Urzędnicy właśnie podpisali umowę na kolejny etap budowy trasy tramwajowej na Popowice. Pochłonie on ponad 150 mln złotych, a prace mają zakończyć się w 2022 roku.

Przypomnijmy, magistrat zdecydował się podzielić inwestycję na etapy po tym, jak dwa kolejne przetargi na realizację całego przedsięwzięcia zakończyły się fiaskiem. W marcu ubiegłego roku spółka Wrocławskie Inwestycje podpisała umowę z wykonawcą pierwszego etapu trasy tramwajowej na Popowice. Prace ruszyły w maju 2019 roku. Pierwszy etap obejmuje odcinek od ulicy Długiej na wysokości hipermarketu do łuku, gdzie ulica Długa przechodzi w Starogroblową, za wjazdem na teren Politechniki Wrocławskiej.

Pod koniec stycznia bieżącego roku Wrocławskie Inwestycje ogłosiły przetarg na budowę kolejnych odcinków trasy wzdłuż ul. Popowickiej, Starogroblowej i Długiej (od ul. Milenijnej do Władysława Jagiełły). Chodzi o etap I – podetap IB oraz etap II. W kwietniu otwarto oferty w tym przetargu. Stanęło do niego czterech zainteresowanych: Budimex, Pro-Tra Building, Strabag Infrastruktura Południe oraz ZUE. W maju jako najkorzystniejszą wybrano ofertę spółki Pro-Tra Building, a w środę 29 września podpisano opiewającą na ponad 150 mln złotych umowę z wykonawcą.

Co powstanie w drugim etapie?

W ramach drugie etapu wybudowane zostaną odcinki trasy tramwajowej od ul. Jagiełły do Młodych Techników oraz od Starogroblowej do Milenijnej. Powstanie 3,1 kilometra nowego torowiska – w tym 1,45 km zielonego, nawiązujące do tego, które prowadzi już w stronę Kozanowa.

Dzięki tej inwestycji powstanie trasa tramwajowa alternatywna dla ulicy Legnickiej. Torowiskiem na ulicy Legnickiej przejeżdża w szczycie w ciągu godziny nawet 80 tramwajów w obu kierunkach – zaznacza prezydent Wrocławia Jacek Sutryk.

Jak zapowiadają urzędnicy, decyzje w sprawie linii, które miałyby jeździć trasą na Popowicach zostaną podjęte po konsultacjach społecznych. Będą one związane ze zmianą siatki połączeń komunikacyjnych w mieście.

W ramach zadania do przebudowy pójdzie 1560 metrów ulic, aż dziesięć skrzyżowań m.in. ul. Mieszczańskiej, Jagiełły i Dmowskiego, Wejherowskiej i Popowickiej, Popowickiej i Milenijnej, Białowieskiej, Zajęczej i Popowickiej. Powstanie także 4700 metrów nowych dróg dla rowerów, 5220 metrów chodników oraz 590 metrów ciągów pieszo-rowerowych.

Z inicjatywy prezydenta Jacka Sutryka oraz śp. Bartka Skrzyńskiego, byłego szefa Biura Bez Barier, wyposażamy chodniki w linie naprowadzające dla niedowidzących, specjalnie zostaną też oznaczone wiaty oraz miejsca oczekiwania na przystankach – zapewnia Michał Kulicki, kierownik projektu z Wrocławskich Inwestycji.

W ramach inwestycji przebudowane zostaną też instalacje podziemne m.in. sieć wodociągową, MKT czy energetyczną, wybudujemy stację prostownikową „Szczepin” i zmodernizujemy stację prostownikową „Milenijna”.

Aby tramwaj mógł komfortowo przejechać nową trasą: wzmocnimy most Dmowskiego i wybudujemy ważny prawoskręt z ul. Milenijnej w ul. Lotniczą – dodają urzędnicy.

fot. UMW

Jeden wiadukt gotowy, drugi w przebudowie

Przy stacji kolejowej Wrocław-Popowice powstanie węzeł przesiadkowy dla pasażerów komunikacji miejskiej i PKP. Tam wiadukt jest już gotowy i czeka na tramwaj.

Obecnie prowadzone są prace przy przebudowie drugiego wiaduktu kolejowego przy ul. Długiej. Dzięki nim tramwaje, samochody i rowerzyści komfortowo przejadą pod tym obiektem. Wiadukt będzie miał 43 metry długości i niweleta terenu została obniżona o 1,5 metra, więc bez problemy zmieści się pod nim tramwaj czy autobus. Na obecnie realizowanym fragmencie przełożone zostało kilkadziesiąt kilometrów kabli niskiego i średniego napięcia, przebudowany został kanał ogólnospławny. Ten odcinek ma być gotowy wiosną przyszłego roku. Jednocześnie prace przy budowie nowej stacji kolejowej Wrocław-Szczepin prowadzi PKP PLK (powstaje ona w sąsiedztwie siedziby ZDiUM przy ul. Długiej) – informują przedstawiciele Wrocławskich Inwestycji.

Wyliczają, że tramwaj na Popowice na obecną chwilę kosztuje 222,70 mln zł. Inwestycja jest dofinansowana przez Unię Europejską kwotą 75,7 mln dla zakresu Gminy Wrocław. Zakończenie budowy jest planowane w 2022 roku.