Transgraniczna linia dużych prędkości połączy Wrocław, przez Wałbrzych, z Pragą. Po obu stronach granicy przygotowywane są skoordynowane studia wykonalności. Docelowo do stolicy Czech dojedziemy koleją z naszego miasta w 2,5 godziny.

W trakcie seminarium „Jak Inicjatywa Trójmorza może wpłynąć na rozwój polskiej kolei?” przedstawiciele Centralnego Portu Komunikacyjnego przedstawili standardy Kolei Dużych Prędkości, opracowane z Instytutem Kolejnictwa i we współpracy z partnerami zagranicznymi.

– Bez standardów technicznych KDP, nie dałoby się efektywnie projektować ani budować linii kolejowych dużych prędkości, czyli tzw. szprych prowadzących z różnych regionów Polski do Warszawy i planowanego lotniska – mówi wiceminister Marcin Horała, pełnomocnik rządu ds. CPK.

Standardy mają zapewnić zachowanie jednolitych parametrów technicznych dla linii projektowanych w różnym czasie przez różne podmioty: spółkę CPK, wykonawców dokumentacji projektowej, firmy budowlane i inne instytucje z branży transportowej, w tym spółki Grupy PKP.

Standardy stanowią zbiór specjalistycznych danych niezbędnych dla producentów materiałów i urządzeń wykorzystywanych na kolei, dla producentów taboru kolejowego i dla przewoźników kolejowych. Standardy zapewnią też spójność infrastruktury KDP z systemami działającymi lub planowanymi w krajach sąsiednich – dodaje Mikołaj Wild, prezes spółki CPK.

Kolej Dużych Prędkości z Wrocławia do Pragi i z Katowic do Ostrawy

Jak informują przedstawiciele Centralnego Portu Komunikacyjnego, na południe od Polski spółka CPK ściśle współpracuje ze Správą železnic, czyli czeskim zarządcą infrastruktury kolejowej. Współdziałanie dotyczy połączeń transgranicznych w standardzie KDP: zarówno Katowice – Ostrawa (szprycha nr 7), jak i Wrocław – Wałbrzych – Praga (szprycha nr 9).

Dla połączenia transgranicznego z Wrocławia do Pragi, CPK i Správa železnic koordynują działania dotyczące prac studialnych. Po obu stronach granicy przygotowywane są skoordynowane studia wykonalności, czyli dokumentacja przedprojektowa – tłumaczą przedstawiciele Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Z kolei dla odcinka Katowice – Ostrawa, od ubiegłego roku trwają inwentaryzacje przyrodnicze, a od lipca tego roku prace przygotowawcze w ramach studium wykonalności. Analizy dotyczą też odcinka po czeskiej stronie granicy, a po wykonaniu zostaną Czechom udostępnione.

Program kolejowy CPK zakładają także powstanie transgranicznych tras do krajów bałtyckich (inwestycja współfinansowana przez UE połączy torem o zachodnim, europejskim rozstawie szyn Warszawę, Kowno, Rygę, Tallinn i Helsinki), Niemiec (dzięki budowie linii kolejowej nr 85 Warszawa-CPK-Łódź-Sieradz-Poznań o standardzie KDP, przejazd z Warszawy do Berlina skróci się o ok. 40 minut) i na Ukrainę (szprycha nr 5 Trawniki-Zamość-Bełżec prowadzi w rejon przygraniczny, a w przypadku zainteresowania strony ukraińskiej, które jest wstępnie deklarowane, linia dużych prędkości zostałaby przedłużona m.in. do Lwowa).

Powstaje międzynarodowy korytarz kolejowy

Przypomnijmy, że w sierpniu Centralny Port Komunikacyjny podpisał kontrakt na studium wykonalności dla nowej trasy kolejowej, która połączy Żarów ze Świdnicą, Wałbrzychem i granicą z Czechami. Będzie to ponad 60-kilometrowy, końcowy odcinek tzw. szprychy nr 9 w ramach linii dużych prędkości.

Projekt zakłada powstanie dwóch nowych linii – nr 267, łączącej linię kolejową nr 274 (szlak Żarów – Jaworzyna Śl.) ze stacją Świdnica Miasto oraz nr 268, pomiędzy stacjami Świdnica Miasto i Lubawka oraz dalej do granicy z Czechami (w okolicy miejscowości Královec).

Odcinek z Żarowa do Lubawki to przykład współpracy kolejowych inwestorów z sąsiednich krajów w ramach międzynarodowego korytarza europejskiej sieci TEN-T. Docelowo połączymy się z inwestycją przygotowywaną przez Czechów, tworząc połączenie kolejowe Warszawy i Wrocławia z Pragą. W tym celu swoje działania koordynują spółka CPK i przedsiębiorstwo Správa železnic, czyli zarządca infrastruktury kolejowej w Czechach – mówił w sierpniu Mikołaj Wild.

Według harmonogramu, pierwsze roboty budowlane po polskiej stronie mają ruszyć w 2023 roku. Spółka zakłada, że odcinek zostanie uruchomiony jednocześnie z lotniskiem, czyli w 2027 roku. Jak z kolei informowaliśmy w listopadzie ubiegłego roku, nasi południowi sąsiedzi przygotują kompleksową analizę uruchomienia takiej linii od granicy do Pragi. Po zrealizowaniu inwestycji także przez Czechów, do Pragi dojedziemy z Wrocławia w 2 godziny 30 minut.

fot. CPK

Zdjęcie główne: CPK