Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad dzieli się pierwszymi obserwacjami po wprowadzeniu zmiany organizacji ruchu na węźle autostradowym Bielany Wrocławskie. – Bezkolizyjny zjazd z łącznicy autostradowej, mniejsza kolejka samochodów na A4, a tym samym poprawa bezpieczeństwa w obrębie węzła bielańskiego – wyliczają drogowcy.

Jak wyjaśniają przedstawiciele GDDKiA, w poprzedniej organizacji ruchu pojazdy poruszające się DK35 od strony Bielan Wrocławskich do Wrocławia miały pierwszeństwo przed pojazdami zjeżdżającymi z łącznicy autostradowej.

To powodowało, że niemal codziennie tworzyły się długie kolejki pojazdów na łącznicy i na jezdni autostrady. Niejednokrotnie dochodziło do niebezpiecznych sytuacji, gdy pojazdy poruszające się po A4 z dużą prędkością napotykały na pojazdy stojące w zatorze. To stwarzało ogromne zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego – tłumaczą.

Dlatego też – podkreślają drogowcy – na wjeździe do Wrocławia od strony Bielan Wrocławskich tymczasowo wygrodzony został prawy pas ruchu. Tak, aby pojazdy zjeżdżające z łącznicy autostradowej mogły płynnie i bezkolizyjnie włączać się do ruchu. 

Kolejka samochodów, która tworzyła się na łącznicy i blokowała pas autostrady, znacznie się zmniejszyła. Pojazdy zjeżdżające z łącznicy w stronę Wrocławia włączają się do ruchu płynnie i bezkolizyjnie. Zatory, głównie w godzinach szczytu, na wlocie drogi powiatowej z Bielan Wrocławskich oraz na DK35 z Wałbrzycha są w dużej mierze związane z ograniczoną przepustowością układu drogowego w obrębie południowej części Wrocławia – informuje GDDKiA.

W poszukiwaniu docelowego rozwiązania

Przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad tłumaczą, że z uwagi na istniejącą geometrię węzła Bielany Wrocławskie wypracowanie rozwiązania poprawiającego sytuację na autostradzie A4, bez wprowadzenia ograniczeń ruchu na pozostałych drogach, jest niemożliwe do osiągnięcia.

Dlatego prosimy kierowców o wyrozumiałość oraz zachowanie szczególnej ostrożności na węźle Bielany Wrocławskie. Funkcjonowanie nowej organizacji ruchu obserwujemy od jej wprowadzenia wraz z przedstawicielami Starostwa Powiatowego we Wrocławiu oraz z policjantami z Komend Wojewódzkiej i Miejskiej. Obserwacje posłużą do wypracowania docelowego rozwiązania – zapowiadają drogowcy.

Zdjęcie główne: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad