Rząd przeznaczy dwa miliardy złotych na rozpoczęcie budowy drogi S8 z Wrocławia do Kłodzka i trasy S5 na odcinku Sobótka – Bolków. O realizację “sudeckiego ygreka” już w zeszłym roku apelowali dolnośląscy samorządowcy.

Pod koniec września Rada Ministrów przyjęła uchwałę nowelizującą Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 roku). Rząd zdecydował, że nakłady na inwestycje na sieci dróg krajowych, realizowane ze środków Krajowego Funduszu Drogowego, zostaną zwiększone o 7 mld zł.

Realizacja Programu Budowy Dróg Krajowych idzie sprawnie. Wyrazem tego jest decyzja rządu o poszerzeniu zakresu finansowego programu drogowego o kolejne miliardy złotych, które zostaną przeznaczone na ważne dla mieszkańców Polski drogi. Otwieramy komunikacyjnie kolejne regiony naszego kraju – mówił minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

2 mld zł z tej kwoty trafią na Dolny Śląsk i zostaną przeznaczone na rozpoczęcie budowy dwóch nowych dróg ekspresowych. Miliard złotych pochłonie rozpoczęcie budowy drogi S8 – z Wrocławia do Kłodzka. Drugi miliard – pierwsze prace na drodze S5 – z Sobótki, przez Świdnicę i okolice Wałbrzycha, aż do Bolkowa, gdzie nowa trasa połączy się z drogą S3.

Budowa pierwszych odcinków ma ruszyć w 2023 roku. Obie trasy stworzą tzw. sudeckiego ygreka.

fot. GDDKiA

Apele samorządu wysłuchane

Niemal równo rok temu Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyjął stanowisko dotyczące rozbudowy dróg ekspresowych na południu naszego regionu w przebiegu międzynarodowych szybkich korytarzy transportowych w kierunku Wiednia oraz Pragi. Chodziło wówczas właśnie o “sudeckiego ygreka”. Apel był pokłosiem deklaracji premiera Mateusza Morawieckiego o przebudowie drogi nr 8 do standardu drogi ekspresowej.

Nowa droga S8 Wrocław-Kłodzko wpisuje się w przebieg korytarza transportowego Północ-Południe łączącego największe ośrodki miejskie zachodniej Polski – Poznań i Wrocław – z Brnem, Bratysławą oraz Wiedniem. Ten szybki korytarz drogowy, łączący zachodnią Polskę z drugim pod względem znaczenia miastem Czech oraz stolicami Austrii i Słowacji, jest potrzebny dla rozwoju gospodarczego tej części Europy Środkowej. W przypadku przedłużenia drogi S8 do Boboszowa, korytarz wymagać będzie jedynie transgranicznego łącznika od granicy do czeskiej drogi ekspresowej D35, kończącej się dziś w mieście Mohelnice, oddalonym o 38 km od przejścia drogowego granicznego w Boboszowie – mówił wtedy Patryk Wild, radny Dolnego Śląska.

Zdaniem samorządowców, w przyszłości, dzięki budowie ok. 50 kilometrowego odcinka drogi ekspresowej w kierunku Pragi, od rozwidlenia z projektowaną drogą S8 do węzła z S3 w okolicy Bolkowa, możliwe będzie stworzenie najkrótszego korytarza Wrocław-Praga obsługującego przy okazji główny wewnątrzregionalny ciąg transportowy. Jak podkreślali przedstawiciele naszego regionu, ten najkrótszy i najtańszy w budowie wariant trasy tego korytarza, będzie możliwy do realizacji jedynie wtedy, gdy zostanie przewidziany już na etapie trasowania obecnie projektowanej drogi S8.

Walczymy nie tylko o drogę ekspresową S8 do Kłodzka, ale docelowo również o drogę ekspresową  S5 (lub S35) do Świdnicy, Wałbrzycha, Bolkowa co jest osiągalne w przyszłości, wymaga  jednak, by już teraz odpowiednio zaprojektować podwrocławski odcinek S8. Zachęcamy samorządy lokalne do poparcia tego stanowiska – zaznaczał marszałek Cezary Przybylski.

fot. UMWD

Mieszkańcy o nową drogę walczą od lat

Przypomnijmy, że o konieczności rozbudowy drogi krajowej nr 8 między Wrocławiem a Kłodzkiem mówi się od kilku lat. To bowiem jedna z najbardziej niebezpiecznych dróg w naszym regionie, gdzie bardzo często dochodzi do poważnych wypadków.

W 2015 roku kilka tysięcy Dolnoślązaków zasypało ówczesne Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju wnioskami, postulującymi budowę drogi ekspresowej z Wrocławia do czeskiej granicy. Wówczas resort wykluczył możliwość powstania “ekspresówki”, ale wpisał do Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 modernizację obecnej drogi krajowej numer 8, na odcinku Wrocław (Magnice) – Kłodzko. Pierwsze sygnały, że może tam jednak powstać droga ekspresowa pojawiły się w 2018 roku.