Podpisanie umowy na budowę Alei Stabłowickiej, rozpoczęcie projektowania trasy tramwajowej na Swojczyce, nowe programy dla kobiet czy kalkulatory do obliczania podatków lokalnych i mierzenia śladu węglowego. To tylko część zadań, które prezydent Jacek Sutryk wyznaczył sobie na drugi kwartał 2021 roku.

Od początku prezydentury Jacek Sutryk przedstawia realizowane przez siebie zadania w trybie kwartalnym.

Zadania kwartalne to zaledwie ułamek naszej pracy w urzędzie. Cały czas mój zespół realizuje bieżące sprawy, ale także kontynuuje te zainicjowane w pierwszych miesiącach mojej prezydentury – zaznacza prezydent Wrocławia.

Na stronie internetowej Jacka Sutryka można już znaleźć listę 30 zadań przewidzianych do realizacji w drugim kwartale 2021 roku. Sprawdzamy, co planuje prezydent naszego miasta.

Oś Zachodnia i tramwaj na Swojczyce

Najwięcej, bo osiem zadań dotyczy transportu i infrastruktury. Znajdziemy tu wyłonienie wykonawcy remontu torowiska na alei Hallera, podpisanie umowy na realizację Osi Zachodniej, ogłoszenie przetargu na realizację ostatniego odcinka TAT na Nowy Dwór w ciągu ulicy Rogowskiej, rozpoczęcie prac przy budowie park&ride na Psim i budowie drogi rowerowej w ciągu ulicy Hubskiej i Bardzkiej.

Prezydent zapowiada też ogłoszenie przetargu na budowę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ulicy Kowalskiej, rozpoczęcie projektowania trasy tramwajowej na Swojczyce, a także zakończenie budowy oświetlenia drogowego w ciągu ulicy Rakietowej.

Nowe przedszkole i programy dla kobiet

Siedem zadań dotyczą kategorii “społeczeństwo i rodzina”. Prezydent zapowiada, że zakończy budowę i przekaże do użytkowania przedszkole 8-oddziałowe przy ul. Dębickiej, przygotuje założenia polityki społeczno- gospodarczej Wrocławia na rok 2022, a także wprowadzi programy „Zdrowie kobiety w każdym wieku” i „Wsparcie kobiet ciężarnych, matek oraz ich rodzin z dziećmi z wrodzoną wadą rozwojową”.

Z kolei WCRS utworzy Społeczny Instytut Trzeciej Generacji, czyli odpowiedź na zapotrzebowanie środowisk senioralnych i organizacji działających na rzecz seniorów. Wśród zapowiedzianych zadań jest też ogłoszenie przetargu na wybór firmy, która wybuduje osiedle Leśnica IX z 301 mieszkaniami na wynajem oraz zlecenie projektu i budowy placu zabaw we wnętrzu podwórzowym Rozbrat-Sienkiewicza-Ukryta-Chemiczna.

Co dla przedsiębiorców?

Sześć zadań zaliczonych zostało do kategorii “innowacje i przedsiębiorczość”. Tu figuruje rozpoczęcie przebudowy budynku DELTA WPT w celu utworzenia w nim nowego laboratorium oraz organizacja cyklu webinariów skierowanych do środowiska akademickiego. W planach jest także uruchomienie:

  • kalkulatora na podatki lokalne: od nieruchomości, od środków transportowych oraz podatek leśny i rolny,
  • systemu detekcji satelitarnej budynków,
  • Centrum Informacji „Sprawni inaczej-aktywni i przedsiębiorczy” przy Integracyjnym Inkubatorze Przedsiębiorczości
  • internetowej giełdy pracy i staży zamieszczanych przez rezydentów Wrocławskiego Parku Technologicznego

Przestrzeń, środowisko i sport

Cztery zadania figurują w kategorii “przestrzeń”. To przedstawienie raportu o stanie gminy za 2020 rok, ogłoszenie przetargów na zagospodarowanie wnętrza Nauczycielska-Skłodowskiej-Nehringa oraz wnętrza Henrykowska/Sernicka, a także rozpoczęcie prac rewitalizacyjnych budynków przy ul. Prądzyńskiego 25, Prądzyńskiego 30, Komuny Paryskiej 94A.

Trzy zadania dotyczą przedsięwzięć z kategorii “środowisko”. Prezydent zapowiada, że wdroży kalkulator do mierzenia śladu węglowego w miejskich instytucjach kultury, a także zmodyfikuje zasady programu KAWKAplus i termoKAWKA oferując dofinansowanie szerszej grupie beneficjentów. W planach jest też rozpoczęcie modernizacji parku przy ul. Sztabowej.

Dwa zadania są z zakresu “sport i rekreacja”. To zakończenie budowy i przekazanie do użytkowania boiska wielofunkcyjnego i siłowni na terenie Liceum Ogólnokształcącego nr 1 przy ul. Poniatowskiego oraz otwarcie wyremontowanego pawilonu Ptaszarni w ZOO.