Zrewitalizowane Wzgórze Partyzantów ma stać się miejscem artystycznych wydarzeń, twórczych prowokacji, przestrzenią artystów, ale i odbiorców sztuki. – W wyremontowane przestrzenie trzeba będzie na nowo tchnąć ducha – tak, by je prawdziwie ożywić – podkreślają autorzy koncepcji „Bastion otwarty”.

O planach rewaloryzacji popadającego w ruinę Wzgórza Partyzantów mówi się od dawna. Jak ostatnio informowaliśmy, jest już gotowy projekt wykonawczy remontu.

Pozwoli nam to przystąpić do realizacji pierwszego etapu. To niestety nie są tanie rzeczy. Pod przygotowany projekt wykonawczy chcemy złożyć aplikacje o środki norweskie – zapowiedział prezydent Wrocławia Jacek Sutryk.

Teraz wrocławski magistrat przeprowadzi konsultacje społeczne związane z przygotowywaniem projektu „Bastion otwarty. Rewitalizacja neoklasycystycznej zabudowy Wzgórza Partyzantów (dawne Wzgórze Liebicha) we Wrocławiu – Etap 1”.

Celem spotkania jest zaprezentowanie i poddanie dyskusji oferty kulturalnej, edukacyjnej oraz innych działań, które realizowane będą w związku tym projektem – tłumaczą urzędnicy.

Konsultacje zaplanowano na 12 lutego 2020 roku o godzinie w Barze Barbara przy ulicy Świdnickiej.

Wzgórze Partyzantów ma tętnić życiem cały rok

Zgodnie z tym, co zapowiadał prezydent Sutryk, projekt rewitalizacji jest planowany do aplikowania w ramach Programu „KULTURA” Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021.

Wraz z postępującymi planami rewitalizacji Bastionu na Wzgórzu Partyzantów we Wrocławiu planowane jest w ścisłej współpracy z mieszkańcami – stworzenie nowej, wyczerpującej oferty kulturalno-edukacyjnej, wykorzystującej potencjał tego niezwykłego miejsca, którego obecność na przestrzeni lat tak wyraźnie zaznaczyła się w topografii miasta – czytamy w założeniach projektu, które zostaną poddane konsultacjom.

Autorzy koncepcji zaznaczają, że pragną, by wyremontowane mury, odnowione kolumnady, zaczęły przywracać świadomość tego miejsca, leżącego obecnie nieco na uboczu, mimo że w centrum miasta.

W zamyśle władz Wrocławia jest, aby dziedzictwo tego miejsca jak najlepiej służyło wrocławiankom i wrocławianom, a sama przestrzeń stała się centrum wydarzeń artystycznych, ale przede wszystkim – na nowo tętniła, przez cały rok, życiem – wyjaśniają.

Podkreślają, że nowa koncepcja działań kulturalnych i edukacyjnych w tym miejscu ma nie tylko zrewitalizować, czy odnowić piękne, choć nadgryzione zębem czasu neoklasycystyczne kolumnady i resztę zabudowań, ale przede wszystkim wnieść powiew świeżości i życia w te mury, tak by z powodzeniem w pełni wykorzystać wielość możliwości tej niezwykłej przestrzeni.

Mamy przekonanie, podobnie pewnie jak większość mieszkańców, że nie wystarczy tutaj „tylko” odnowienie murów, kolumn, posadzek. Rewitalizacja zabudowań musi w tym konkretnym przypadku iść w parze z „rewitalizację duszy” tego miejsca, dlatego projekt wykracza znacząco poza oczywiste i niezbędne prace remontowe. Biorąc pod uwagę specyfikę tego miejsca, w wyremontowane przestrzenie trzeba będzie na nowo tchnąć ducha – tak, by je prawdziwie ożywić, tak by nadążały za pełnym witalności i wydarzeń miastem, które mają u swoich stóp – wyliczają twórcy koncepcji.

Wzgórze Partyzantów
fot. Tomasz Matejuk

Miejsce artystycznych wydarzeń

Autorzy opracowania chcą, by wyremontowane Wzgórze Partyzantów stało się miejscem artystycznych wydarzeń, twórczych prowokacji, przestrzenią artystów, ale i odbiorców sztuki, którzy wspólnymi wysiłkami będą tworzyć i zmieniać to miejsce.

Opracowywana obecnie nowa koncepcja ożywienia Wzgórza za pomocą działań kulturalnych i edukacyjnych, w pierwszym etapie rewitalizacji, skupi się na przestrzeniach, które zostaną na samym początku udostępnione mieszkańcom Wrocławia. Rewitalizacja obejmie także zapewnienie dostępności osobom niepełnosprawnym oraz rodzinom z dziećmi – zapowiadają.

W pierwszym etapie zostanie zrewitalizowane serce Bastionu: Reduta, czyli przyziemie, we wnętrzu wzgórza, o powierzchni blisko 460 metrów kwadratowych, a także kolumnada z fontanną i dawną restauracją, na powierzchni wzgórza o kubaturze niemal 650 metrów kwadratowych. W kolejnych etapach planowane jest zrewitalizowanie całego Wzgórza oraz przyległości.

Ponieważ zrewitalizowane przestrzenie będą przyciągały dziesiątki tysięcy wrocławian jak i turystów, pojawia się unikalna szansa przekształcić Bastion w otwarte miejsce prezentacji sztuk wszelakich, zwłaszcza tych potrzebujących nieoczywistego otoczenia. Wszystkie działania, które będą podejmowane w Bastionie, będą miały szerokie grono odbiorców w różnych grupach wiekowych: dzieci, młodzież, dorosłych, a także seniorów, stąd bardzo ważne będzie zapewnienie równego dostępu i ograniczenie wszelkich barier w dostępie do kultury. Naszym zamysłem jest wcielić w czyn hasło „Bastion zdobyty przez kulturę – sztukę – edukację” – tłumaczą autorzy opracowania.

Bastion otwarty dla kultury w 4 wymiarach

Twórcy koncepcji tłumaczą, że Bastion otwarty dla kultury, obywateli i potencjalnych twórców będzie przejawiał się w 4 wymiarach. Pierwszy skierowany jest do twórców-profesjonalistów i środowisk twórców kultury wrocławskiej, ngo’sów poprzez tworzenia dyskursu, wymiany myśli. Jak czytamy, Bastion musi być „otwarty” jako przestrzeń partycypacji społecznej i kreacji kultury miejskiej.

Obecnie we Wrocławiu brakuje eklektycznej przestrzeni dla młodych, gdzie główną rolę odgrywałyby muzyka, sztuki wizualne, nowe media, działania performatywne oraz wszystko to co mieści się w pojęciu sektorów kreatywnych. Koncepcja działań skupi się zatem na stopniowym ożywianiu wnętrza i wychodzeniu w rewitalizowaną przestrzeń koloseum oraz reszty wzgórza – tłumaczą autorzy dokumentu.

Zrewitalizowane przestrzenie Wzgórza Partyzantów mają służyć organizacjom pozarządowym, miejskim aktywistom, lokalnym stowarzyszeniom, zarówno jako miejsce spotkań, wymiany doświadczeń, jak i co-workingu.

Pragniemy, by rozproszone dotąd, często toczące się w sieci dyskusje służące rozwojowi miasta i kultury miały swoją przestrzeń, by rozwijać sięjeszcze lepiej, stabilniej, służąc budowaniu społeczeństwa obywatelskiego. Chcemy również aby organizacje miały możliwość prezentacji swoich szerokich działań, wymiany doświadczeń, zawiązywania nowych koalicji, szkolenia swoich pracowników – wyliczają twórcy koncepcji.

Przestrzeń ta ma być jednym z elementów wsparcia dla aktywistów, ale też miejscem, w którym mieszkańcy będą mogli zabrać głos w publicznym dyskursie, konsultacjach społecznych, miejskich naradach.

Drugi to wymiar dla wrocławskich odbiorców kultury i sztuki – w sercu bastionu będzie można przyjść na koncert, jam session i wiele innych wydarzeń, które z racji swej specyfiki lub pogody, mogą być realizowane tylko we wnętrzach. Planowane jest również udostępnienie przestrzeni Bastionu wrocławskim twórcom oraz organizatorom i instytucjom kultury, jako miejsca do prezentacji i realizacji wydarzeń.

Wiele z instytucji, które sąsiadują ze Wzgórzem otrzyma możliwość skorzystania z jego przestrzeni, aby zaprezentować swoją ofertę wrocławianom. Zwłaszcza te instytucje które nie posiadają przestrzeni plenerowych dla pokazywania sztuki – podkreślają autorzy opracowania.

Trzeci to wymiar dla tych, co chcą, bez względu, na wiek partycypować w procesach twórczych (twórcy-amatorzy).

Wszystko to, co tworzą profesjonaliści będzie również dostępne dla osób, które pragną włączyć się aktywnie jako twórcy – warsztaty muzyczne, teatralne, plastyczne, rękodzielnicze – czytamy w koncepcji.

Jak podkreślają twórcy dokumentu, ostatnim, lecz niezmiernie ważnym wymiarem będzie budowanie świadomości społecznej współczesnego wrocławianina, który będzie realizowany poprzez cykl spotkań i wydarzeń pod wspólnym tytułem „Świadomy Wrocławianin”.

Wrocław jako serce aglomeracji przyciąga całą rzeszę nowych obywateli, dla których ta oferta będzie komplementarna do oferty kulturalnej. W tym miejscu będziemy chcieli także zaadresować potrzeby mniejszości ukraińskiej, niemieckiej i czeskiej we Wrocławiu – tłumaczą.

Wzgórze Partyzantów
fot. Tomasz Matejuk

Natknij się na sztukę, także kulinarną

Jak zapowiadają autorzy opracowania, wszystko, co zostanie wytworzone w sercu Wzgórza będzie miało szansę zostać zaprezentowane na jedynej takiej, wielkiej scenie z unikalną kolumnadą.

Wydarzenia, które będą działy się na powierzchni Wzgórza będą zamykały się formułach festiwali, akcji performatywnych, pokazów i czasowych instalacji tematycznych poruszających bieżące problemy miasta i świata – tłumaczą.

Wyliczają, że pośród dziedzin sztuki które będą przejawiały się w Bastionie znajdą się: muzyka, teatr / sztuki performatywne, sztuki piękne, taniec, literatura, historia i współczesność miasta, a także sztuka… kulinarna.

Ważnym aspektem rewitalizacji przestrzeni kolumnady będzie oddanie na nowo do użytku wrocławian przestrzeni restauracyjnej, która pozwoli na wypoczynek, a jednocześnie dłuższe obcowanie ze sztuką. Będzie to z pewnością najbardziej pożądane miejsce na kolacje plenerowe, spotkania nieformalne oraz przyjemne spędzanie czasu w otoczeniu znakomitej kuchni oraz sztuki – wyjaśniają.

Autorzy koncepcji proponują bardzo wiele różnych wydarzeń w ramach 4 wymiarów kreacji i obcowania z kulturą w zrewitalizowanej przestrzeni przyziemia i kolumnady Bastionu. Całą koncepcję można znaleźć tutaj.