Autostradowa Obwodnica Wrocławia to zdecydowanie najbardziej wypadkowa autostrada w Polsce. Liczba wypadków na AOW jest o blisko 200% wyższa od średniej.

Specjaliści z systemy Yanosik przeanalizowali w grudniu 2019 roku sytuację na polskich autostradach, by sprawdzić, które z nich przodują pod względem wypadków i na jakich odcinkach kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność.

– Dzięki anonimowym zgłoszeniom, jakie każdego dnia są dodawane przez użytkowników do systemu Yanosik, mamy możliwość analizy sytuacji na polskich drogach. Ze szczególnym naciskiem spoglądamy na szeroko rozumiane bezpieczeństwo. Przed świętami, kiedy Polacy tłumnie wracają do swoich domów rodzinnych i często korzystają z autostrad, by szybciej dotrzeć do celu, sprawdziliśmy potwierdzone minimum 5 razy notyfikacje o wypadkach czy kolizjach na tego typu drogachSumując wszystkie dodane tego rodzaju zdarzenia od początku 2019 roku okazuje się, że na jeden kilometr autostrady przypada średnio niemal 6 kolizji – komentuje Magda Zglińska, Yanosik. 

AOW znów najbadziej wypadkowa

Eksperci przeanalizowali każdą autostradę z osobna i przedstawili statystyki w formie wskaźników procentowych. Dane przedstawiające dodatnie wartości pokazują, o ile większa jest wypadkowość od ogólnej średniej. Wartości ujemne odwrotnie – mniejszą liczbę wypadków od wyliczonej przeciętnej dla wszystkich autostrad.

Bezapelacyjnie najbardziej wypadkową autostradą jest A8 znajdująca się przy Wrocławiu. Tam liczba wypadków jest 192 proc. większa od średniej. Na drugim miejscu uplasowała się A6 – tam odchylenie od średniej wynosi 19 proc. Różnica pomiędzy pierwszym a drugim miejscem wynosi zatem aż 173 proc. Więcej wypadków niż ogólna średnia przypada również na autostradę A4. Mniej wypadków niż przewiduje średnia odnotowano na A1, a następnie A2. Najmniej wypadków kierowcy zgłaszają na stosunkowo nowej autostradzie A18 – wyliczają autorzy raportu.

Dodajmy, że to kolejny raz, gdy Autostradowa Obwodnica Wrocławia przoduje w niechlubnym rankingu najbardziej niebezpiecznych autostrad w Polsce. Podobnie rzecz się miała rok temu.

Wypadki na polskich autostradach

Najbardziej wypadkowe odcinki autostrad

Eksperci przyjrzeli się także konkretnym odcinkom najbardziej wypadkowych autostrad, które są szczególnie niebezpieczne. Autostrady zostały podzielone na segmenty odpowiadające obszarom gminnym. Poniższa grafika prezentuje odcinki autostradowe przebiegające przez teren danej gminy.

Wypadki na polskich autostradach