Cała wschodnia obwodnica Wrocławia powinna być gotowa w 2023 roku. Sprawdziliśmy, na jakim etapie są prace przy brakujących odcinkach tej trasy.

Przypomnijmy, w połowie 2020 roku ruszyły prace przy budowie północnego odcinka wschodniej obwodnicy Wrocławia, między Łanami a Długołęką. Nowy, północny odcinek WOW rozpocznie się za skrzyżowaniem z ulicą Strachocińską we Wrocławiu, na którym jest już wybudowane rondo i zostanie włączony do drogi wojewódzkiej nr 372 (dawna DK 98), zwyczajowo zwanej Łącznikiem Długołęka. Długość tej trasy to około 10 kilometrów.

Droga będzie się składać m.in. z jednej jezdni dwupasowej (2×3,50m), ciągu pieszo-rowerowego, dróg dojazdowych i serwisowych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i urządzeń ochrony środowiska, wiaduktów nad terenami PKP, mostów nad ciekami i rzekami: Kanałem Granicznym, Widawą i Toporem oraz licznych przepustów – wylicza Dolnośląska Służba Dróg i Kolei.

Jak czytamy na stronie inwestycji, trwają obecnie roboty mostowe (m.in. zbrojenie i betonowanie korpusów i fundamentów, przygotowywanie platform, pompowanie wody), drogowe (m.in. wykonanie i zagęszczenie warstw nasypów przy trasie głównej, a także prace przy przepustach) oraz przy sieci gazowej, energetycznej, wodno-kanalizacyjnej oraz melioracji.

Zgodnie z harmonogram inwestycji, termin wykonania północnego odcinka WOW to 13 listopada 2022 roku. Koszt budowy tego fragmentu obwodnicy to ponad 164 mln złotych.

Południowy odcinek WOW w dwóch etapach

W ubiegłym roku ruszyły również prace nad południową częścią wschodniej obwodnicy Wrocławia. Docelowo cała trasa będzie zaczynać się w Bielanach Wrocławskich i prowadzić przez rejon miejscowości Żerniki Wrocławskie, Świętą Katarzynę, Siechnice, Łany, Kiełczówek, Kiełczów do dawnej drogi krajowej nr 98.

W 2018 roku informowaliśmy o pomyśle podzielenia budowy południowego odcinka na dwa etapy. Przetarg na pierwszy etap, czyli drogę pomiędzy rondem w Żernikach Wrocławskich a ulicą Grota-Roweckiego, ogłoszono w kwietniu 2018 roku. Do przetargu zgłosiło się czterech zainteresowanych. Wszystkie oferty przekraczały jednak założony przez urząd marszałkowski budżet na realizację tego zadania (nieco ponad 21,5 mln złotych), więc pod koniec lutego 2019 roku postępowanie zostało unieważnione.

Na początku marca 2019 roku Dolnośląska Służba Dróg i Kolei ogłosiła kolejny przetarg na budowę drogi wojewódzkiej od skrzyżowania z ulicą Grota-Roweckiego do drogi wojewódzkiej nr 395. Jednocześnie ruszyło postępowanie na drugi fragment południowego odcinka WOW, czyli od skrzyżowania z ulicą Grota-Roweckiego do węzła A4 Bielany Wrocławskie przy al. Karkonoskiej.

W lipcu 2019 wybrano wykonawcę odcinka od ulicy Grota Roweckiego do ronda w Żernikach Wrocławskich. Firma Budimex realizuje ten odcinek w formule zaprojektuj i wybuduj. Na razie wciąż trwają prace projektowe, a wiosną 2021 roku – po uzyskaniu niezbędnych pozwoleń i decyzji administracyjnych – rozpoczną się prace budowlane. Koszt zaprojektowania i budowy tego 2,5-kilometrowego odcinka to ponad 30 mln złotych. Termin wykonania tego zadania to 28 listopada 2021 roku.

mat. DSDiK

Najpierw przetarg na projekt, potem na budowę

Z kolei jeśli chodzi o drugi etap południowego odcinka WOW (Bielany Wrocławskie – Wysoka – Grota Roweckiego), konieczne było ogłoszenie kolejnego postępowania. W poprzednim przetargu na zaprojektowanie i wybudowanie tego odcinka zgłosiło się dwóch wykonawców. Oferta firmy Budimex złożona elektronicznie była jednak zaszyfrowana w taki sposób, że nie można było jej otworzyć, dlatego nie mogła być brana pod uwagę. Jedyna ważna oferta, która wpłynęła – złożona przez firmę Strabag – opiewała z kolei na kwotę ponad 160 mln zł brutto. Samorząd Województwa przeznaczył na tę część obwodnicy 68 mln zł, dlatego przetarg unieważniono.

W kolejnym przetargu, w formule zaprojektuj (dokumentacja projektowa), wpłynęło 8 ofert. W połowie stycznia 2020 roku Dolnośląska Służba Dróg i Kolei wybrała firmę, która zaprojektuje odcinek wschodniej obwodnicy Wrocławia od ulicy Grota-Roweckiego do węzła w Bielanach Wrocławskich. Koszt projektu tego 4-kilometrowego odcinka to około 2,2 mln złotych.

Prace projektowe, prowadzone przez firmę Contek, mają potrwać do końca czerwca 2021 roku. Po ich zakończeniu zostanie ogłoszony przetarg na wykonawcę budowy trasy na tym odcinku. Wybudowanie całej wschodniej obwodnicy Wrocławia i udostępnienie jej dla kierowców – zgodnie z zapowiedziami urzędu marszałkowskiego – planowane jest w 2023 roku.