Wrocław Szczepin – tak będzie nazywał się nowy przystanek kolejowy w naszym mieście. Powstanie on przy linii kolejowej na odcinku Wrocław Nadodrze-Wrocław Mikołajów, w pobliżu ulicy Długiej. To inwestycja powiązana z budową trasy tramwajowej na Popowice.

W środę 23 maja przedstawiciele Centrum Unijnych Projektów Transportowych oraz PKP PLK podpisali umowę na dofinansowanie projektu “Budowa przystanku kolejowego Wrocław Szczepin na linii nr 143 wraz z przebudową wiaduktu kolejowego nad ul. Długą we Wrocławiu oraz niezbędną infrastrukturą”. Wartość inwestycji to blisko 51 milionów złotych, a wsparcie UE wyniesie ponad 34,8 milionów złotych.

Projekt zakłada budowę nowego przystanku kolejowego Wrocław Szczepin w pobliżu ulicy Długiej, zlokalizowanego na trasie Kalety–Kluczbork–Oleśnica–Wrocław Mikołajów.

– Podróżni wsiądą do pociągów z dwóch 200-metrowych peronów, wyposażonych w wiaty z siedzeniami, system dynamicznej informacji pasażerskiej, oświetlenie. Dojście do położonych na nasypie peronów zapewnią schody. Dla osób o ograniczonej mobilności będą także dwie windy – zapowiadają kolejarze.

W ramach inwestycji przebudowany zostanie także pobliski wiadukt kolejowy nad ulicą Długą. Jak zapowiadają kolejarze, rozbudowa obiektu usprawni ruch drogowy w tej części miasta oraz umożliwi poprowadzenie planowanej w tym miejscu linii tramwajowej.

Poza budową nowego przystanku i modernizacją wiaduktu, PLK przebudują także ponad 1 km torów i sieci trakcyjnej. Wykonane zostaną również prace z zakresu zabudowy urządzeń i sygnalizacji, które zapewnią sprawne i bezpieczne prowadzenie ruchu pociągów w rejonie nowego przystanku i przebudowanego wiaduktu.

– Realizacja inwestycji wychodzi naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom wrocławian – projekt zwiększy mobilność części mieszkańców, umożliwi szybszy i sprawniejszy niż obecnie dojazd do pracy, czy też miejsc rekreacyjnych zlokalizowanych nad Odrą – podkreśla Przemysław Gorgol, p.o. dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

fot. PKP PLK

Nowa trasa tramwajowa na Popowice

Przebudowa wiaduktu nad ulicą Długą i budowa nowego przystanku kolejowego to inwestycje powiązane z planowaną budową linii tramwajowej na Popowice. Trwa przetarg, który wyłoni wykonawcę tej trasy.

Nowa trasa tramwajowa ma liczyć 3,8 kilometra. Rozpocznie się na skrzyżowaniu ulicy Jagiełły i Dmowskiego, pobiegnie przez most Dmowskiego, ulicę Długą, Starogroblową i Popowicką aż do skrzyżowania z Milenijną i Pilczycką. Do wiaduktu kolejowego przy Długiej torowisko zostanie poprowadzone między jezdniami, za nim będzie przebiegało po północnej stronie drogi.

– Największe wyzwania tego projektu to przebudowa wiaduktu kolejowego przy ulicy Długiej (wiadukt na Starogroblowej już jest przygotowany pod nową inwestycję) oraz budowa na Długiej zintegrowanego przystanku kolejowo-tramwajowego – tłumaczył w zeszłym roku Sławomir Kanik, kierownik projektu z Wrocławskich Inwestycji.

W ramach tego zadania ramach powstanie 9 nowych przystanków i dwa zintegrowane węzły przesiadkowe pomiędzy tramwajem i koleją: w rejonie przecięcia trasy z linią kolejową nr 143, czyli nowy przystanek Wrocław Szczepin oraz z linią kolejową nr 271 – istniejący przystanek Wrocław Popowice.

– Będą to węzły przesiadkowe dla osób, które do miasta dojeżdżają koleją z Trzebnicy, Jelcza, Wojnowa, Psiego Pola. Tuż pod peronami kolei pasażerowie będą mogli się przesiąść do tramwaju lub autobusu – zapowiadają w magistracie.

Dopełnieniem tej inwestycji będzie budowa zielonych torowisk oraz wydzielonych tras pieszych i rowerowych. Zgodnie z nowym ogłoszeniem przetargowym, termin zakończenia budowy trasy tramwajowej na Popowice to 30 września 2020 roku.