Wrocławskie Inwestycje ogłosiły właśnie przetarg na projekt trasy tramwajowej na Jagodno, od ul. Świeradowskiej do pętli przy ul. Kajdasza.

Spółka Wrocławskie Inwestycje ogłosiła przetarg na zaprojektowanie trasy tramwajowej na Jagodno wraz z uzyskaniem wszelkich pozwoleń.

Zadanie obejmuje wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę trasy tramwajowej na Jagodno, tzn. na odcinku od włączenia w istniejące torowisko tramwajowe w ul. Bardzkiej do ul. Kajdasza, razem z pętlą tramwajową.

14 miesięcy na realizację

Zamówienie dotyczy również uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia, pozwolenia wodnoprawnego, konserwatorskiego oraz innych wymaganych przepisami. Ze względu na brak obowiązującego planu zagospodarowania na północ od wiaduktu kolejowego, w zakresie zamówienia jest również uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Ponadto konieczne jest uzyskanie uzgodnień i opinii branżowych z PKP w związku z wbudowaniem w istniejący przejazd kategorii B torów tramwajowych.

Termin składania ofert mija 30 sierpnia. O wyborze zadecydują cena (60%), doświadczenie projektantów specjalności torowej (20%), w branży sieci trakcyjnych (10%) oraz w branży zabezpieczenie i sterowanie ruchem kolejowym (10%). Na realizację zamówienia przeznaczono 14 miesięcy.