Budynki mieszkalne i usługowe, tereny zielone, system przestrzeni publicznych i dwie nowe ulice – to główne założenia przygotowanej przez urzędników koncepcji Nowego Śródmieścia Świebodzkiego. Zgodnie z wizją magistratu, w rejonie Dworca Świebodzkiego powstanie nowa dzielnica, przywracająca ten teren mieszkańcom.

Rejon Dworca Świebodzkiego to – jak tłumaczą w magistracie – obszar od lat czekający na transformację, a obecnie gorące miejsce na inwestycyjnej mapie Wrocławia. Dlatego w Biurze Rozwoju Wrocławia powstała koncepcja, zakładająca wykreowanie zupełnie nowej dzielnicy miasta, przywracającej ją mieszkańcom. Urzędnicy skupili się na terenie pomiędzy ulicą Góralską, placem Strzegomskim, Dworcem Świebodzkim i ulicą Tęczową.

– Obszar, który objęliśmy koncepcją i nazwaliśmy Nowym Śródmieściem Świebodzkim, to ponad 70 hektarów. Od wielu lat nie jest on adekwatnie zagospodarowany, to tereny poprzemysłowe i pokolejowe. A my chcielibyśmy przywrócić tam m.in. funkcję mieszkaniową. Nasza koncepcja czerpie pełnymi garściami m.in. z nowego Studium Wrocławia – mówi w rozmowie z portalem Wroclife.pl Przemysław Matyja z Biura Rozwoju Wrocławia.

fot. BRW

Miasto krótkich odległości

Główne założenie projektowe, przyświecające urzędnikom, to idea miasta zwartego, czyli miasto krótkich odległości. W BRW tłumaczą, że styl śródmiejski to sposób zamieszkiwania blisko centrum Wrocławia.

– Oznacza to obecność obiektów o różnorodnych funkcjach, w tym także wielu ogólnomiejskich. Dostępność do gęstej sieci komunikacji zbiorowej, pieszej i rowerowej zapewnia mieszkańcom możliwość podróżowania we wszystkich kierunkach. Przeważa zamieszkiwanie w zabudowie wielorodzinnej kwartałowej i blokowej, które łączy się z możliwością korzystania z pobliskiej zieleni ogólnomiejskiej – reprezentacyjnych parków, skwerów, zieleńców, bulwarów oraz zieleni przydomowej – podwórkowej i otwartej międzyblokowej – wylicza magistrat.

Jak dodają urzędnicy, w takim modelu mieszkańcy mają blisko do obiektów, takich jak sklepy, restauracje, kluby, pracownie rzemieślnicze, usytuowanych głównie w parterach budynków wzdłuż ulic i placów.

– Zgodnie z koncepcją Nowego Śródmieścia Świebodzkiego, miałaby tam powstać nie tylko zabudowa usługowo-mieszkaniowa, ale też nowe tereny zielone, połączone z już istniejącym systemem zieleni, m.in. parkiem przy XVII LO czy Promenadą Staromiejską. Duży nacisk kładziemy też na system przestrzeni publicznych, z nowymi strefami ruchu pieszych czy rowerzystów – wyjaśnia Przemysław Matyja.

fot. BRW

Dwie nowe ulice

Koncepcja zakłada także powstanie dwóch nowych ulic.

– Aleja Śródmieścia Południowego połączy okolice ulicy Tęczowej i Szpitalnej z placem Strzegomskim, a ulica Noworobotnicza będzie biec wzdłuż planowanej trasy tramwaju na Nowy Dwór, od placu Orląt Lwowskich na zachód. W rejonie Alei Śródmieścia Południowego planujemy też nowy plac – zapowiada Przemysław Matyja.

Aleja Śródmieścia Południowego ma pokrywać się z planowanym wiele lat temu przebiegiem fragmentu Śródmiejskiej Trasy Południowej, czyli drogi, która wedle pierwotnej wizji urzędników miała prowadzić od placu Społecznego, m.in. przez ulicę Pułaskiego, Dyrekcyjną, Szczęśliwą i Szpitalną, aż do placu Strzegomskiego.

Urzędnicy, tworząc koncepcję, uwzględnili ewentualne przywrócenie ruchu pociągów na Dworzec Świebodzki. Planując Aleję Śródmieścia Południowego, na razie nie rozstrzygali, czy ma ona biec wiaduktem nad torami kolejowymi, czy też może to pociągi będą dojeżdżać do Świebodzkiego w zagłębieniu albo tunelem. Koncepcja nie była jednak konsultowana z PKP.

– Staraliśmy się, aby koncepcja zabudowy odzwierciedlała istniejącą strukturę właścicielską. Czyli żeby w miejscach, gdzie zaplanowaliśmy różnego typu budynki, takie obiekty rzeczywiście miały szansę tam stanąć, a nie, żeby wizualizacje pozostały jedynie pobożnymi życzeniami – dodaje Przemysław Matyja.

Jak zastrzegają urzędnicy, na razie za wcześnie, by mówić o terminach i kosztach wcielenia tych pomysłów w życie. Kolejnym krokiem prac będzie przyjęcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru objętego koncepcją, na wschód od ulicy Góralskiej. W najbliższy poniedziałek projekt MPZP trafi na posiedzenie Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

Czy na Dworzec Świebodzki powinny wrócić pociągi?Czy koncepcja zagospodarowania terenów wokół Dworca Świebodzkiego powinna zakładać przywrócenie dworcowi jego pierwotnej funkcji?