GDDKiA wybrała wykonawcę przebudowy ostatniego odcinka A18. To fragment trasy z Berlina do Wrocławia, obecnie nazywany “patatajką” lub “najdłuższymi schodami Europy”. Droga wreszcie zostanie dostosowana do parametrów autostrady.

Jak poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, znamy już wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę na przebudowę i dostosowanie ostatniego, czwartego odcinka drogi krajowej nr 18 do parametrów autostrady.

Prace prowadzone będą od granicy województw lubuskiego i dolnośląskiego do węzła Golnice. Po analizie czterech ofert, które wpłynęły do przetargu, najkorzystniejszą okazała się ta złożona przez konsorcjum firm Kobylarnia, Mirbud oraz Budpol – tłumaczą drogowcy.

Dostosowanie ponad 21 km drogi krajowej do parametrów drogi klasy A wyceniono na 258,7 mln złotych.

Południowa jezdnia drogi krajowej nr 18, na odcinku od granicy woj. lubuskiego i dolnośląskiego do węzła Golnice, zostanie przebudowana. W zakres inwestycji wchodzi rozbiórka istniejącej, betonowej jezdni południowej i budowa nowej, betonowej nawierzchni. Ponadto przebudowane zostaną dwa węzły (Luboszów i Golnice), a także zbudowane zostaną pasy włączania i wyłączania do MOP Świętoszów Południe. Przewidujemy również wyposażenie autostrady A18 we wszystkie niezbędne elementy ochrony środowiska, w tym w górne przejścia dla zwierząt. Zadanie będzie realizowane w formule „Buduj” – zapowiada GDDKiA.

Czas przewidziany na realizację robót, wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie to 25 miesięcy.

Do czasu przewidzianego na roboty nie wlicza się okresów zimowych, trwających od 16 grudnia do 15 marca, liczonych jako trzy miesiące. Zakończenie robót planowane jest w 2023 roku – zaznaczają drogowcy.

Autostrada A18 zamiast “patatajki”

Przypomnijmy, starą drogę krajową nr 18, a obecnie jej nitkę południową, wybudowali Niemcy w latach 30. XX wieku. Stanowiła ona fragment autostrady Berlin – Wrocław. W listopadzie 2004 r. rozpoczęty został pierwszy etap dostosowywania drogi krajowej nr 18 do parametrów przyszłej autostrady A18. Do istniejącej drogi dobudowana została równoległa, jezdnia północna, którą oddano do użytku w 2006 roku. Celem całego przedsięwzięcia jest dostosowanie DK18 do standardów autostrady na odcinku Olszyna – Golnice o długości ponad 70 km.

– Południowa jezdnia drogi krajowej nr 18 wreszcie doczeka się modernizacji. Dzięki temu będziemy mogli z dumą mówić o autostradzie A18 – drodze bezpiecznej i komfortowej. Obecnie ta droga nazywana jest ironicznie „najdłuższymi schodami Europy”. Kończymy z tym dziedzictwem. Już wkrótce cała trasa od granicy polsko-niemieckiej do węzła Krzyżowa z autostradą A4 stanie się drogą, z której wszyscy będziemy dumni – zapowiada minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Całość została podzielona na cztery odcinki realizacyjne.

 • od granicy państwa do km 11,86 (ponad dwa kilometry za węzłem Żary Zachód w stronę Wrocławia) – w realizacji, a zakończenie robót planowane jest w II połowie 2023 r.
 • od km 11,86 (ponad dwa kilometry za węzłem Żary Zachód w stronę Wrocławia) do km 33,76 (blisko cztery kilometry przed węzłem Iłowa) – w realizacji, a zakończenie robót planowane jest w II połowie 2022 r.
 • od km 33,76 (blisko cztery kilometry przed węzłem Iłowa) – granica woj. lubuskiego i dolnośląskiego – wybrano najkorzystniejsza ofertę, planowane podpisanie umowy w I kw. 2021 r.
 • granica woj. lubuskiego i dolnośląskiego – węzeł Golnice – wybór najkorzystniejszej oferty

Kalendarium inwestycji

 • 14 listopada 2019 r. – podpisano umowę na przebudowę drugiego odcinka jezdni południowej A18 od km 11,86 (ponad dwa kilometry za węzłem Żary Zachód w stronę Wrocławia) do km 33,76 (blisko cztery kilometry przed węzłem Iłowa)
 • 27 marca 2020 r. – rozstrzygnięto przetarg na przebudowę i dostosowanie drogi krajowej nr 18 do parametrów autostrady, od granicy państwa do km 11,86 (ponad dwa kilometry za węzłem Żary Zachód w stronę Wrocławia)
 • 24 kwietnia 2020 r. – podpisano umowę na przebudowę odcinka jezdni południowej A18, zaczynającego się od granicy państwa i kończącego się blisko dwa kilometry za węzłem Żary Zachód
 • 24 czerwca 2020 r. – do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej trafiła dokumentacja przetargowa na przebudowę odcinka jezdni południowej A18, zaczynającego się na granicy woj. lubuskiego i dolnośląskiego, a kończącego się na węźle Golnice
 • 12 października 2020 r. – nastąpiło otwarcie ofert w przetargu na przebudowę odcinka jezdni południowej A18, zaczynającego się blisko cztery kilometry przed węzłem Iłowa, a kończącego się na granicy woj. lubuskiego i dolnośląskiego
 • 10 grudnia 2020 r. – nastąpił wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu na przebudowę odcinka jezdni południowej A18, zaczynającego się blisko cztery kilometry przed węzłem Iłowa, a kończącego się na granicy woj. lubuskiego i dolnośląskiego
 • 23 grudnia 2020 r. – nastąpił wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu na przebudowę odcinka jezdni południowej A18, od granicy woj. lubuskiego i dolnośląskiego do węzła Golnice.

Foto główne: GDDKiA