Przystanek tramwajowy „Rynek” przy ulicy Kazimierza Wielkiego przejdzie metamorfozę. Pojawią się tam m.in. donice z zielenią i ławy. Właśnie podpisano umowę z wykonawcą, a inwestycja pochłonie niemal ćwierć miliona złotych.

W połowie kwietnia Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta ogłosił przetarg na budowę wiat przystankowych wraz z infrastrukturą techniczną na przystanku tramwajowym nr 10004 przy ul. Kazimierza Wielkiego. Zgłosiło się pięciu chętnych, a pod koniec maja urzędnicy jako najkorzystniejszą wybrali ofertę firmy Zaberd, opiewającą na kwotę niespełna 240 tys. złotych. W poniedziałek 15 czerwca ZDiUM podpisał umowę z wykonawcą.

Zamówienie obejmuje zagospodarowanie przystanku w wiaty przystankowe wraz z infrastrukturą techniczną, usunięcie istniejących elementów zagospodarowania (wiata przystankowa, kosz, ławki), budowę oświetlenia wiat i tablicy reklamowej, montaż obiektów małej architektury, zagospodarowanie zieleni oraz wprowadzenie organizacji ruchu zastępczego i docelowego. Zamówienie należy zrealizować w terminie 5 miesięcy od podpisania umowy.

Przystanek przy Kazimierza Wielkiego zazieleni się

Jak czytamy w dokumentacji projektowej przygotowanej przez Pracownię Architektury Krajobrazu IKROPKA, istniejące zagospodarowanie przystanku nr 10004 zostanie przebudowane. Zaprojektowano dwie nowe, czteroprzęsłowe wiaty typu Wrocław, w miejsce istniejącej wiaty.

Na pozostałe elementy wyposażenia przystanku składają się: cztery zestawy donic stalowych, po trzy donice z ławą – jako elementy nowo projektowane wraz z zielenią, cztery pojemniki na odpady z katalogu mebli miejskich, a także pozostałe elementy wyposażenia: słupek przystankowy i stojak reklamowy oraz tablica DIP.

Nasadzenia zaprojektowane są w formie wielogatunkowych, piętrowych kompozycji w indywidualnie projektowanych donicach stalowych. Donice zaprojektowano w czterech powtarzalnych zestawach po trzy sztuki – łącznie 12 sztuk.

Głównym akcentem roślinnym w każdej donicy jest drzewo w formie wielopniowej. Ze względu na rozmiar drzew przewidziano stabilizowanie bryły korzeniowej poprzez podziemny system kotwienia. Niższe piętro nasadzeń w donicach stanowią atrakcyjne trawy ozdobne, byliny oraz rośliny cebulowe i pnącza. Roślinność zastosowana w projekcie została dobrana do trudnych warunków miejskich – tłumaczy nam Dominika Krop-Andrzejczuk z Pracowni Architektury Krajobrazu IKROPKA.

Projekt przewiduje również obsadzenie pnączami ogrodzenia wzdłuż torów tramwajowych, od przystanku do przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu z ul. Krupniczą.

Projekt jest pierwszym tego typu rozwiązaniem we Wrocławiu – zaznacza Dominika Krop-Andrzejczuk.

W wielkogabarytowych donico-ławkach posadzonych ma być: 12 sztuk drzew w formie wielopniowej z gatunku świdośliwa Lamarcka. Z krzewów i bylin pojawić mają się: rozplenica japońska (24 szt.), kocimiętka Faassena (36 szt.), a w celu uatrakcyjnienia wczesnowiosennego efektu wizualnego zaplanowano kwiaty cebulowe: narcyzy (84 szt.).

Istniejące bariery odgradzające przystanki przewidziane zostały do zazielenienia poprzez obsadzenie pnączami – mowa tu zarówno o barierach bezpośrednio sąsiadujących przy donico-ławkach, jak i tych zlokalizowanych dalej pomiędzy torowiskami – wyjaśnia Dominika Krop-Andrzejczuk.

Na długości 80 metrów zaprojektowano: powojniki w odmianach (118 szt.), bluszcz pospolity (70 szt.) oraz winobluszcz pięciolistkowy w odmianach (28 szt.).

Dodajmy, że „Zielone przystanki w centrum miasta” to projekt, który został wybrany w ramach Zielonego WBO 2017, a w 2018 roku magistrat przeprowadził konsultacje społeczne całego przedsięwzięcia. Jako pierwszy do zazielenienia został wytypowany przystanek tramwajowy na ul. Kazimierza Wielkiego przy zbiegu z ulicą Ruską. Niewykluczone, że w przyszłości zielone przystanki powstaną także m.in. na ulicy Widok, placu Teatralnym, ulicy Świdnickiej czy placu Jana Pawła II.

Nowe przejście ułatwi życie pasażerom MPK

Na zielony przystanek tramwajowy łatwiej będzie także dojść, bo wreszcie powstanie zapowiadane od kilku lat przejście dla pieszych przy skrzyżowaniu trasy W-Z z ulicą Ruską. Wybrano już wykonawcę tej inwestycji.

– Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych objętych dokumentacją projektową dla wykonania przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ulicy Kazimierza Wielkiego z ul. Ruską, w tym: wykonanie przejścia dla pieszych (m.in. korekta przebiegu istniejących krawężników kamiennych i ułożenie kostki betonowej typu STOP, likwidacja płytek typu STOP i wykonanie wypełnienia z nawierzchni bitumicznej), odbudowę nawierzchni po robotach sieciowych, przebudowę sygnalizacji świetlnej i korekta programów sygnalizacji świetlnej, wyniesienie organizacji ruchu poziomej i pionowej, wykonanie kanalizacji kablowej – czytamy w dokumentacji przetargowej.

Na skrzyżowaniu ulicy Ruskiej, Kazimierza Wielkiego i Białoskórniczej zaprojektowano przejście dla pieszych pomiędzy peronami przystankowymi przy ul. Kazimierza Wielkiego oraz skorygowano przejście przez ul. Kazimierza Wielkiego (wlot zachodni). Zaprojektowane przejście dla pieszych ma szerokość 2,5 metra. Zaprojektowano także sygnalizatory na przejściach dla pieszych i przestawienie lustra drogowego. Na wszystkie prace wyłoniona w postępowaniu firma będzie miała 4 miesiące od podpisania umowy.

Dodajmy, że jeszcze kilka lat temu wyznaczenie przejścia dla pieszych w tym miejscu było niemożliwe, bo przepisy wymagały, aby pasy miały minimum cztery metry szerokości, a perony są tam węższe. W 2015 roku prawo się jednak zmieniło i aktualnie dopuszcza zwężenie przejścia do 2,5 metra. Dlatego też magistrat zaczął przymierzać się do wprowadzenia takiego rozwiązania.