Magistrat zaczyna konsultacje społeczne dotyczące przygotowania planu działań rowerowych do 2030 roku. Dokument ma określić, gdzie powinny powstać nowe trasy rowerowe, w jakich miejscach zorganizować parkingi dla jednośladów, czy rozwijać usługę Wrocławskiego Roweru Miejskiego, a także jak zachęcać do korzystania z dwóch kółek.

Jak tłumaczą urzędnicy, plan działań rowerowych do 2030 roku ma powstać, by jeździło się lepiej, zarówno rowerzystom, jak i innym użytkownikom dróg.

Jego przygotowanie wynika ze świadomości, że konieczne jest dbanie o zrównoważoną mobilność (każdy użytkownik może wybrać sposób poruszania się po mieście – tak, by było to dla niego komfortowe). To też odpowiedź na rekomendacje przedstawione przez mieszkańców i mieszkanki Wrocławia podczas Wrocławskiego Panelu Obywatelskiego – podkreślają w magistracie.

W pierwszym etapie prac nad dokumentem, od 22 czerwca do 13 lipca, miasto przeprowadzi konsultacje społeczne. W ich ramach urzędnicy zbiorą opinie mieszkańców na temat propozycji inwestycji, które mają zostać zawarte w planie.

Oprócz odpowiedniej infrastruktury, konieczne są działania miękkie, sprzyjające decyzji o wyborze roweru jako środka transportu. Dlatego istotne będzie zastanowienie się nad tym, jak promować poruszanie się po mieście rowerem i jak edukować w tym zakresie – zaznaczają urzędnicy.

Czym będzie plan działań rowerowych do 2030 roku?

Przedstawiciele ratusza podkreślają, że będzie to pierwszy taki dokument we Wrocławiu, wcześniej nie istniało tego typu opracowanie. 

Plan działań rowerowych do 2030 r. ma stanowić uzupełnienie dotychczasowych strategii i polityk Wrocławia, w których podejmowany jest temat komunikacji rowerowej w mieście (Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, Uchwała Rady Miejskiej Wrocławia nr LV/1688/10 z dnia 14 października 2010 r. w sprawie polityki rowerowej Wrocławia, Wrocławska Polityka Mobilności – Uchwała Rady Miejskiej Wrocławia nr XLVIII/1169/13 z dnia 19 września 2013 r.). Jest też odpowiedzią na rekomendacje Wrocławskiego Panelu Obywatelskiego – tłumaczą urzędnicy.

W całości opisane zostaną w nim działania związane z poruszaniem się rowerem po mieście.

W ramach przygotowania planu przeanalizowano istniejące trasy rowerowe. Przebadano m.in. ciągłość i spójność tych tras, tzw. współczynnik wydłużenia i współczynnik opóźnienia. W terenie sprawdzony został ich stan techniczny i rzeczywisty czas przejazdu. Wyniki przeprowadzanych badań wraz z wnioskami z konsultacji, planuje się zawrzeć w planie w formie zamierzeń inwestycyjnych. Ich realizacja zostanie podzielona na etapy – informuje magistrat.

W planie opisane zostaną także działania edukacyjne, promocyjne i związane z koordynacją sieci samoobsługowych wypożyczalni rowerów miejskich.

W ramach konsultacji zostaną zebrane opinie na powyższe tematy, co pozwoli na to, że będą one realizowane zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców Wrocławia – dodają urzędnicy.

Priorytetowe inwestycje rowerowe

Plan powstanie do końca 2021 roku i będzie obejmował inwestycje, których realizację planuje się do 2030 roku.

Jest to pewna różnica względem rekomendacji Panelu: dokument miał powstać do końca II kwartału 2021 r. i miał obowiązywać do 2025 r. Zatem jego powstanie będzie nieznacznie opóźnione, ale perspektywa czasowa w nim opisana będzie dłuższa niż pierwotnie zakładano – zaznacza magistrat.

W planie znajdzie się lista inwestycji priorytetowych. Wyszczególnione na niej zostaną te, które będą wyłonione do realizacji jako pierwsze – tzw. etap I.

Biuro Zrównoważonej Mobilności chciałoby, by wszystko, co znajdzie się na liście dotyczącej etapu I, zostało zrealizowane do 2030 r. Jednak jest to zależne od finansowania, czego dziś nikt nie jest w stanie przewidzieć (budżet rowerowy, partycypacja deweloperów, środki zewnętrzne). Jeśli środków finansowych będzie więcej, zrealizowane zostaną również dalsze propozycje, które roboczo określono jako etap II – dodają urzędnicy.