W poniedziałek 7 stycznia rusza kolejna edycja Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego. Liderzy będą mogli składać swoje projekty do 4 lutego. W tym roku do wydania jest 25 mln złotych. W porównaniu do poprzednich lat, zmieniły się zasady WBO.

W tegorocznym głosowaniu będziemy wybierać spośród projektów ponadosiedlowych i osiedlowych. Każdy mieszkaniec Wrocławia ma jeden głos, w ramach którego będzie mógł wybrać maksymalnie jeden projekt osiedlowy – do 750 tys. zł i jeden ponadosiedlowy, którego wartość może osiągnąć 2 mln złotych.

Jak podkreślają urzędnicy, głosować mogą wszyscy mieszkańcy Wrocławia, niezależnie od wieku. Miejsce zameldowania osoby głosującej nie ma znaczenia.

– Budżet obywatelski jest projektem liderotwórczym, który ma za zadanie ponadosiedlowo łączyć mieszkańców w staraniach, by ich miejsca zamieszkania czy miejsca pracy mogły się zmieniać wedle ich upodobań. Mniejsze projekty natomiast będą realizowane w ramach PIRO, czyli Programu Inicjatyw Rad Osiedli. Na ten projekt zarezerwowaliśmy w budżecie ok. 30 mln zł. To jeszcze więcej niż w całym WBO – zaznacza Bartłomiej Świerczewski, dyrektor Departamentu Spraw Społecznych.

Projekty ponadosiedlowe i osiedlowe

W magistracie tłumaczą, że projekt ponadosiedlowy to projekt, którego oddziaływanie wykracza poza obszar jednego osiedla i może dotyczyć wyłącznie terenów zielonych (parków, skwerów lub zieleni przyulicznej), obiektów lub terenów rekreacyjno-sportowych lub infrastruktury związanej ze zrównoważoną mobilnością.

Z kolei projekt osiedlowy to dowolny projekt, który zgodnie z prawem może realizować Gmina Wrocław i jest ogólnodostępny.

– Zasady Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego zostały dostosowane do wymogów ustawowych. Od wtorku codziennie do 23 stycznia będziemy spotykać się z mieszkańcami w różnych miejscach, aby wyjaśniać wszystkie zawiłości i odpowiadać na wszystkie pytania dotyczące WBO – zapowiada Sebastian Wolszczak, zastępca dyrektora Wydziału Partycypacji Społecznej.

Kwota przeznaczona na WBO 2019 to 25 mln złotych, czyli o 4 mln złotych więcej niż wymaga znowelizowana ustawa, wprowadzona w zeszłym roku. Dla projektów ponadosiedlowych zarezerwowano 16 mln złotych. Pozostałe 9 mln zł – dla projektów osiedlowych.

Zgłoszone projekty zostaną poddane podwójnej ocenie. Będą też konsultowane z ich liderami. Dopiero po tej szczegółowej procedurze, wyłonionych zostanie kilkaset projektów, na które będziemy mogli głosować na przełomie września i października.

Najważniejsze zasady WBO 2019

 • Składanie projektów: od 07.01 do 04.02.2019.
 • Do WBO 2019 można zgłaszać dowolne projekty, które zgodnie z prawem może realizować Gmina Wrocław i są ogólnodostępne.
 • Kwota przeznaczona na WBO 2019 to 25 mln złotych, z czego 16 mln zł jest zarezerwowane dla projektów ponadosiedlowych, a 9 mln zł – dla projektów osiedlowych.
 • Maksymalna wartość projektu osiedlowego to 750 tys. zł, a ponadosiedlowego – 2 mln zł.
 • Projekt ponadosiedlowy to projekt, którego oddziaływanie wykracza poza obszar jednego osiedla i może dotyczyć wyłącznie realizacji:
 • – parków, skwerów, terenów zielonych lub zieleni przyulicznej;
 • – instalacji, obiektów lub terenów rekreacyjnych lub sportowych;
 • – infrastruktury związanej ze zrównoważoną mobilnością.
 • W przypadku negatywnego wyniku ostatecznej oceny lider może złożyć odwołanie do prezydenta Wrocławia w terminie 7 dni od dnia publikacji wyników oceny.
 • W celu wyboru projektów przeprowadzone zostanie bezpośrednie głosowanie w terminie 20.09 – 07.10.2019.
 • Prawo głosu ma każdy mieszkaniec Wrocławia niezależnie od wieku. Aby głosować nie jest potrzebne zameldowanie we Wrocławiu.
 • Każdy mieszkaniec Wrocławia ma jeden głos, w ramach którego może wybrać maksymalnie jeden projekt osiedlowy i jeden ponadosiedlowy.

Spotkania informacyjne dla mieszkańców

Jak zapowiadają urzędnicy, na spotkaniach przedstawione zostaną nowe zasady, będą też odpowiadać na pytania i wątpliwości. Każde spotkanie rozpoczyna się o godz. 17:00.

8.01 | BARBARA, Świdnicka 8b
9.01 | SEKTOR 3, Legnicka 65
10.01 | Centrum Kultury ZAMEK, pl. Świętojański 1
11.01 | Czasoprzestrzeń – Zajezdnia DĄBIE, Tramwajowa 1/3
14.01 | Centrum Kultury ZACHÓD, Chociebuska 4-6
15.01 | Centrum Historii ZAJEZDNIA, Grabiszyńska 184
16.01 | Centrum Aktywności Lokalnej OŁTASZYN, Pszczelarska 7
17.01 | Centrum Aktywności TARNOGAJU, Gazowa 22
18.01 | OŁBIŃSKIE Centrum Aktywności Lokalnej, Prusa 37–39
22.01 | Centrum Kultury AGORA, Serbska 5a
23.01 | Centrum Kultury FAMA, Krzywoustego 286