Prezydent Wrocławia podkreśla, że miasto jest w intensywnym dialogu z kolejarzami w sprawie budowy linii tramwajowej na Jagodno. – Rozmawiamy z dyrekcją PLK-i o znalezieniu rozwiązania optymalnego, tzn. rozwiązania górą – tłumaczy Jacek Sutryk.

Budowa linii tramwajowej na Jagodno zapowiadana jest od wielu lat. Domagają się jej także sami mieszkańcy – w zorganizowanym przez miasto panelu obywatelskim aż 98% uczestników opowiedziało się za tym rozwiązaniem. Największą przeszkodą w rozpoczęciu całej inwestycji jest problem skrzyżowania planowanej linii tramwajowej z przecinającą ulicę Buforową linią kolejową.

W miniony piątek mówił o tym na antenie Radia Wrocławia prezydent Wrocławia Jacek Sutryk.

Tramwaj na Jagodno nie jest tylko władztwem miasta. I to jest całe nieszczęście – trzeba rozmawiać z innymi partnerami, a ci partnerzy nie zawsze mają takie same cele, nie zawsze tak samo rozumieją nasze potrzeby. To, co jest ważne – udało się wejść w bardzo dobry kontakt z PKP PLK. Rozmawiamy z dyrekcją PLK-i o znalezieniu rozwiązania optymalnego, tzn. rozwiązania górą. Tak, aby w poziomie nie musiały przecinać się szlaki kolejowe z planowanym tramwajem – zaznaczał Jacek Sutryk.

Prezydent podkreślał, że aby te plany zostały zrealizowane, potrzebne są różnego rodzaju ekspertyzy, projekty, rozmowy.

Do tego potrzebna jest zmiana studium rozwoju wrocławskiego węzła kolejowego, nad którym pracuje PLK. Jest mnóstwo uwarunkowań, które nie ode mnie zależą. Zależą od wielu podmiotów, ale ważne jest, żeby z tymi podmiotami być w dialogu. To się dzisiaj dzieje, ale nie są to niestety sprawy szybkie – tłumaczył Sutryk.

Tramwaj na Jagodno – kalendarium prac

Na stronie sutryk.pl pojawiło się kalendarium prac przygotowawczych do rozpoczęcia budowy tramwaju na Jagodno. Jak pisze prezydent Wrocławia, to swoiste kamienie milowe, które zbliżają nas do realizacji obiecanej inwestycji.

Poza wymianą licznych pism prowadziliśmy i prowadzić będziemy szereg bilateralnych spotkań w tym zakresie. A wszystko po to, by zapewnić dobrą komunikację miejską dla mieszkańców południowych osiedli Wrocławia – pisze Jacek Sutryk.

Najnowszy wpis w kalendarium, datowany na początek grudnia 2020 roku, to wspólne pismo marszałka województwa i prezydenta Wrocławia do Tadeusza Sobotnika, dyrektora Biura Strategii PKP, które podkreśla chęć współpracy samorządowców w kwestii rozwiązania wspólnego problemu komunikacyjnego – ruchu aglomeracyjnego i osiedla Jagodno.

Wspólnie z marszałkiem województwa dolnośląskiego Cezarym Przybylskim deklarujemy chęć trójstronnej współpracy przy wypracowaniu docelowego rozwiązania dla skrzyżowania linii 285, kolejowej obwodnicy towarowej i trasy tramwajowej, z uwzględnieniem potrzeb kolei aglomeracyjnej oraz projektu złożonego przez urząd marszałkowski do programu Kolej+, a polegającego na odbudowie drugiego toru na linii 285 na odcinku Wrocław Główny – Kobierzyce z bezkolizyjnym rozwiązaniem przecięcia kolei z ulica Buforową – czytamy w dokumencie.

Pełną treść pisma znajdziecie pod tym linkiem.