Od poniedziałku 18 stycznia do nauki stacjonarnej wrócą uczniowie najmłodszych klas szkół podstawowych. Jak wrocławskie placówki przygotowują się do wznowienia zajęć?

Przypomnijmy, w poniedziałek 11 stycznia minister zdrowia Adam Niedzielski oraz minister edukacje i nauki Przemysław Czarnek ogłosili, że od 18 stycznia do zajęć stacjonarnych w szkołach wracają uczniowie klas I-III. Również 11 stycznia na stronach rządowych zostały opublikowane odpowiednie wytyczne przygotowane przez MEiN, MZ i GIS.

Wg wytycznych powrót uczniów klas I-III do szkół jest możliwy jedynie w reżimie sanitarnym, a same wytyczne opierają się w dużej mierze na zapisach znanych już np. z września 2020 r. Znajdują się w nich rekomendacje dotyczące zasad organizacji zajęć, higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń oraz powierzchni, organizowania gastronomii czy postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły.

We Wrocławiu jest 246 miejskich placówek oświatowych, w tym 110 przedszkoli, które pracują nieprzerwanie w reżimie sanitarnym, a także 80 szkół podstawowych i 36 ponadpodstawowych, do których uczęszcza ponad 65,5 tysiąca uczniów oraz ponad 5,5 tysiąca nauczycieli. Zmiany ogłoszone przez rząd dotyczą wyłącznie szkół podstawowych, do których 18 stycznia wrócą uczniowie klas I-III. Oznacza to, że do nauki i pracy stacjonarnej wróci około 16,5 tysiąca dzieci z 730 klas oraz około 800 nauczycieli. Uczniowie z klas IV-VIII szkół podstawowych oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych (ponad 49 tysięcy osób) mają kontynuować naukę zdalną – informuje wrocławski magistrat.

Wariant już przećwiczony

Jak podkreślają urzędnicy, powrót najmłodszych uczniów podstawówek nie spowoduje bardzo dużych zmian w dotychczasowym funkcjonowaniu szkół.

W okresie, w którym szkoły prowadziły co do zasady zajęcia zdalne, placówki pozostawały otwarte i funkcjonowały, choć w ograniczonym zakresie. Część nauczycieli prowadziła zajęcia właśnie pracując w szkołach. Zgodnie z wytycznymi i zgłaszanym zapotrzebowaniem zapewniona była opieka świetlicową oraz możliwość korzystania ze sprzętu dla dzieci mających trudności z dostępem do lekcji on-line w domu. Od pewnego czasu możliwe było także prowadzenie zajęć wychowania fizycznego dla klas sportowych i mistrzostwa sportowego a w czasie ferii w części szkół odbywają się półkolonie – tłumaczą.

Od września, do szkół prowadzących oddziały przedszkolne, uczęszczają również dzieci 5-6 letnie.

– Wrocławskie szkoły są obecnie gotowe na każdy wariant prowadzenia zajęć. Dyrektorzy i nauczyciele miejskich placówek mają doświadczenie zarówno w prowadzeniu lekcji w formie stacjonarnej w reżimie sanitarnym, jak w formie hybrydowej i zdalnej
 – mówi Ewa Monastyrska, dyrektor Wydziału Przedszkoli i Szkół Podstawowych Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Jak podkreśla, nauka  stacjonarna dla klas I-III przy jednoczesnej kontynuacji zajęć zdalnych dla starszych dzieci to wariant organizacji pracy szkół, który był już wykorzystywany jesienią ubiegłego roku.

Szkoły mają już wypracowane procedury i ścieżki postępowania, są także wyposażone w środki ochrony, które mogą na bieżąco uzupełniać dzięki wsparciu miasta – dodaje dyrektor Monastyrska.

Wrocławskie szkoły gotowe na powrót uczniów

– Zgodnie z wytycznymi MEiN, GIS, MZ, w wyznaczonych pomieszczeniach szkoły, w tym w miejscach ogólnodostępnych, toaletach , przy wejściu głównym do placówki znajdują się środki do dezynfekcji rąk oraz instrukcje zasad higieny rąk. W miejscach ogólnodostępnych oraz na www szkoły, zostaną zamieszczone informacje dla rodziców i osób trzecich, dotyczące zasad zachowania i przebywania na terenie szkoły – opowiada Jolanta Dołęgowska, dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 25 przy ul. Stanisławowskiej we Wrocławiu.

– Na dzień dzisiejszy szkoła jest przygotowana do przyjęcia uczniów, prowadzone są ostatnie prace porządkowe i pielęgnacyjne. W piątek będzie dokonany przegląd całego budynku, prowadzony przez specjalistę ds. bhp. W tym dniu odbędzie się także dezynfekowanie i ozonowanie wszystkich pomieszczeń w celu zapewnienia bezpieczeństwa powracającym dzieciom i nauczycielom. Nadzór pedagogiczny przygotowuje organizację pracy uczniów i nauczycieli. Dzieci będą objęte opieką świetlicy szkolnej, będą także prowadzone uczniom zajęcia dodatkowe rozwijające i wspomagające. Wszystkie zajęcia prowadzone przez nauczycieli i opiekunów będą odbywały się w reżimie sanitarnym – dodaje.

W Szkole Podstawowej 25, która jest częścią Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 15 bez przerwy obowiązują wprowadzone 1 września 2020 roku procedury bezpieczeństwa, a dostęp do szkoły dla osób trzecich jest ograniczony do minimum.

– Cieszę się, że już od poniedziałku wracamy do nauki stacjonarnej –  przynajmniej częściowej –  bo szkoła bez dzieciaków, bez szkolnego gwaru, jest tylko pustym budynkiem. Z przejmującą ciszą. Ale też jest we mnie, wewnętrzny niepokój i wątpliwości, czy to jest ten właściwy moment na powrót? Czas pokaże. Jesteśmy w trakcie przygotowań do powrotu dzieci. Znaczna część z 64 wytycznych MEN, MZ i GIS dla klas I-III dotyczące organizacji zajęć w szkole, obowiązywała już jesienią, więc mamy wypracowane procedury i zasady – mówi Rafał Just, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 84.

Testy trwają

Jednocześnie trwają dobrowolne testy przesiewowe na obecność SARS-CoV-2 dla nauczycieli klas I-III szkół podstawowych, nauczycieli szkół specjalnych i pracowników obsługi administracyjnej szkół. Badania potrwają do 15 stycznia 2021 r.  

Badania są dobrowolne i bezpłatne. Mogli się na nie zgłosić się nie tylko nauczyciele, ale również pracownicy szkoły, tj.: obsługa administracyjna, kierownictwo szkoły, personel sekretariatu, personel pomocniczy, personel odpowiedzialny za funkcjonowanie techniczne szkoły, personel sprzątający, a także personel wykonujący bieżące prace naprawcze na terenie szkoły – tłumaczą urzędnicy z magistratu.

Za cały proces odpowiadają Powiatowe Stacje Sanitarno-Epidemilogiczne. Zgodnie z ostatnimi informacjami przekazanymi przez Sanepid do testów zgłosiło się ok. 2900 pracowników wrocławskich szkół.