Jak co roku, w okresie święta Wszystkich Świętych, kierowców i pasażerów MPK czeka w naszym mieście sporo zmian. Przygotowaliśmy dla was niezbędnik z informacjami, które pomogą wam dojechać na wrocławskie nekropolie.

Zmiany w organizacji ruchu, jak tłumaczą urzędnicy, mają stworzyć optymalne warunki dojazdu do cmentarzy, parkowania i ruchu pieszego, przy jednoczesnym zapewnieniu warunków bezpieczeństwa ruchu.

Cmentarz Osobowicki

Od soboty 27 października w rejonie Cmentarza Osobowickiego na ulicy Łużyckiej obowiązują ograniczenia w parkowaniu pojazdów. Dla komunikacji indywidualnej funkcjonuje parking niestrzeżony na 250 miejsc postojowych, usytuowany pomiędzy cmentarzem a nasypem kolejowym.

W dniu 1 listopada zamknięte dla ruchu kołowego ogólnodostępnego, z wyjątkiem pojazdów komunikacji zbiorowej i TAXI, będą ulice: Osobowicką – na odcinku od mostu Osobowickiego do mostu Milenijnego, Bezpieczna, Łużycka, Jugosłowiańska oraz przyległe ulice osiedla Różanka, Władysława Reymonta – na odcinku od ulicy Kleczkowskiej do ulicy Na Polance, dla kierunku w stronę wyjazdu z miasta.

Postój TAXI wyznaczono na ulicy Osobowickiej przed skrzyżowaniem z ulicą Łużycką.

W dniu 1 listopada na moście Milenijnym na odcinku od Popowickiej do Osobowickiej (kierunek od Popowickiej) prawy pas ruchu funkcjonować będzie wyłącznie jako pas dla komunikacji autobusowej.

Na ulicy Władysława Reymonta na odcinku od ulicy Łowieckiej do ulicy Kleczkowskiej torowisko tramwajowe w dniu 1 listopada przeznaczone będzie wyłącznie dla pojazdów komunikacji miejskiej. A na ulicy Kleczkowskiej od ulicy Reymonta do ulicy Struga zostanie wprowadzony jeden kierunek ruchu.

Dla potrzeb komunikacji indywidualnej zorganizowany zostanie parking na terenie Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych przy ulicy Obornickiej. Parking funkcjonować będzie w dniu 31 października w godz. 8.00 – 20.00, w dniu 1 listopada w godz. 7.00 – 20.00 – parking bezpłatny.

– Wzorem roku ubiegłego przewidziane jest uruchomienie prywatnej komunikacji meleksami, która będzie kursować wzdłuż ogrodzenia cmentarza na odcinku od parkingu przy ulicy Osobowickiej do trzeciego wejścia. Funkcjonować będzie ona od 31 października do 1 listopada – zapowiadają urzędnicy.

Cmentarz Grabiszyński

W dniu 1 listopada zamknięta dla ruchu kołowego, z wyjątkiem komunikacji zbiorowej i TAXI, będzie ulica Grabiszyńska na odcinku od ulicy Ostrowskiego do ulicy Jordanowskiej.

– Wprowadza się jeden kierunek ruchu dla komunikacji indywidualnej na ulicy Ostrowskiego od ulicy Grabiszyńskiej do łącznika Ostrowskiego i Klecińskiej. Ulica Ostrowskiego pozostaje dwukierunkowa wyłącznie dla pojazdów komunikacji zbiorowej – wyjaśniają urzędnicy.

Postój TAXI wyznaczono przy ulicy Fiołkowej. Przystanek końcowy (pętla) autobusowych linii specjalnych zlokalizowano przy ulicy Grabiszyńskiej – brama boczna cmentarza.

Parkingi dla komunikacji indywidualnej w dniu 1 listopada zorganizowano przy:
– ulicy Klecińskiej – parking bezpłatny na terenie firmy FAT parking ogólnodostępny,
– ulicy Ostrowskiego – parking na terenie TWINS – płatny,
– ulicy Ostrowskiego – parking na terenie WBCO – bezpłatny

Cmentarz św. Ducha – ulica Bardzka

Dla potrzeb komunikacji indywidualnej w rejonie cmentarza zorganizowany zostanie parking płatny na terenie przy ulicy Buforowej 2.

Na ulicy Morwowej w dniu 1 listopada zostanie wprowadzony jeden kierunek ruchu od ulicy Bardzkiej do ulicy Tarnogajskiej. Część jezdni ulicy Morwowej przeznaczona zostanie do parkowania pojazdów.

Cmentarz Kiełczowski

W dniu 1 listopada wprowadzony zostanie jeden kierunek ruchu na łączniku przy cmentarzu od ulicy Kiełczowskiej do Bierutowskiej z możliwością jednostronnego parkowania.

Cmentarz św. Rodziny – ulica Smętna

W dniu 1 listopada zamknięte dla ruchu kołowego będą ulice: Smętna, Narcyzy Żmichowskiej, Emilii Plater, Partyzantów – na odcinku od ulicy Monte Cassino do ulicy Smętnej oraz Adama Mickiewicza (jezdnia boczna).

Cmentarz św. Wawrzyńca – ulica Bujwida

W dniu 1 listopada zamknięte dla ruchu kołowego będą następujące ulice: Bujwida na odcinku od ulicy Sienkiewicza do wjazdu na teren ogródków działkowych, Sopocka, Liskego i Czerwonego Krzyża.

Cmentarz przy ulicy Złocieniowej

W dniu 1 listopada zamknięty dla ruchu kołowego będzie ślepy odcinek drogi dojazdowej do cmentarza od strony ulicy Starodębowej oraz ulicę Przylaszczkową od strony ulicy Malwowej.

Na cmentarzach przy ulicach: Jerzmanowskiej, Trzmielowickiej, Zabrodzkiej, Gorlickiej, Działkowej i Kiełczowskiej wprowadzone zostaną zakazy zatrzymywania się pojazdów w bezpośrednim sąsiedztwie cmentarzy.

Część sygnalizacji świetlnych w bezpośrednim rejonie cmentarzy Osobowickiego i Grabiszyńskiego będzie pracować w trybie “światło żółte pulsujące”. We wszystkich newralgicznych punktach dojazdowych do cmentarzy wystawione będą posterunki policji, straży miejskiej i służb MPK.

Zmiany w MPK

W związku ze wzmożonym ruchem w rejonie wrocławskich cmentarzy w okresie Wszystkich Świętych, wprowadzone zostaną także zmiany w organizacji ruchu komunikacji zbiorowej.

Zobacz pełną listę zmian w kursowaniu komunikacji miejskiej