Wystartowały wstępne konsultacje rynkowe dotyczące zarządzania systemem samoobsługowej wypożyczalni rowerów publicznych we Wrocławiu. W grudniu przyszłego roku kończy się bowiem umowa z obecnym operatorem Wrocławskiego Roweru Miejskiego.

Magistrat właśnie ogłosił wstępne konsultacje rynkowe poprzedzające planowane postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na uruchomienie i zarządzanie systemem samoobsługowej wypożyczalni rowerów publicznych we Wrocławiu, czyli Wrocławskim Rowerem Miejskim.

Zamawiający oczekuje, że konsultacje pozwolą na uzyskanie informacji w zakresie najlepszych i najkorzystniejszych technicznie, technologicznie, organizacyjnie oraz ekonomicznie rozwiązań mogących służyć realizacji usługi uruchomienia i zarządzania WRM – tłumaczą urzędnicy.

W konsultacjach mogą wziąć udział uczestnicy, którzy w ciągu ostatnich pięciu lat uruchomili co najmniej jeden system samoobsługowej wypożyczalni rowerów publicznych, obejmujący co najmniej 10 stacji i 100 rowerów oraz zarządzali przez co najmniej jeden rok co najmniej jednym takim systemem.

Nowy operator od 2023 roku

W grudniu 2022 roku kończy się umowa z obecnym operatorem systemu WRM, czyli firmą Nextbike Polska.

W związku z tym, że Gmina Wrocław zamierza kontynuować projekt wypożyczalni rowerów publicznych, przygotowujemy postępowanie przetargowe mające na celu określenie wymagań co do przyszłej nowej wypożyczalni (model wypożyczalni), w tym m.in. chcemy przeprowadzić wstępne konsultacje rynkowe – wyjaśniają urzędnicy.

W toku wstępnych konsultacji rynkowych miasto chce omówić charakterystykę systemu WRM, liczbę rowerów i ich rodzaje (i ewentualnie stacji i ich lokalizację wraz z określeniem rodzaju stacji), rozwiązania technologiczne i techniczne (w tym oprogramowanie), zasady i warunki współpracy pomiędzy stronami, możliwość współpracy z zewnętrznymi podmiotami (np. wypożyczanie za pomocą aplikacji innych niż operatora systemu, możliwość integracji z komunikacją zbiorową – wzajemna uznawanie abonamentów/biletów okresowych), zniżki dla osób korzystających z komunikacji zbiorowej i dla osób posiadających kartę „Mój Wrocław”, a także możliwość współpracy z koleją i z miejscowościami ościennymi w ramach aglomeracji wrocławskiej.

Przypomnijmy, że rowery publiczne we Wrocławiu działają od czerwca 2011 roku. Aktualnie, od stycznia 2019 roku, system składa się z 2265 rowerów i 220 stacji. Rowery można wypożyczać i zwracać zarówno na stacjach, jak i poza nimi w granicach administracyjnych Wrocławia (z wyjątkiem stref wyłączonych, takich jak np. tereny kolejowe czy lasy). 65 rowerów spośród ogólnej liczby to rowery niestandardowe (towarowe, dziecięce, elektryczne, składaki i handbike). Wypożyczenie roweru standardowego jest przez pierwsze 20 minut bezpłatne.