Miasto rozpisało przetarg na projekt trasy tramwajowo-autobusowej na Swojczyce. W ramach inwestycji, oprócz torowiska, powstanie także nowa pętla tramwajowa i parking dla samochodów.

W poniedziałek 1 marca spółka Wrocławskie Inwestycje ogłosiła przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej budowy trasy tramwajowo – autobusowej na osiedle Swojczyce we Wrocławiu.

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej budowy wydzielonej trasy tramwajowej, z
dopuszczeniem ruchu autobusów, na osiedle Swojczyce (od pętli Sępolno do nowo projektowanej pętli Swojczyce)
w ciągu drogi wojewódzkiej 455, wraz z przebudową tej drogi na odcinku o długości ok. 2,1 km, z budową
wydzielonych dróg rowerowych, dróg pieszych oraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i przystankową, a także
przebudową istniejącej pętli Sępolno oraz budową nowo projektowanej pętli Swojczyce wraz parkingiem P&R, w
powiązaniu z istniejącym układem komunikacyjnym na początku i końcu projektowanego zakresu (dowiązanie do
stanu istniejącego) oraz w powiązaniu z nowymi Mostami Chrobrego, realizowanymi odrębną umową w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Ponadto, z uwagi na zamknięcie wlotu na skrzyżowaniu ul. Swojczyckiej z
Monopolową/Marco Polo, konieczna jest budowa łącznika pomiędzy ul. Marco Polo a Swojczycką w przedłużeniu
ul. Mydlanej. W związku z tym, w ramach opracowywanej dokumentacji, należy zaprojektować łącznik drogowy
(jako drogę dojazdową) na skrzyżowaniu ul. Swojczyckiej i Mydlanej (czwarty wlot) z ul. Marco Polo
– czytamy w dokumentacji przetargowej.

Na przygotowanie projektu trasy tramwajowej na Swojczyce wybrana w przetargu firma będzie miała 15 miesięcy od podpisania umowy.

Orientacyjny obszar inwestycji fot. WI

Przetarg zapowiadany od kilku miesięcy

Przypomnijmy, o tym, że w 2021 roku ma zostać ogłoszony przetarg na projekt linii tramwajowej na Swojczyce magistrat poinformował prezentując komentarz do wyników panelu obywatelskiego. A pod koniec 2020 roku miasto kupiło działkę, tuż obok planowanej pętli tramwajowej, na której powstanie parking Park&Ride. Na początku lutego prezydent Wrocławia potwierdził, że urzędnicy podjęli decyzję o ogłoszeniu przetargu na zaprojektowanie trasy tramwajowej na Swojczyce.

Wykonawca będzie miał za zadanie przygotować projekt torowiska tramwajowego na odcinku 1,7 kilometra. Pętla na Swojczycach zostanie zaprojektowana w pobliżu ulic Bazaltowej i Chałupniczej, obok chcemy wybudować park and ride na 181 aut – zapowiadał Jacek Sutryk.

Początek planowanej inwestycji znajduje się w miejscu istniejącej pętli tramwajowej Sępolno, która w ramach
zamówienia zostanie przeprojektowana w zakresie geometrii torów oraz funkcjonalności (z zachowaniem miejsc pod lokale usługowe). Nowo projektowany odcinek trasy tramwajowej ma przebiegać wzdłuż ulicy Mickiewicza przez nowe mosty Chrobrego, następnie wzdłuż ulicy Swojczyckiej do nowo projektowanej pętli Swojczyce (przed linią kolejową 292). Planowana jest trasa tramwajowa dwutorowa o łącznej długości ok. 1730 metrów z nawierzchnią drogową wydzieloną dla ruchu autobusowego.

Foto główne: Grzegorz Kilian