Od 6 do 13 grudnia jeszcze raz możemy zagłosować na projekty z tegorocznej edycji Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego. Ale tylko na te, które dotyczą zieleni i nie zostały wybrane do realizacji w pierwszym, wrześniowym głosowaniu. Miasto przeznaczy na ten cel dodatkowe 2,5 mln złotych.

fot. pixabay.com

Od 6 do 13 grudnia mieszkańcy Wrocławia w powszechnym, elektronicznym głosowaniu zdecydują, które z zielonych inwestycji będą realizowane. W życie wcielone zostaną dwa duże projekty (za 500 tys. zł każdy) oraz 6 mniejszych (za 250 tys. zł). Każdy będzie mógł zagłosować na jeden duży i jeden mały projekt.

Na liście przeznaczonej pod głosowanie znajduje się 39 zielonych projektów www.wroclaw.pl/budzet-obywatelski-wroclaw/wbo2016/projekty-zielone-wbo-2017 . Zostały one wytypowane przez roboczy zespół złożony z ekologów, aktywistów miejskich, naukowców, urzędników zajmujących się zielenią i WBO. Jako baza służyła lista pozytywnie zweryfikowanych projektów WBO 2017, które nie zostały wybrane przez mieszkańców do realizacji.

Zwycięskie projekty zostaną wykonane w ich „zielonym zakresie” (więcej zieleni – mniej infrastruktury). Szczegółowe ustalenia co do zakresu prac będzie wynikiem konsultacji społecznych, które zostaną zorganizowane w roku 2018 – oddzielnie dla każdej wybranej przez mieszkańców inwestycji. W 2018 roku. zostanie opracowana dokumentacja projektowa. Budowa nowych skwerów i parków zacznie się w 2019 roku.

Zielona Stolica Europy

Przypomnijmy, w tegorocznej edycji WBO wytypowano 64 projekty, które zostaną wcielone w życie. Duża część z nich dotyczy zieleni i rekreacji, ale sporo „zielonych” inicjatyw przepadło jednak w głosowaniu. W magistracie zdecydowano, że teraz dostaną drugą szansę.

– Otrzymaliśmy od mieszkańców wiele sygnałów o tym, jak ważne są dla nich „zielone” projekty Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego. I dlatego robimy dogrywkę, w ramach której przeznaczamy 2,5 mln złotych na ten cel. Dzięki temu uda nam się zrealizować 8 dodatkowych projektów – zapowiadał prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz. Jak podkreśla Rafał Dutkiewicz, ta decyzja wpisuje się w starania miasta o tytuł Zielonej Stolicy Europy i opracowywaną strategię Wrocławia do 2030 roku.

Start głosowania 6 grudnia (od godz. 8). Głosujemy do 13 grudnia (do godz. 23.59).

Szczegóły na stronie www.wroclaw.pl/wbo i profilu FB WBO.