Wrocławski magistrat właśnie podpisał z firmą Pro-Tra Building opiewającą na ponad 81 mln złotych umowę dotyczącą budowy kolejnego fragmentu trasy autobusowo-tramwajowej na Nowy Dwór. W ramach tego kontraktu powstanie odcinek od Parku Biznesu do ulicy Rogowskiej.

Jak podkreślają urzędnicy, TAT to największa inwestycja w infrastrukturę dla komunikacji zbiorowej w powojennej historii Wrocławia.

Trasa na Nowy Dwór to w sumie 7 kilometrów nowego połączenia komunikacyjnego o najwyższym standardzie. Dzięki niej mieszkańcy w kilkanaście minut bezkolizyjnie dojadą z Nowego Dworu do centrum miasta. W tym celu powstają m.in. dwa wiadukty nad ulicą Smolecką oraz nad torami kolejowymi w pobliżu ulic Strzegomskiej i Robotniczej – wyliczają w magistracie.

Na fragment od Parku Biznesu do ul. Rogowskiej miasto przeznaczy ponad 81 mln złotych. W ramach zadania, na które umowa została właśnie podpisana, powstanie 2 km nowej, wydzielonej trasy autobusowo-tramwajowej z oświetleniem, odwodnieniem i miejskimi kanałami technologicznymi. Na fragmencie, który będzie realizowany, zostanie wybudowanych także pięć nowych przystanków autobusowo-tramwajowych z pełną infrastrukturą.

Nowa trasa to nie tylko świetna wiadomość dla mieszkańców, ale także możliwość obsługi komunikacyjnej biurowców, które powstały w pobliżu trasy TAT.  Jak zawsze pamiętamy również o rowerzystach oraz pieszych i w ramach tego zadania wybudowana zostanie wydzielona droga rowerowa od Parku Biznesu do ul. Nowodworskiej – mówi Piotr Paś, prezes miejskiej spółki Wrocławskie Inwestycje, która odpowiada za budowę.

Ważnym elementem inwestycji będzie także budowa stacji prostownikowej „Nowodworska” dla zasilania nowych odcinków linii tramwajowej. Dodatkowo w ramach tej kompleksowej inwestycji przebudowane zostaną instalacje podziemne m.in. sieć wodociągowa i energetyczna. Zamontowane zostaną nowoczesne urządzenia sterowania ruchem od ul. Smoleckiej do ul. Rogowskiej.

Wzdłuż TAT pojawią się także nowe nasadzenia, na odcinkach już realizowanych, jak i tych, gdzie prace dopiero się rozpoczną. Tylko na odcinku od ul. Smoleckiej do ul. Rogowskiej posadzonych zostanie 528 drzew w tym: klony, graby, lipy, brzozy, buki, jesiony, dęby czy robinie. Łącznie na odcinku I i II posadzonych zostanie 765 drzew i ok 30 tys. krzewów.

Termin realizacji tego odcinka to 17 miesięcy.

Na chwilę obecną TAT to koszt ponad 250 mln zł. Przypomnijmy, że ostatni odcinek od ulicy Strzegomskiej do pętli na ul. Rogowskiej jest w fazie projektowania – dodają urzędnicy.

Budżet całego zadania to 368 922 000 zł. Inwestycja jest dofinansowana przez Unię Europejską kwotą 109 922 000 zł dla zakresu Gminy Wrocław. Zakończenie budowy jest planowane w 2023 roku.