Samorząd Dolnego Śląska bezpłatnie przejął od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa ponad 22 hektary ziemi wartej przeszło 18,5 mln złotych. Już niebawem na tych gruntach ruszy budowa nowego szpitala onkologicznego.

Jak donosiliśmy jesienią 2019 roku, trwają przygotowania do budowy nowoczesnego szpitala onkologiczno-pulmonologiczno-hematologicznego w zachodniej części naszego miasta.

– Jesteśmy w trakcie procedury wyłaniania wykonawcy programu funkcjonalno-użytkowego dla nowego szpitala. To dokument, dzięki któremu generalny wykonawca – którego wybierzemy w odrębnym postępowaniu – zyska precyzyjne informacje w zakresie projektu i samej budowy szpitala – mówi marszałek Dolnego Śląska Cezary Przybylski.

W piątek 22 maja samorząd województwa formalnie stał się właścicielem działki, na której powstanie szpital.

– To kluczowe dla całego procesu inwestycyjnego – dodaje marszałek.

700 łóżek i 10 tys. zabiegów rocznie

Nowoczesne centrum onkologiczno-pulmonologiczno-hematologiczne powstanie przy skrzyżowaniu ul. Kosmonautów i projektowanej Alei Stabłowickiej, w bezpośrednim sąsiedztwie Dolnośląskiego Szpitala Wojewódzkiego im. Marciniaka. Docelowo do nowego obiektu zostaną przeniesione wszystkie oddziały, poradnie i pracownie Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Dolnośląskiego Centrum Transplantacji Komórkowych oraz Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc.

Budowa nowego szpitala onkologicznego jest jednym z priorytetów inwestycyjnych dla Samorządu Województwa w obecnej kadencji. Działalność medyczna placówki będzie prowadzona w ramach tzw. unitów, czyli obszarów wyspecjalizowanych w diagnostyce i leczeniu chorób określonych organów, np. nowotwory piersi, nowotwory układu moczowego, nowotwory płuc, pulmonologia nieonkologiczna czy hematologia – zapowiadają przedstawiciele urzędu marszałkowskiego.

Oprócz szpitala powstaną w tym miejscu obszary zieleni i rekreacji dla pacjentów oraz parking na około 1800 pojazdów wraz z drogami dojazdowymi oraz obiekty techniczne. Projekt w zakresie samej lokalizacji szpitala na działce, jak i rozplanowania jego funkcji, zakłada możliwość późniejszej rozbudowy wynikającej ze zmieniających się potrzeb.

– Decyzja o przekazaniu gruntów otwiera przed nami kolejny etap, jakim jest możliwość ubiegania się o wsparcie finansowania naszej inwestycji z budżetu Państwa. Prowadzimy zaawansowane rozmowy z Ministerstwem Zdrowia w tej sprawiePo przejęciu gruntu jesteśmy też gotowi do złożenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego – wyjaśnia wicemarszałek Marcin Krzyżanowski.

Jak zapowiada urząd marszałkowski, powstanie silny ośrodek onkologiczny, zapewniający z jednej strony kompleksową opiekę (diagnostykę, terapię i rehabilitację) pacjentom cierpiącym na schorzenia nowotworowe, z drugiej zaś rozwój działalności dydaktycznej oraz naukowo – badawczej. Szpital pomieści maksymalnie 700 łóżek, a koszt jego budowy (wraz z wyposażeniem) szacowany jest na około 700 mln zł. Powstanie blok operacyjny na 10-12 sal, w których rocznie przeprowadzanych będzie około 10 tys. zabiegów.