W najbliższy weekend zamknięty zostanie jeden z tuneli samochodowych w ciągu ulicy Oławskiej i Kazimierza Wielkiego. Prace remontowe potrwają 6 miesięcy, ale w celu zminimalizowania utrudnień w ruchu, podzielono je na dwa etapy.

Jak poinformował Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, zamknięcie tunelu samochodowego północnego, prowadzącego ruch w relacji od ulicy Traugutta do trasy WZ, nastąpi w nocy z 5 na 6 czerwca.

Organizacja ruchu zastępczego przewiduje, analogicznie jak w przypadku remontu pierwszego tunelu, przeniesienie ruchu kołowego na drugą jezdnię i poprowadzenie ruchu dwukierunkowego w tunelu południowym. Aby zredukować utrudnienia i skrócić odcinek objęty ruchem dwukierunkowych, zaprojektowano przejazdy przez torowisko i zieleniec przed wjazdem i za wyjazdem z tunelu – wyjaśnia Ewa Mazur, rzecznik prasowy ZDiUM-u.

Urzędnicy tłumaczą, że prace remontowe w tunelu potrwają  6 miesięcy, w celu zminimalizowania utrudnień w ruchu odbędą się jednak w dwóch etapach.

 • Etap I – od 6 czerwca do 31 sierpnia br. – całkowite zamknięcie tunelu,
 • Etap II –  od września do listopada – przywrócony ruch na połowie jezdni w remontowanym tunelu.

Przypomnijmy, że oba tunele samochodowe to budowle pochodzące z 1978 roku.

Łatwo więc policzyć, że w tym roku skończą 43 lata. Południowy (po stronie dawnego PZU) znajdował się w gorszym stanie technicznym i był remontowany już w 2013 roku. Teraz przyszła kolej na tunel północny. Prace remontowe zajmą około 6 miesięcy, przy całkowitym wyłączeniu obiektu z ruchu na 3 miesiące. Planujemy wykorzystać w tym celu okres wakacyjny między czerwcem a wrześniem, kiedy spada natężenie ruchu – dodaje Ewa Mazur.

Co wchodzi w zakres prac?

Roboty, których koszt to 3,7 mln złotych, wykona konsorcjum firm Dromosttor i PBW Inżynieria. Zakres prac remontowych przewiduje:

 • demontaż istniejącej instalacji elektrycznej oświetlenia tunelu samochodowego i wykonanie nowej wraz z oświetleniem ledowym,
 • rozbiórkę i odtworzenie okładziny ceglanej murów oporowych,
 • montaż nowej elewacji systemowej z paneli wg projektu wykonawczego,
 • rozbiórka fragmentów murów żelbetowych wraz z ich odtworzeniem,
 • miejscowa naprawa PCC na elementach betonowych konstrukcji tunelu samochodowego,
 • wymiana osłon i oczyszczenie komór wentylacyjnych tunelu,
 • wymiana i naprawa dylatacji pionowych murów oporowych,
 • naprawa kanałów odwodnienia wraz z wymianą uszkodzonych elementów wzdłuż murów oporowych materiałami typu hydrostop,
 • oczyszczenie i odmulenie systemu odwodnienia całego obiektu,
 • wymiana uszkodzonych krawężników betonowych,
 • wymiana uszkodzonych przykryć płyt żelbetowych kanału odwodnienia liniowego,
 • antykorozyjne zabezpieczenie balustrad stalowych na murach oporowych,
 • antykorozyjne zabezpieczenie konstrukcji stalowej stropu tunelu samochodowego,
 • rozbiórki nawierzchni bitumicznej w zakresie pozwalającym na wymianę krawężników,
 • odtworzenie rozebranych fragmentów nawierzchni bitumicznej z wykonaniem przeciwspadków,
 • rozebranie czap ceglanych na murach oporowych, wymiana uszkodzonych cegieł i ponowne odtworzenie czap,
 • rozbiórka istniejących ceglanych murów czołowych i odtworzenie z uzupełnieniem brakujących elementów.

Zdjęcie główne: Corvus monedula, fotopolska.eu, CC BY-SA 3.0