Dawne szkoły ludowe, szkoła obywatelska, gimnazja – odwiedzane przez nas do tej pory perełki wrocławskiego budownictwa szkolnego to głównie pojedyncze, samodzielne obiekty, wpisujące się w tkankę ulicy i krajobraz miasta. Mamy jednak we Wrocławiu wyjątkowy zespół budynków uczelni wyższej, który w momencie swego powstania uchodził za jeden z najznakomitszych i najbardziej nowoczesnych w Europie. To zabytkowy kompleks klinik i instytutów dawnego uniwersyteckiego Wydziału Medycznego, dziś znanego jako Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

Przeczytaj poprzednie odcinki cyklu “Wrocławskie ARCHistorie”

XIX wiek to epoka przełomowych odkryć i wynalazków w medycynie. W ślad za badaniami prowadzonymi przez uczonych, idzie potrzeba utworzenia nowoczesnych obiektów naukowych, wyposażonych w specjalistyczne pracownie, laboratoria, sale wykładowe i gabinety. Najwcześniej tego typu zespoły powstają w Niemczech, między innymi w Heidelbergu, Bonn, Lipsku i Strasburgu.

Wrocław nie chce być gorszy. Pomysł, by stworzyć tu wspólny zespół budynków medycznych – instytutów naukowych i klinik – pojawia się na początku lat osiemdziesiątych XIX stulecia. Zasadności pomysłu nikt nie kwestionuje, więc decyzja o budowie kompleksu zapada szybko – w 1883 roku. Pozostaje wybór odpowiedniej lokalizacji i oprawy architektonicznej.   

Instytut Patologii, widok od strony północnej, fotografia Eduarda van Deldena, 1892 r., zbiory Archiwum Budowlanego Wrocławia

Wpisany w struktury Uniwersytetu Wrocławskiego ówczesny Wydział Medyczny miał pięć katedr: anatomii, fizjologii, medycyny wewnętrznej, położnictwa i chirurgii [1]. Koncepcja architektoniczna i urbanistyczna musiała więc uwzględniać wzniesienie spójnych pod względem formy, ale zróżnicowanych pod kątem specjalizacji obiektów, których wnętrza służyć miały realizacji badań naukowych, dydaktyki i leczenia chorych, „niezbędne były laboratoria i pracownie, sale wykładowe, sale sekcyjne i sale operacyjne, sale na zbiory preparatów, modeli i wszelkiego rodzaju pomocy naukowych, biblioteki oraz szpitale kliniczne i przychodnie” [2]. W planach były już kolejne katedry, teren pod zabudowę musiał więc być rozległy, a przy tym stwarzający możliwość wpisania nowo powstających budynków w zielony krajobraz. Zamierzano bowiem – wzorem rozwiązań zastosowanych w innych niemieckich miastach oraz obowiązującej od końca XVIII wieku zasady budowy szpitali – otoczyć kompleks ogrodem. 

Wybór padł na pięciohektarową działkę na Starych Szczytnikach, między dzisiejszymi ulicami Tytusa Chałubińskiego, Jana Mikulicza-Radeckiego, Ludwika Pasteura i Marii Skłodowskiej-Curie. W drugiej połowie XIX stulecia mieścił się tam ogród i niska zabudowa willowa oraz kilka domów wiejskich z budynkami gospodarczymi. Nowy plan zagospodarowania tego peryferyjnego wówczas terenu stwarzał możliwość realizacji śmiałej, pełnej rozmachu wizji „dzielnicy klinik i instytutów medycznych”, a przy tym był zalążkiem przyszłego, akademickiego centrum Wrocławia. Ponadto trójkątna, porośnięta zielenią działka idealnie wpisywała się w koncepcję założenia ogrodowego wokół budynków, dając przestrzeń dla ścieżek spacerowych, nowych nasadzeń drzew i krzewów, postawienia ławek i drewnianych altan. 

Instytut Higieny, widok od strony południowej, fotografia Eduarda van Deldena, 1899 r., zbiory Archiwum Budowlanego Wrocławia

Za projekt architektoniczny i urbanistyczny założenia odpowiedzialny był zespół pod kierownictwem Josepha Waldhausena, poprzednio zatrudnionego na stanowisku kierownika budowy Wydziału Medycznego w Bonn. To Waldhausen odpowiedzialny był za plany pierwszego i drugiego kompleksu zabudowy, przy których realizacji współpracował z kolejnymi architektami i radcami budowlanymi.

To, co jednak wyróżnia wrocławski zespół dawnego Wydziału Medycznego na tle innych tego typu placówek w Europie, to konsekwentny, od początku czynny udział przedstawicieli środowiska medycznego i przyszłych nauczycieli w projektowaniu kolejnych obiektów. Profesorowie określali program naukowo-dydaktyczny, mieli wgląd w tworzenie projektu, czasami wpływali na rozczłonkowanie bryły i zatwierdzali projekty koncepcyjne. Powstały przy ścisłej współpracy architektów z użytkownikami zespół urbanistyczny, był pod tym względem jedną z najnowocześniejszych inwestycji w kraju. 

Klinika Chorób Kobiecych, sala operacyjna do wykładów praktycznych, fotografia Eduarda van Deldena, 1890 r., zbiory Archiwum Budowlanego Wrocławia

Kliniki usytuowano tak, aby ich wejścia główne znajdowały się od strony ulic, tak by chorym maksymalnie ułatwić dostęp do budynków. Cały teren został zamknięty ogrodzeniem, co wpłynęło na bezpieczeństwo pacjentów i studentów, a ponadto – dzięki usytuowaniu części ogrodowej z dala od ulicy – pozwoliło pacjentom na spokojny wypoczynek i rehabilitację w otoczeniu zieleni. Wszystkie budynki zostały wzniesione z ciemnoczerwonej cegły, w stylu neogotyckim. Wspólnymi dla wszystkich elewacji elementami dekoracji są brązowe lub ciemnozielone pasy z cegły glazurowanej, które podkreślają otwory okienne, główne wejścia oraz zwieńczenia budynków. W myśl zasady, że „forma podąża za funkcją”, każdy obiekt – zależnie od swego przeznaczenia – różnił się rozplanowaniem i konstrukcją wnętrz. Całość założenia ukończono w 1909 roku.

Imponujący zespół neogotyckich klinik i instytutów dawnego Wydziału Medycznego to wyjątkowa w skali całej Europy realizacja architektoniczna i urbanistyczna. Planowana na dużą skalę, powstała jako swego rodzaju pomnik postępu medycyny. Przez następnych sto lat pełniła tę samą funkcję, mimo historycznych i politycznych zmian. W następstwie działań wojennych, 22 stycznia 1945 roku niemiecki Uniwersytet Wrocławski został przeniesiony do Drezna. Oficjalnie od 24 sierpnia 1945 r. w obiektach zespołu medycznego znalazł swoją siedzibę polski Wydział Lekarski Uniwersytetu połączonego z Politechniką, od 1950 działający jako samodzielna wyższa uczelnia – Akademia Medyczna. 

Klinika Chorób Dziecięcych, sala w pawilonie dla dzieci chorych na gruźlicę, fotografia, ok. 1909 roku, zbiory Archiwum Budowlanego Wrocławia

[1] Małgorzata Wójtowicz, Architektura w służbie nauki. Dawny Wydział Medyczny we Wrocławiu, wyd. Muzeum Architektury we Wrocławiu, Wrocław 2020, s. 65

[2] Ibidem, s. 65

Zdjęcie główne: Klinika Chorób Kobiecych, widok, fotografia Eduarda van Deldena, 1890 r., zbiory Archiwum Budowlanego Wrocławia