Trwają przygotowania do rozpoczęcia budowy drogi ekspresowej S8 z Wrocławia do Kłodzka i S5 z Sobótki do Bolkowa. Łącznie na realizację obu tras, które stworzą tzw. sudeckiego igreka, w budżecie państwa zarezerwowano niemal 7 mld złotych.

Jak informowaliśmy we wtorek, rząd przyjął nowelizację uchwały w sprawie „Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014–2023 (z perspektywą do 2025 r.)”, która zakłada zwiększenie wydatków w ramach tego programu o ponad 21 mld złotych. Niemal 5 mld złotych z tej dodatkowej puli ma zostać przeznaczonych na drogi na Dolnym Śląsku: S8 z Wrocławia do Kłodzka i S5 z Sobótki do Bolkowa. Wcześniej, jesienią 2019 roku, na rozpoczęcie budowy obu tras zarezerwowano 2 mld złotych. Łącznie daje to niespełna 7 mld złotych na stworzenie tzw. sudeckiego igreka.

Drogi ekspresowe S5 i S8 na południe od Wrocławia to dzisiaj jedne z najbardziej oczekiwanych inwestycji w Polsce. Obecnie na tych drogach koncentruje się bardzo duży ruch, ze znaczącym udziałem tranzytu ciężarowego. Dzięki nowoczesnym trasom zwiększy się poziom bezpieczeństwa, na czym nam szczególnie zależy, a ponadto będzie możliwy jeszcze bardziej dynamiczny rozwój gospodarczy i turystyczny południowej części województwa dolnośląskiego – podkreśla minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Ekspresowo do Bolkowa i Kłodzka

Szacowana długość trasy S5 z okolic Sobótki do Bolkowa to około 50 km. Obecnie trwają prace nad analizą przestrzenną wraz ze Studium Korytarzowym dla całego nowego korytarza drogi ekspresowej S5, w powiązaniu z autostradą A4.

Jak wyjaśnia Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, przebiegi korytarzy autostrady A4 i drogi ekspresowej S5, ze względu na wzajemne oddziaływanie na siebie, są analizowane wspólnie w różnych kombinacjach. Studium Korytarzowe A4 wraz z Analizą TEL wskaże możliwości rozbudowy istniejącej autostrady A4 Wrocław-Krzyżowa, bądź budowy autostrady w nowym korytarzu, a Studium Korytarzowe drogi ekspresowej S5 Sobótka – Bolków wskaże możliwe warianty przebiegu drogi S5.

Końcowe opracowanie, zawierające analizę wielokryterialną, pozwoli na wybranie dalszego kierunku działania dot. projektowanych korytarzy wzajemnie oddziałujących na siebie dróg: autostrady A4 Wrocław-Krzyżowa i drogi ekspresowej S5 Sobótka-Bolków. Zgodnie z obecnie obowiązującym harmonogramem dokumentacja na etapie Studium Korytarzowego dla dróg A4 i S5 zakończy się w drugiej połowie 2020 roku. Na podstawie ww. opracowania GDDKiA podejmie decyzję odnośnie dalszych działań i zlecenia kolejnych stadiów dokumentacji – zapowiadają drogowcy.

Z kolei szacowana długość S8 na odcinku Wrocław-Kłodzko to około 80 km. Jak informuje GDDKiA, dobiegają końca prace Komisji Ocen Projektów Inwestycyjnych dla tej budowy drogi ekspresowej.

Projektant przedstawił możliwe warianty przebiegu trasy poddając je analizie wielokryterialnej. Każdy z wariantów zakłada budowę drogi w klasie S, z dwoma jezdniami po dwa pasy ruchu w każdą stronę, budowę węzłów drogowych oraz Miejsc Obsługi Podróżnych. Realizację ok. 80-kilometrowego odcinka przyszłej S8 podzielimy na krótsze odcinki: Kłodzko – Ząbkowice, Ząbkowice – Łagiewniki, Łagiewniki – Wrocław (Magnice). Złożenie wniosków do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (RDOŚ) o wydanie decyzji środowiskowych dla wszystkich trzech odcinków planowane jest w lipcu i na początku sierpnia 2020 r. Pierwszy wniosek do RDOŚ będzie dotyczył odcinka Wrocław (Magnice) – Łagiewniki, a jako trzeci złożony zostanie wniosek dotyczący odcinka Ząbkowice – Kłodzko. W czasie procedury uzyskiwania decyzji środowiskowych odbędą się konsultacje społeczne – zapowiadają drogowcy.

fot. GDDKiA

Samorząd walczył o “sudecki igrek”

Przypomnijmy, że już w 2018 roku Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyjął stanowisko dotyczące rozbudowy dróg ekspresowych na południu naszego regionu w przebiegu międzynarodowych szybkich korytarzy transportowych w kierunku Wiednia oraz Pragi. Chodziło wówczas właśnie o „sudeckiego igreka”. Apel był pokłosiem deklaracji premiera Mateusza Morawieckiego o przebudowie drogi nr 8 do standardu drogi ekspresowej.

– Nowa droga S8 Wrocław-Kłodzko wpisuje się w przebieg korytarza transportowego Północ-Południe łączącego największe ośrodki miejskie zachodniej Polski – Poznań i Wrocław – z Brnem, Bratysławą oraz Wiedniem. Ten szybki korytarz drogowy, łączący zachodnią Polskę z drugim pod względem znaczenia miastem Czech oraz stolicami Austrii i Słowacji, jest potrzebny dla rozwoju gospodarczego tej części Europy Środkowej – mówił wtedy Patryk Wild, radny Dolnego Śląska.

Jak tłumaczyli wówczas samorządowcy, w przyszłości, dzięki budowie ok. 50 kilometrowego odcinka drogi ekspresowej w kierunku Pragi, od rozwidlenia z projektowaną drogą S8 do węzła z S3 w okolicy Bolkowa, możliwe będzie stworzenie najkrótszego korytarza Wrocław-Praga obsługującego przy okazji główny wewnątrzregionalny ciąg transportowy. Jak podkreślali przedstawiciele naszego regionu, ten najkrótszy i najtańszy w budowie wariant trasy tego korytarza, będzie możliwy do realizacji jedynie wtedy, gdy zostanie przewidziany już na etapie trasowania obecnie projektowanej drogi S8.

– Walczymy nie tylko o drogę ekspresową S8 do Kłodzka, ale docelowo również o drogę ekspresową  S5 (lub S35) do Świdnicy, Wałbrzycha, Bolkowa co jest osiągalne w przyszłości, wymaga  jednak, by już teraz odpowiednio zaprojektować podwrocławski odcinek S8 – zaznaczał niemal dwa lata temu marszałek Cezary Przybylski.