Magistrat rozpisał przetarg na budowę nowego zespołu szkolno-przedszkolnego przy ulicy Cynamonowej. – Chcemy, aby dzieci mogły skorzystać z tej placówki we wrześniu 2024 roku – zapowiadają urzędnicy.

Przypomnijmy, pod kwietnia ubiegłego roku Gmina Wrocław złożyła wniosek o pozwolenie na budowę zespołu szkolno-przedszkolnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ulicy Cynamonowej, a w drugiej połowie listopada miasto otrzymało pozytywną decyzję w tej sprawie. Teraz, zgodnie z niedawnymi zapowiedziami, Zarząd Inwestycji Miejskich ogłosił przetarg na realizację tego przedsięwzięcia.

To bardzo ważna inwestycja edukacyjna oczekiwana przez mieszkańców Lipy Piotrowskiej i Widawy. Od momentu podpisania umowy wykonawca będzie miał 22 miesiące na zrealizowanie inwestycji. Chcemy, aby dzieci mogły skorzystać z tej placówki we wrześniu 2024 roku – zapowiada Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia.

Przy ulicy Cynamonowej powstanie szkoła dla 1000 uczniów i 8-oddziałowe przedszkole dla 200 dzieci. Oprócz części dydaktycznej wybudowane zostaną także sale sportowe. Największa, o powierzchni około 900 metrów kwadratowych będzie z możliwością podziału i kieszenią sceniczną oraz widownią na antresoli. W placówce znajdzie znajdzie się też węzeł żywienia z jadalnią i biblioteka z czytelnią.

Powstaną miejsca postojowe, duży parking rowerowy. Zastosujemy rozwiązania proekologiczne m.in. zielone dachy, instalację fotowoltaiczną, zagospodarujemy wody opadowe, instalacje odzysku ciepła. Przy zespole szkolno-przedszkolnym nasadzimy 248 drzew m.in. klony polne, graby pospolite, lipy drobnolistne, dęby szypułkowe, platany klonolistne, a także liczne krzewy, byliny, powstaną piękne żywopłoty – wylicza Jacek Sutryk.

Maćków z najlepszym projektem

Przypomnijmy, że na konkurs architektoniczny zorganizowany przez Zarząd Inwestycji Miejskich wpłynęło 41 prac.

Zadanie zaprojektowania tak dużego zespołu szkolnego w warunkach programu nakreślonego regulaminem konkursu oraz doprecyzowanego wytycznymi i ograniczeniami wynikającymi z MPZP okazało się bardzo trudne – podkreślali urzędnicy.

Ostatecznie zwyciężyła koncepcja, którą przygotowała Maćków Pracownia Projektowa.

Autorzy pracy otrzymują pierwszą nagrodę za stworzenie charakterystycznego budynku – znaku w przestrzeni osiedla powstającego na okolicznych działkach. Budynek szkoły  zdecydowanie wyróżnia się inną formą od zabudowy mieszkaniowej. Główne wejście związane z placem wejściowym i bardzo umiejętnie przesunięte w kierunku południowym usytuowano w centralnej części budynku. Taka decyzja bardzo skutecznie ułatwiła uzyskanie właściwych proporcji pomiędzy grupami pomieszczeń a wewnętrzną komunikacją. W rezultacie rozczłonkowana i do pewnego stopnia swobodna forma rzutu, a jednocześnie – zwartość dwukondygnacyjnej bryły, utworzyły spójną i czytelną całość w rozwiązaniu i układzie funkcji wewnętrznych. Budynek jest również dobrze powiązany z terenem i zewnętrznymi urządzeniami sportowymi oraz placami zabaw, a w konsekwencji zgodnie z intencją miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z pasmowo zaprojektowaną zielenią osiedlową. Rozwiązania komunikacyjne w zakresie zarówno ruchu samochodowego, rowerowego jak i pieszego – bardzo dobre – argumentował sąd konkursowy.