Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk przedstawił w środę swojego pełnomocnika ds. mieszkańców pochodzenia ukraińskiego. Została nim Olga Chrebor.

– Niezależnie skąd i w którym pokoleniu przybyliśmy do naszego miasta, czujemy się za nie odpowiedzialni. Sądzę, że to fundament naszych działań. Coś od czego musimy zacząć nasze myślenie Wrocławiu – mówił Jacek Sutryk w Centrum Ukraińskim Kultury i Rozwoju przy ul. Ruskiej.

Prezydent Wrocławia podkreślał, że chce pracować dla wszystkich z takim samym zaangażowaniem i że tak samo postępują wszyscy jego współpracownicy.

– Zwracajcie się do Pani Olgi Chrebor w każdej sprawie wymagającej interwencji, dzielcie się pomysłami, uwagami i poglądami na temat miasta. Państwa głos jest ważny, Państwo są ważni i Państwa zaangażowanie dla naszego miasta jest bardzo ważne – zaznaczał Sutryk.

“Wrocław to miasto, w którym Ukraina jest od dawna “

Olga Chrebor podkreślała, że jest Ukrainką z Wrocławia, a sprawy ukraińskiej społeczności mieszkającej we Wrocławiu dotyczą jej bezpośrednio.

– Cieszę się, że moje miasto dostrzega potencjał kulturowy i gospodarczy tkwiący w mniejszości ukraińskiej i imigracji ukraińskiej. Miasto spotkań samo się „nie urządzi” na tolerancyjny, tętniący życiem wielonarodowy ośrodek kulturalno-edukacyjny i ekonomiczny. To my, mieszkańcy, urządzamy ten salon zgodnie z naszym poczuciem estetyki i poziomem wrażliwości oraz decydujemy o zasadach w nim funkcjonujących. Zagłosowaliśmy na dom otwarty i chcemy, by wszyscy jego mieszkańcy wiedzieli, że są tutaj u siebie – przekonywała Olga Chrebor.

Nowa pełnomocnik liczy, że jej nominacja pozwoli skuteczniej animować przestrzeń dialogu polsko-ukraińskiego.

– Będę starała się interweniować i szukać rozwiązań tam, gdzie poszczególne elementy miejskiej układanki niekoniecznie do siebie pasują, choć w „instrukcji napisali, że powinny”. Liczę przy tym na aktywną współpracę z poszczególnymi departamentami Urzędu Miejskiego, jednostkami miejskimi, policją, strażą miejską, Urzędem Wojewódzkim oraz wrocławskim środowiskiem pozarządowym – wyliczała przedstawicielka ukraińskiej mniejszości w stolicy Dolnego Śląska.

Olga Chrebor zwracała również uwagę na piękną historię Wrocławia i wieloetapowy napływ ludności ze Wschodu.

– Wrocław to miasto, w którym Ukraina jest od dawna i jest wielowymiarowa. To mniejszość ukraińska, która trafiła na Ziemie Odzyskane w ramach Akcji Wisła; to Polacy, którzy przybyli tu z Ukrainy w ramach powojennej „wymiany ludności” i najnowsza imigracja ukraińska. Wrocław ma fascynującą historię i długą tradycję wielokulturowej metropolii, od lat budującej przyjazną atmosferę – zauważyła.

Olga Chrebor urzęduje na co dzień w Centrum Biblioteczno-Kulturalnym FAMA przy ul. Bolesława Krzywoustego 286. W sprawach dotyczących pełnomocnictwa będzie przyjmować na pl. Dominikańskim 6.

Kim jest Olga Chrebor?

To prezeska Fundacji Kalejdoskop Kultur; promotorka dialogu międzykulturowego i współpracy polsko-ukraińskiej; aktywistka zaangażowana od 20 lat w działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz cudzoziemców; od 15 lat związana zawodowo z sektorem pozarządowym oraz instytucjami kultury, w latach 2008-2012 wykładowca Instytutu Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego w Zakładzie Ukrainistyki.

Specjalizuje się w międzynarodowych projektach polsko-ukraińskich i lokalnych inicjatywach partnerskich o charakterze społecznym. M.in. w latach 2005-2008 kierowała programem współpracy miast partnerskich Wrocław – Lwów, polegającym na dzieleniu się najlepszymi wrocławskimi praktykami i rozwijaniu lwowsko-wrocławskich partnerstw pozarządowych w różnych dziedzinach.

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunkach: stosunki międzynarodowe i filologia ukraińska.