również inne czołowe ośrodki akademickie w Polsce, zaś teraz ogłosiły, że swoją najnowszą filię otworzą we Wrocławiu. Ma ona oferować kursy w zakresie przedmiotów zawodowych i technicznych na studiach stacjonarnych i zaocznych, początkowo dla 300 studentów. Wszystkie zajęcia prowadzone będą w języku angielskim, a ich absolwenci otrzymają dyplom Coventry University.

Filia Uniwersytetu Coventry będzie pierwszą tego typu niezależną placówką w Polsce utworzoną przez zagraniczną uczelnię wyższą. W planach jest również możliwość wymiany studenckiej z innymi brytyjskimi jednostkami należącymi do Grupy Coventry University zlokalizowanymi w Coventry, Scarborough i Londynie.

Kształcenie w nowej filii we Wrocławiu będzie oparte na elastycznym modelu, dzięki czemu studenci mogą łączyć naukę z pracą w niepełnym wymiarze godzin, co ułatwi finansowanie studiów.

Biznes, cyberbezpieczeństwo, IT, inżynieria, hotelarstwo

Uczelnia planuje bliską współpracę z lokalnymi firmami, aby wypracować model edukacji kształcący wykwalifikowanych absolwentów gotowych do podjęcia pracy, wyposażonych w wiedzę i umiejętności zawodowe zwiększające ich szanse zatrudnienia.

Początkowo oferowane programy będą obejmować poziom studiów licencjackich w dziedzinie biznesu, cyberbezpieczeństwa i IT, inżynierii, hotelarstwa i turystyki. Przedstawiciele uczelni zidentyfikowali je jako najbardziej rozwojowe w regionie dolnośląskim. Uniwersytet zamierza rozszerzać portfel kursów.

Prorektor Uniwersytetu Coventry John Latham w towarzystwie osób reprezentujących senat uczelni odwiedzały Wrocław już kilkakrotnie w ciągu ostatnich lat, spotykając się z władzami miasta, w tym także z prezydentem Rafałem Dutkiewiczem, aby ocenić możliwości uruchomienia filii.

Uczelnia współpracuje już z Politechniką Wrocławską, prowadząc program magisterski w zakresie europejskich systemów i kontroli, dając studentom możliwość studiowania w Polsce i w Coventry.

Oferujemy elastyczny model edukacji

– Nasze wizyty w samym mieście i na uczelni partnerskiej zainspirowały nas do założenia filii we Wrocławiu. Bardzo mocno koncentrujemy się na umożliwieniu studentom zdobycia doświadczenia i zwiększeniu szans na rynku pracy, a zauważyliśmy, że lokalna społeczność nasze wartości podziela. Istnieje wielki apetyt na edukację w elastycznym modelu, jaki oferujemy – mówi John Latham, Prorektor Uniwersytetu Coventry.

John Latham, Prorektor Uniwersytetu Coventry. Fot. Materiały Prasowe

–  Dzięki temu studenci mogą się kształcić jednocześnie pracując i podnosząc swoje umiejętności. Młodzi ludzie z Polski i Europy Środkowej wysoko cenią edukację w Wielkiej Brytanii, a my chcemy podkreślić, że bardzo chętnie  przyjmiemy  ich na brytyjskich uniwersytetach, w tym także na naszym Uniwersytecie Coventry. Otwierając filię pragniemy pokazać, że będziemy oferować elastyczną i zorientowaną na rozwój kariery, lokalną alternatywę, która umożliwi zdobycie dyplomu brytyjskiej uczelni wyższej w dziedzinach, gdzie występuje największe zapotrzebowanie wśród pracodawców – dodał John Latham.

Grupa Uniwersytet Coventry

Założony w 1843 roku przez przedsiębiorców i przemysłowców jako Coventry School of Design (Coventry Szkoła Projektowania) w 2018 roku świętuje swoje 175 urodziny. Dzięki powiązaniom z wiodącymi firmami i organizacjami w różnych krajach i branżach, ponad 30 000 studentów ma dostęp do staży oraz międzynarodowej wymiany, co zapewnia, że rosną ich szanse zatrudnienia po ukończenia studiów. Studenci korzystają z najnowocześniejszego sprzętu i wyposażenia w kampusach w Coventry, Londynie i Scarborough, we wszystkich dyscyplinach akademickich, poczynając od medycyny, biznesu, sztuk scenicznych, po wzornictwo przemysłowe, inżynierię i informatykę.

Coventry University uzyskało złoty status w brytyjskiej klasyfikacji „Teaching Excellence Framework” (TEF). Zajmuje miejsce w pierwszej dwusetce w rankingu THE’S Young University. Jest uznawane za najlepszą uczelnię w Wielkiej Brytanii w rankingach przygotowywanych regularnie przez dziennik Guardian, jak i Complete University Guide.

Uczelnia zdobyła uznanie na arenie międzynarodowej za programy nauczania w dziedzinie zdrowie, inicjatywy pokojowe i zarządzanie kryzysowe. Absolwenci inżynierii i designu, zwłaszcza w dziedzinie motoryzacji, uzyskali wiele wyróżnień na świecie.

Popularne brytyjskie dzienniki the Times i Sunday Times University Guide określił Uniwersytet Coventry mianem „chyba najbardziej innowacyjny uniwersytet w Wielkiej Brytanii”.

W celu uzyskania dalszych informacji, prosimy o kontakt:

  • Alex Roache, Coventry University,  +44 2477655050 lub e-mailem alex.roache@coventry.ac.uk
  • Agnieszka Stasiewicz-Swinney, 607 37 01 08 lub e-mailem agnieszka.stasiewicz@commstart.pl