Kolejna edycja Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego właśnie ruszyła. Pomysły można zgłaszać do 11 lutego – na realizację projektów wybranych w głosowaniu w tym roku przeznaczono 25 mln złotych.

W ramach dotychczasowych edycji Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego, 300 projektów już zakończono, a w realizacji jest kolejne 90. Łącznie na wykonanie pomysłów mieszkańców przeznaczono 143 miliony złotych.

W tegorocznej edycji WBO czas na składanie projektów jest od 14 stycznia do 11 lutego.

Do WBO 2020 można zgłaszać dowolne projekty, które zgodnie z prawem może realizować Gmina Wrocław i są ogólnodostępne – tłumaczą urzędnicy.

Wyliczają, że kwota przeznaczona na WBO 2020 to 25 mln złotych (ponad 4 miliony zł więcej niż wymaga ustawa), z czego 16 mln zł jest zarezerwowane dla projektów ponadosiedlowych, a 9 mln zł – dla projektów osiedlowych. Maksymalna wartość projektu osiedlowego to 750 tys. zł, a ponadosiedlowego – 2 mln zł.

Projekt ponadosiedlowy to projekt, którego oddziaływanie wykracza poza obszar jednego osiedla i może dotyczyć wyłącznie realizacji parków, skwerów, terenów zielonych lub zieleni przyulicznej, instalacji, obiektów lub terenów rekreacyjnych lub sportowych albo infrastruktury związanej ze zrównoważoną mobilnością.

W przypadku negatywnego wyniku ostatecznej oceny lider może złożyć odwołanie do Prezydenta Wrocławia w terminie 7 dni od dnia publikacji wyników oceny – zaznaczają w magistracie.

W celu wyboru projektów przeprowadzone zostanie bezpośrednie głosowanie w terminie 18.09 – 05.10. Prawo głosu ma każdy mieszkaniec Wrocławia niezależnie od wieku. Aby głosować nie jest potrzebne zameldowanie we Wrocławiu. Każdy mieszkaniec Wrocławia ma jeden głos, w ramach którego może wybrać maksymalnie jeden projekt osiedlowy i jeden ponadosiedlowy.

Spotkania informacyjne dla mieszkańców

Jak co roku urzędnicy organizują spotkania informacyjne dotyczące zasad nowej edycji WBO.  

14.01 – godz. 17:00, spotkanie w CK Zamek (pl. Świętojański 1)

16.01 – godz. 17:00, spotkanie w BarBarze (ul. Świdnicka 8B)

22.01 – godz. 17:00, spotkanie w Sektorze 3 (ul. Legnicka 65)

28.01 – godz. 17:00, spotkanie w Czasoprzestrzeni (ul. Tramwajowa 1/3)

30.01 – godz. 17:00, spotkanie w Ośrodku Postaw Twórczych (ul. Działkowa 15)

3.02 – godz. 18:00, spotkanie w CK Fama (ul. Krzywoustego 286)

Najważniejsze zasady WBO 2020