Miasto po raz kolejny próbuje sprzedać wpisaną do rejestru zabytków kamienicę przy placu Uniwersyteckim 7, tuż obok gmachu Uniwersytetu Wrocławskiego. Cena wywoławcza to wciąż 30 mln złotych.

Wrocławski magistrat ogłosił czwarty już przetarg na sprzedaż nieruchomości przy placu Uniwersyteckim 7. Chodzi o działki nr 13/9 i 12/1. Na tym terenie stoi zabytkowy, sześciokondygnacyjny budynek mieszkalno-usługowy z około 1870 roku. Kamienica jest przeznaczona w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego pod usługi nauki i szkolnictwa wyższego, usługi centrotwórcze i mieszkalnictwo. Mieści się w niej 17 mieszkań i dwa lokale użytkowe.

Cenę wywoławczą, podobnie jak przy poprzednich trzech przetargach, ustalono na 30 mln złotych. Ze względu na to, że nieruchomość jest wpisana do rejestru zabytków, cena sprzedaży działki nr 13/9 zabudowanej zabytkowym budynkiem obniżona zostanie o 30%.

fot. Gaja Tyralska

Kamienica po remoncie

Jak czytamy w ogłoszeniu przetargowym, w 2018 roku w budynku przy pl. Uniwersyteckim 7 zakończone prace związane z jego remontem i przebudową.

Wykonany został m.in. remont elewacji frontowej z dociepleniem ścian od strony wewnętrznej, w tym roboty konserwatorskie oraz ocieplenie elewacji od podwórza, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, remont dachu
i świetlika nad klatką schodową, wymiana pokrycia dachu, remont klatki schodowej oraz dostawa i montaż urządzenia pionowego do transportu osób (windy). Prace remontowe nie objęły lokalu mieszkalnego o powierzchni 24,27 m2 położonego na 3. piętrze budynku (z uwagi na niewydanie lokalu przez byłego najemcę, w trakcie trwania remontu). Zgodnie z operatem szacunkowym stopień zużycia technicznego budynku przyjęto na poziomie około 10%. Stan techniczny budynku oceniony został jako bardzo dobry
– tłumaczy magistrat.

Przetarg na sprzedaż nieruchomości przy placu Uniwersyteckim 7 zaplanowano na 28 stycznia 2022 roku.