Jest nowy pomysł na południowy, budzący ogromne emocje odcinek Wschodniej Obwodnicy Wrocławia. Władze Dolnego Śląska podzielą jego realizację na dwa etapy. Najpierw powstanie fragment z Żernik Wrocławskich do ulicy Grota-Roweckiego, a potem pozostała część do Bielan Wrocławskich, przez Wysoką.

Przypomnijmy, mieszkańcy Wysokiej nie chcą zgodzić się, by Wschodnia Obwodnica Wrocławia przebiegała przez środek ich miejscowości, czyli w wariancie zaplanowanym 20 lat temu, zgodnym z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i preferowanym przez zarząd naszego województwa. Zakłada on poprowadzenie trasy w zagłębieniu, z kładką pieszo-rowerową łączącą obie strony osiedla i rondem umożliwiającym włączenie się do drogi.

Do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska wpłynęło ponad 300 protestów od mieszkańców podwrocławskiej miejscowości, co przedłużyło wydanie decyzji środowiskowej w sprawie południowego odcinka WOW do końca lutego 2018 roku. Władze Dolnego Śląska muszą bowiem cierpliwie na nie odpowiedzieć.

W walkę o jak najszybsze wybudowanie południowego odcinka Wschodniej Obwodnicy Wrocławia włączyli się także mieszkańcy południowych osiedli stolicy Dolnego Śląska. Od grudnia trwa zbiórka podpisów po petycją popierającą plan budowy WOW w wariancie P-1 przez miejscowość Wysoka i postulującą jak najszybsze rozpoczęcie inwestycji.

Jerzy Michalak

fot. Tomasz Matejuk

Najpierw fragment do Grota-Roweckiego…

Władze Dolnego Śląska postanowiły jednak nie czekać na rozstrzygnięcie całej sprawy i wyszły z inicjatywą podzielenia tej inwestycji na dwie części.

– Pierwszy projekt miałby być realizowany pomiędzy rondem w Iwinach a ulicą Grota-Roweckiego, a równolegle toczy się postępowanie o wydanie decyzji środowiskowej na całość tejże obwodnicy. I my tę procedurę będziemy kontynuować – tłumaczy Jerzy Michalak, członek zarządu naszego województwa.

Michalak zwrócił się z apelem do mieszkańców Wysokiej, a w zasadzie do stowarzyszenia Inicjatywa Wysoka.

– Jeżeli rzeczywiście jesteście za budową tej obwodnicy, jeżeli jesteście gotowi wesprzeć tę obwodnicę tak, jak wspierają ją mieszkańcy południowych osiedli, to nie składajcie protestów przeciwko nowemu wnioskowi. Odcinek między Grota-Roweckiego a rondem w Iwinach nie budzi wątpliwości – podkreśla Jerzy Michalak.

Budowa 2,5-kilometrowego fragmentu WOW ma pochłonąć około 37 mln złotych i być dofinansowana ze środków unijnych.

– Na przełomie marca i kwietnia będziemy w stanie rozpisać przetarg na budowę tego odcinka. Organem właściwym do wydania decyzji środowiskowej będzie urząd gminy Siechnic, Budując ten fragment, doprowadzimy do sytuacji, w której nikt nigdy nie zawaha się dokończyć jej w przyszłości, niezależnie od tego, jak ostatecznie miałby wyglądać przebieg pomiędzy Grota-Roweckiego a Bielanami Wrocławskimi – podkreśla Jerzy Michalak.

Co ważne, wszelkie badania środowiskowe dla fragmentu z Żernik do Grota-Roweckiego zostały już zrobione, przy okazji badań środowiskowych dla całego południowego odcinka. I nie trzeba będzie ich powtarzać.

– Oczywiście ten odcinek nie odkorkuje w zupełności ulicy Zwycięskiej, da jej oddech tylko pełna obwodnica Wrocławia. Ale już część mieszkańców południowych osiedli będzie mogła wpiąć się przez Grota-Roweckiego na WOW – tłumaczy Michalak.

Jak dodaje, jeśli na przełomie marca i kwietnia rozpisany zostanie przetarg, jeszcze w tym roku powinno udać się otrzymać pozwolenie środowiskowe.

– A wykonawca będzie mógł rozpocząć prace w przyszłym roku. Budowa będzie trwała półtora sezonu budowlanego, czyli w 2020 roku 2,5-kilometrowy odcinek powinien być gotowy – zapowiada Jerzy Michalak.

fot. Tomasz Matejuk

… a potem do Bielan Wrocławskich

Jednocześnie, jak zapewniają władze województwa, trwają prace nad przygotowaniami do budowy pozostałego fragmentu, przez Wysoką.

– Jutro widzę się w nowym dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, przekażę mu informacje o zebranych podpisach pod petycją i będę prosił o jak najszybsze procedowanie toczącego się postępowania. Podpisów jest już około 3 tysiące – wylicza Jerzy Michalak.

Jak tłumaczy nam członek zarządu Dolnego Śląska, choć władze województwa preferują przebieg drogi przez środek Wysokiej, to zgodzą się na każdy z trzech wariantów.

– Decyzja w tej sprawie należy do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Dla nas najważniejsze jest, żeby wreszcie tę drogę wybudować – podkreśla Michalak.

Łącznie, cały południowy fragment Wschodniej Obwodnicy Wrocławia ma liczyć około 6,7 kilometra.

fot. mat. inwestora

Szybciej pojedziemy północnym odcinek WOW

Trwają już z kolei przygotowania do realizacji północnego odcinka Wschodniej Obwodnicy Wrocławia, który połączy Łany z Długołęką. Na początku zeszłego roku władze Dolnego Śląska podpisały umowę na zaprojektowanie i budowę tej trasy. Inwestycję przeprowadzi konsorcjum Strabag, a koszt budowy 10-kilometrowego odcinka to około 105 mln złotych.

Nowy odcinek, czyli trasa od drogi wojewódzkiej nr 455 do drogi krajowej nr 98, zapewni wygodne połączenie WOW z Autostradową Obwodnicą Wrocławia oraz z drogą ekspresową S8. Droga będzie miała po jednym pasie w każdym kierunku z chodnikiem oraz ścieżką rowerową.

Droga rozpocznie się za skrzyżowaniem z ulicą Strachocińską we Wrocławiu, na którym jest już wybudowane rondo. Trasa poprzez dwujezdniowy wiadukt drogowy będzie przekraczać linię kolejową nr 292 – Jelcz Miłoszyce – Wrocław Osobowice oraz planowaną Trasę Swojczycką.

Nad terenami Natury 2000 i rzeką Widawą planowane jest poprowadzenie mostu o długości około 180 metrów. Koniec nowego odcinka Wschodniej Obwodnicy Wrocławia zostanie włączony do drogi krajowej nr 98 w miejscu skrzyżowania z łącznikiem “Długołęka” Autostradowej Obwodnicy Wrocławia.

Prace budowlane ruszą jesienią 2018 roku, a nową trasą kierowcy pojadą w 2020 roku.

Północny odcinek Wschodniej Obwodnicy Wrocławia

mat. UMWD

Wschodnia Obwodnica Wrocławia, wybudowana w całości, ma stworzyć razem z AOW pierścień drogowy wokół stolicy Dolnego Śląska. Przypomnijmy, że na razie gotowe są dwa z czterech zaplanowanych odcinków drogi.

Od lutego 2013 roku kierowcy mogą korzystać z pierwszego odcinka WOW – między Łanami a Siechnicami. A pod koniec 2014 roku oddano do użytku fragment, który połączył Siechnice (rondo na drodze krajowej nr 94) z Żernikami Wrocławskimi (rondo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395, będącej przedłużeniem ulicy Buforowej).