Trwa projektowanie przystanków wiedeńskich na ulicy Świdnickiej i Grabiszyńskiej. W najbliższych latach we Wrocławiu powstaną także wyniesione perony przystankowe wzdłuż ulicy Szewskiej, na placu Teatralnym oraz przy skrzyżowaniu ulicy świętej Katarzyny z ulicą Purkyniego.

O plany miasta w zakresie wybudowania we Wrocławiu kolejnych przystanków wiedeńskich zapytał ostatnio prezydenta Wrocławia radny Andrzej Puzio. Rajcy odpowiedziała dyrektor Departamentu Infrastruktury i Transportu Elżbieta Urbanek, która informuje, że obecnie w ramach „Programu ruchu pieszego” trwa opracowywanie dokumentacji projektowej na budowę przystanków wiedeńskich oraz zmiany docelowej organizacji ruchu na ulicy Świdnickiej na odcinku od ulicy Piłsudskiego do ulicy Podwale.

Termin zakończenia opracowania planowany jest do 30 kwietnia 2021 roku. Po uzyskaniu niezbędnych uzgodnień i decyzji oraz kosztorysów inwestorskich, będzie podjęta decyzja odnośnie harmonogramu realizacji tego zadania – zapowiada Elżbieta Urbanek.

Przypomnijmy, że stworzenie przystanków wiedeńskich na ulicy Świdnickiej w 2021 roku to jedna z wiążących rekomendacji uczestników panelu obywatelskiego. Urzędnicy rekomendację przyjęli, ale – jak ostatnio informowaliśmy – z zastrzeżeniem dotyczącym terminu realizacji inwestycji.

– Na 2021 r. zostały już zaplanowane kolejne etapy remontów torowisk, realizowane przez MPK w ramach programu TORYwolucja. Nadal dotyczą one strategicznych miejsc w centrum. Analiza obowiązującego dziś harmonogramu robót torowych, realizowanych przez MPK pokazała, że na 2021 rok nie można zadeklarować prac związanych z budową przystanków wiedeńskich w ciągu ulicy Świdnickiej – tłumaczyli urzędnicy.

Nowe przystanki na Grabiszyńskiej w 2021 roku

Elżbieta Urbanek informuje również, że w trakcie opracowywania jest także dokumentacja projektowa na budowę przystanków wiedeńskich przy ulicy Grabiszyńskiej (“Bzowa – Centrum Zajezdnia” oraz “Hutmen”) z planowanym terminem jej zakończenia do 31 marca 2021 roku.

Po uzyskaniu niezbędnych uzgodnień i decyzji, Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta przystąpi do przygotowania procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Planowany termin realizacji do końca 2021 roku – zaznacza urzędniczka.

Przypomnijmy, że kilka miesięcy pomysł budowy nowych przystanków wiedeńskich na ulicy Grabiszyńskiej wzbudził spore kontrowersje. Miasto tłumaczyło wówczas, że dzięki nowym przystankom pasażerowie MPK będą mogli wygodniej wsiadać do tramwajów.

– Na każdym etapie rozważamy jak najlepsze rozwiązania dla wszystkich. W tym przypadku naszym priorytetem są jednak pasażerowie komunikacji zbiorowej. Przystanki wiedeńskie to forma przystanku wyniesiona w pobliżu jezdni, która pozwala z poziomu wygodnego dla pasażera wejść do tramwaju. Nie możemy zapominać o osobach starszych, czy tych poruszających się na wózkach inwalidzkich – zaznaczała Monika Kozłowska-Święconek, dyrektor Biura Zrównoważonej Mobilności we wrocławskim magistracie.

Jak podkreślali urzędnicy, przystanki wiedeńskie będą także swego rodzaju formą bezpieczeństwa.

– Poruszające się ulicą Grabiszyńską pojazdy będą musiały zmniejszyć swoją prędkość i dostosować ją do nowych elementów jezdni – wyjaśniała Monika Kozłowska-Święconek.

Wyniesione perony przystankowe i “antyzatoki”

Miasto szykuje się także do budowy wyniesionych przystanków MPK. Jak informuje Elżbieta Urbanek, termin opracowywanej dokumentacji projektowej dla wyniesienia peronów przystankowych wzdłuż ulicy Szewskiej (przystanki “Oławska”, “Wita Stwosza”, “Uniwersytecka”) oraz na placu Teatralnym (przystanek “Opera” peron południowy) planowany jest do 28 lutego 2021 roku, a termin realizacji planowany jest na lata 2022-2023.

W listopadzie został także rozstrzygnięty przetarg na wyłonienie wykonawcy w trybie „zaprojektuj + zbuduj” dla zadania “Budowa wyniesionych peronów przystankowych przy skrzyżowaniu ulicy świętej Katarzyny z ulicą Jana Ewangelisty Purkyniego we Wrocławiu”.

Obecnie jest podpisywana umowa z wybranym wykonawcą, z planowym terminem realizacji w 8 miesięcy od jej podpisania – zapowiada Elżbieta Urbanek.

Z kolei w ramach „Programu rowerowego” w sierpniu 2020 roku został rozstrzygnięty przetarg na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych dla zadania „Poprawa bezpieczeństwa użytkowników ulicy Jedności Narodowej i Poniatowskiego poprzez budowę elementów poprawiających dostępność do komunikacji zbiorowej oraz bezpieczeństwo i komfort poruszania się pieszych i rowerzystów”.

Realizacja tego zadania przewiduje przebudowę na skrzyżowaniu ulic Poniatowskiego i Oleśnickiej przystanków tramwajowych, w tym przystanek skierowany w stronę placu Marcina Kromera zostanie przeniesiony przed wyżej wymienione skrzyżowanie. Jednakże z uwagi na ograniczone warunki terenowe przystanki te nie będą wiedeńskimi, ale zostaną zrealizowane w formie tak zwanych „antyzatok”. Takie rozwiązanie jest także funkcjonalne i dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych i pieszych – wyjaśnia Elżbieta Urbanek.

Termin zakończenia tego zadania planowany jest do 17 maja 2021 roku.