Na terenie dawnego dworca towarowego przy ulicy Pułaskiego powstaje nowe osiedle. Magistrat szykuje się z kolei do sprzedaży zabytkowych, XIX-wiecznych kamienic po drugiej stronie ulicy.

Duży teren dawnego dworca towarowego pomiędzy ulicą Pułaskiego a Świstackiego należy do firmy deweloperskiej ATAL, która ruszyła tam już z realizacją swojego kolejnego projektu we Wrocławiu. Pierwszy etap ATAL City Square, bo tak nazwano kompleks, będzie składać się z części mieszkalnej ze 232 mieszkaniami oraz aparthotelowej ze 124 lokalami inwestycyjnymi, które powstaną w dwóch 7-piętrowych budynkach. Dodatkowo na parterze budynków znajdzie się 10 lokali usługowych.

To osiedle zaplanowane z troską o nowoczesną i funkcjonalną architekturę, która jednocześnie wkomponowuje się w okoliczną zabudowę. Projekt nawiązuje do znajdującej się w sąsiedztwie staromiejskiej architektury – budynki zostały zaprojektowane w taki sposób, aby tworzyć kwartały z wewnętrznym dziedzińcem. W dalszym etapie zrewitalizowany zostanie zabytkowy budynek znajdujący się na terenie inwestycji. Będzie on przeznaczony na funkcję usługową – zapowiada deweloper.

Zabytkowe kamienice na sprzedaż

Przy zbiegu ulicy Pułaskiego i Małachowskiego, vis-a-vis terenu, na którym powstaje nowe osiedle, stoją wpisane do gminnej ewidencji zabytków miejskie kamienice. Jeszcze kilka lat temu głośno było o planach wyburzenia tych budynków. Było to związane z pomysłem budowy Śródmiejskiej Trasy Południowej, czyli drogi, która miałaby połączyć okolice placu Społecznego z placem Strzegomskim.

ŚTP w założeniu miała być ciągiem czteropasmowych ulic. Jeśli urzędnicy zdecydowaliby się na budowę trasy w pierwotnym kształcie, konieczne byłyby wyburzenia, m.in. kamienic przy ulicy Pułaskiego, by zrobić miejsce na szerszą drogę. Ten budzący spore kontrowersje projekt od kilku lat jest jednak „zamrożony”, w tzw. międzyczasie zmieniła się także koncepcja trasy, nazywanej obecnie Aleją Śródmieścia Południowego.

W 2016 roku magistrat zapowiedział, że kamienice nie pójdą do rozbiórki. Teraz urzędnicy szykują się do sprzedaży pięciokondygnacyjnych budynków mieszkalnych z lokalami usługowymi przy ulicy Pułaskiego, z których wykwaterowano już mieszkańców. Cena wywoławcza została ustalona na 15 mln złotych, nie wyznaczono na razie daty przetargu.

fot. fotopolska.eu