MPK szuka firmy, która zajmie się przebudową węzła tramwajowego nieopodal Dworca Głównego PKP. Roboty budowlane planowane są na przełomie 2020 i 2021 roku.

Wrocławskie MPK ogłosiło przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych dla zadania „Przebudowa węzła tramwajowego wraz z wymianą przewodu jezdnego na skrzyżowaniu ul. J. Piłsudskiego, ul. H. Kołłątaja i ul. Peronowej we Wrocławiu”.

Inwestycja ma na celu przywrócenie stanu technicznego do pierwotnego z dostosowaniem do wymagań aktualnych warunków technicznych, przepisów itp. Realizacja zadania ma skutkować zmniejszeniem liczby wykolejeń pojazdów szynowych oraz w miarę możliwości likwidacją kolizji skrajni taboru na relacji lewoskrętu z ulicy Józefa Piłsudskiego w kierunku ulicy Hugona Kołłątaja. Dodatkowo po wykonaniu inwestycji należy spodziewać się poprawy warunków ruchowych poprzez polepszenie równości nawierzchni, sprawności odwodnienia – czytamy w dokumentacji przetargowej.

Zamówienie swoim zakresem obejmuje wykonanie prac w branży torowej: wymianę szyn tramwajowych, wymianę rozjazdów tramwajowych, wymianę krzyżownic, wymianę zwrotnic, urządzeń elektromechanicznych oraz urządzeń pomocniczych (ogrzewanie, odwodnienie zwrotnic itp.), wymianę zabudowy nawierzchni torowej, wymianę konstrukcji nawierzchni wraz z podbudową z dostosowaniem panujących warunków ruchu tramwajowego i samochodowego oraz zachowaniem wymagań aktualnych warunków technicznych oraz odtworzenie oznakowania poziomego na skrzyżowaniu.

Prace obejmą też sieć trakcyjną.

Na przedmiotowym odcinku występują liczne wstawki liny nośnej oraz przewodu jezdnego. Planowany remont sieci trakcyjnej tramwajowej wynika ze złego stanu technicznego i znacznego wyeksploatowania elementów sieci trakcyjnej. Zużycie przewodu jezdnego jest maksymalne. co kwalifikuje go do wymiany – tłumaczy MPK.

Na wszystkie prace, czyli wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych, wyłoniony w przetargu wykonawca będzie miał 9 miesięcy. Jednak, jak czytamy w dokumentacji przetargowej, możliwe rozpoczęcie robót budowlanych przypada na 2 listopada 2020 roku, a czas na realizację robót wynosi 3 miesiące.

Zamawiający nie dopuszcza zamknięcia całego skrzyżowania w jednym etapie. Prace należy prowadzić w kilku etapach z zachowaniem częściowej przejezdności skrzyżowania w każdym z nich – podkreśla MPK.

Foto główne: Corvus monedula, fotopolska.eu, CC-BY-SA 3.0