W budżecie Wrocławia na 2021 rok ponad miliard złotych zarezerwowano na wydatki inwestycyjne. Wśród planowanych zadań są inwestycje transportowe, edukacyjne, sportowe czy związane z zielenią i ekologią.

W czwartek 17 grudnia radni przyjęli (28 głosów za i 9 przeciw) budżet Wrocławia na 2021 rok. Po autopoprawce, wydatki na przyszły rok zostały zaplanowane na prawie 5 942 mln zł, z czego na realizację zadań bieżących przeznaczono 4 801 mln zł, a na wydatki majątkowe, w tym zadania inwestycyjne, łącznie kwotę ponad 1 140 mln złotych. Same inwestycje i zakupy inwestycyjne opiewają na ponad 1 062 mln złotych.

 Zależało nam na tym, by miasto nadal się rozwijało. Zahamowanie inwestycji przełożyłoby się również na zahamowanie dochodów miasta w przyszłych okresach – wyjaśnia Marcin Urban, skarbnik Wrocławia.

Inwestycje transportowe

Jak czytamy w projekcie budżetu, na zadania z zakresu transportu obejmujące m.in. wydatki na tworzenie przyjaznych rowerzystom i pieszym przestrzeni publicznych, realizację projektu Zintegrowany System Transportu Szynowego, budowę wydzielonej trasy autobusowo – tramwajowej łączącej osiedle Nowy Dwór z centrum Wrocławia, miasto przeznaczy łącznie 1 299 mln zł, w tym 70 mln zł na działania inwestycyjne związane z poprawą stanu technicznego torowisk.

Działania te związane z priorytetem zrównoważonej mobilności, umożliwią wykorzystanie niskoemisyjnego transportu miejskiego, a tym samym przyczynią się do ograniczenia emisji dwutlenku węgla, poprawy jakości powietrza oraz ochrony klimatu – wyliczają urzędnicy.

Wśród inwestycji transportowych znalazła się m.in. budowa tramwaju na Popowice (93 mln zł), realizacja TAT na Nowy Dwór (101 mln zł), przebudowa Mostów Pomorskich, przebudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 342 – Obornickiej, Pęgowskiej, Zajączkowskiej oraz Pełczyńskiej czy rozbudowa ulicy Osobowickiej od obwodnicy śródmiejskiej do ulicy Lipskiej.

Z kolei w ramach serii remontów torowisk i wymiany rozjazdów w 2021 roku planowanych jest 16 kolejnych prac, m.in. na pl. Jana Pawła II, pl. Strzegomskim, ul. Hallera oraz ul. Legnickiej. Łączne nakłady bieżące na MPK wyniosą w przyszłym roku ponad 460 mln zł (to wzrost względem 2018 roku o ponad 106 mln zł).

W 2021 roku rozpoczęte zostaną prace związane z budową Alei Wielkiej Wyspy (71 mln zł) oraz Mostów Chrobrego (45 mln zł), na których znajdzie się również torowisko pod planowane nowe połączenie tramwajowe do Swojczyc. W budżecie zapisano także 56 mln zł na realizację Osi Zachodniej, czyli drugiego etapu budowy obwodnicy Leśnicy. Remonty czekają z kolei m.in. Most Zwierzyniecki oraz wiadukt na ul. Kowalskiej.

Jak zapowiadają urzędnicy, wciąż rozwijać się będzie także infrastruktura rowerowa.

To m.in. trasy wzdłuż ul. Swobodnej, na fragmencie od ul. Jedności Narodowej do Poniatowskiego, ul. Małachowskiego oraz ul. Żagańskiej (od Zgorzeleckiej do Ścinawskiej). Ukończona zostanie również budowa trasy rowerowej wzdłuż alei Karkonoskiej. Rozwijać się będzie też Promenada Krzycka – realizowany będzie odcinek Borowska – Bardzka, a na kolejny zostanie ogłoszony przetarg – wyliczają w magistracie.

Na program rowerowy w budżecie Wrocławia na 2021 rok zapisano nieco ponad 10,7 mln złotych, dodatkowo ponad 6,7 mln zł figuruje przy pozycji “budowa dróg rowerowych we Wrocławiu – etap II”.

Inwestycje edukacyjne

Miasto planuje wydatki związane z rozbudową i remontami infrastruktury oświatowej. Na budowę i kompleksową przebudowę szkół podstawowych zaplanowano niespełna 57,5 mln złotych, na podobne działania w zakresie przedszkoli – niespełna 11 mln zł, na szkoły ponadpodstawowe – prawie 4,9 mln zł, a na infrastrukturę sportową w obiektach oświatowych – ponad 16,6 mln złotych.

– To m.in. realizacja nowego przedszkola przy ul. Dębickiej na Złotnikach, które pomieści 200 dzieci. Obiekt ma zostać oddany do użytku w 2021 roku. W projekcie budżetu zapisano również 16 mln zł na budowę Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Asfaltowej. Rozbudowa czeka natomiast Zespół Szkół nr 5 przy ul. Osobowickiej (11,5 mln zł w  projekcie budżetu). W wyniku prac powstanie 6-oddziałowe przedszkole z dziesięcioma salami lekcyjnymi, salą gimnastyczną i boiskiem wielofunkcyjnym. Projekt budżetu przewiduje również 6 mln zł na rozbudowę SOSW nr 1 przy ul. Parkowej. Rozbudowa, przebudowa i remont czeka także budynek SP nr 99 przy ul. Głubczyckiej na Księżu Małym we Wrocławiu (blisko 15 mln zł). Powstanie tam m.in.: 11 sal lekcyjnych, dwie świetlice, kuchnia z jadalnią i sala gimnastyki korekcyjnej. Przy SP 72 przy ul. Trwałej powstanie z kolei hala do tenisa oraz zewnętrzne korty i ścianki do tenisa. Łącznie w budżecie zapisano na wyżej wymienione realizacje ponad 81 mln zł – wylicza magistrat.

Inwestycje w zieleń i ekologię

Projekt tegorocznego budżetu zakłada wydatki związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska na poziomie 432 mln złotych. 

We Wrocławiu powstaną kolejne tereny zielone – m.in. Park Lesława Węgrzynowskiego przy ul. Kolejowej (2,6 mln zł), skwery oraz zieleńce. W ramach II etapu projektu Grow Green, zagospodarowane zostaną kolejne ołbińskie podwórka. Planowany budżet na realizację tych zadań to 3,4 mln zł.  W przyszłym roku kontynuowane będą także programy Wrośnij we Wro, Złap Deszcz, FoodSHIFT 2030 oraz Szare na Zielone – wylicza magistrat.

Jak zaznaczają urzędnicy, jednym z priorytetów jest realizacja miejskiego programu wymiany źródeł ogrzewania (40 mln zł – zapisane w dziale Gospodarki Mieszkaniowej) w ramach kampanii „Wrocław bez Smogu”.

Tylko na udzielanie dotacji w ramach programów KAWKA Plus i Termo KAWKA zarezerwowano na start co najmniej 15 milionów złotych – co ważne, kwota będzie zwiększona w zależności od zainteresowania programami – zaznaczają.

Oprócz dotacji, miasto w 2021 roku sfinansuje wymianę ogrzewania łącznie w 116 budynkach zasobu komunalnego, czyli 1120 mieszkaniach. Zlikwidowanych zostanie dzięki temu 1450 kopciuchów i innych pieców na paliwo stałe. Wymiana źródeł ogrzewania w zasobie Zarządu Zasobu Komunalnego oraz Wrocławskich Mieszkań to koszt 36,5 mln złotych.

Inwestycje w kulturę i sport

Wśród zadań z zakresu “kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” znalazła się rozbudowa, przebudowa i remont willi przy ulicy Krzyckiej 29. Na ten cel miasto przeznaczy 4,5 mln złotych. Jak już informowaliśmy, w Willi Karpowiczów przy ul. Krzyckiej  powstanie siedziba Fundacji Olgi Tokarczuk.  

Powstanie tam również kawiarnia, sala spotkań oraz pokoje gościnne i biurowe – zapowiadają urzędnicy.

Z kolei na pierwszy etap rewitalizacji Wzgórza Partyzantów w przyszłorocznym budżecie miasta zaplanowano nieco ponad 2,1 mln złotych.

Wśród inwestycji związanych z obiektami sportowymi znajdziemy m.in. ponad 4 mln złotych na budowę boisk piłkarskich o sztucznych nawierzchniach. Projekt budżetu ujmuje także blisko 23 mln zł na budowę wielofunkcyjnej hali sportowej przy ul. Racławickiej oraz 1,2 mln złotych na budowę skateparku na skwerze między ulicą Ślężną a Borowską. 5 mln złotych to z kolei udział miasta w budowie hali lekkoatletycznej na Kłokoczycach.

Inne miejskie inwestycje na 2021 rok to m.in. Centrum Aktywności Lokalnej przy ul. Suwalskiej. Łączny koszt prac wyniesie 4,2 mln złotych i zostaną one zakończone w przyszłym roku. Planowany jest także remont nieużytkowanego, powojennego budynku przy ul. Na Grobli, który będzie stanowił drugą część siedziby Straży Miejskiej. Projekt budżetu przewiduje na realizację remontu 7 milionów złotych.