Znamy dane dotyczące zgłoszeń kandydatów na osiedlowych radnych. Co prawda łącznie – na 786 miejsc we wrocławskich radach – mamy 1137 chętnych osób, ale w części okręgów wyborczych liczba zarejestrowanych kandydatów jest mniejsza lub równa liczbie przypadających na dany okręg mandatów. Dlatego Miejska Komisja Wyborcza wydłużyła termin zgłoszeń.

Przypomnijmy, w piątek 17 września minął termin przyjmowania zgłoszeń od osób, które chcą kandydować w najbliższych, zaplanowanych na 17 października wyborach do Rad Osiedli. Łącznie do obsadzenia jest 786 miejsc w radach osiedli, a do Miejskiej Komisji Wyborczej we Wrocławiu zgłosiło się w sumie 1137 kandydatów.

Jednak, jak poinformowała we wtorek 21 września Miejska Komisja Wyborcza, w związku z tym, że w części okręgów wyborczych na osiedlach nie zarejestrowano odpowiedniej liczby kandydatów, wyznaczony został dodatkowy, 5-dniowy termin (od 22 do 27 września) na zgłaszanie kandydatów na radnych.

Zgłoszenia będą przyjmowane w siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej (plac Nowy Targ 1-8, sala 204) w czwartek 23 września (w godzinach 15.30-17), w piątek 24 września (15.30-17) i w poniedziałek 27 września (12-15).

Dodatkowy termin przyjmowania zgłoszeń dotyczy tylko okręgów wyborczych w osiedlach, w których została
zarejestrowana liczba kandydatów mniejsza bądź równa liczbie mandatów w tych okręgach
– wyjaśnia MKW.

Łącznie sprawa dotyczy 27 okręgów na 21 wrocławskich osiedlach. Poniżej znajdziecie pełne zestawienie dotyczące liczby zarejestrowanych kandydatów w poszczególnych okręgach wyborczych, z wyszczególnieniem tych, dla których wyznaczono dodatkowy termin zgłoszeń kandydatów.

Na których osiedlach i w których okręgach zgłoszeń jest najwięcej?

Biorąc pod uwagę stosunek liczby zarejestrowanych kandydatów do liczby mandatów na poszczególnych wrocławskich osiedlach, najwięcej chętnych do zasiadania w radzie zgłosiło się w Leśnicy. Na tym osiedlu o 21 mandatów powalczy aż 51 osób.

Dużym zainteresowaniem cieszą się również rady osiedli na Nadodrzu, Szczepinie, Pilczycach-Kozanowie-Popowicach Północnych, Gądowie-Popowicach Południowych czy Grabiszynie-Grabiszynku. Z kolei najmniej osób zgłosiło chęć kandydowania na Jagodnie, Hubach, Osobowicach-Rędzinie czy Powstańców Śląskich.

Biorąc z kolei pod uwagę poszczególne okręgi wyborcze, najwięcej kandydatów na jedno miejsce w radzie osiedla przypada w okręgu nr 3 na Szczepinie (13 kandydatów i 4 mandaty). Na drugim biegunie jest okręg wyborczy nr 1 na Gaju, gdzie zgłosiło się tylko 4 chętnych na 7 mandatów.