Od poniedziałku 2 grudnia zwiększyła się strefa płatnego parkowania we Wrocławiu. Opłatami zostały objęte miejsca postojowe przy ulicy Kolejowej, na odcinku pl. Rozjezdny – Grabiszyńska.

88 miejsc parkingowych znajduje się już w obrębie „nowej”, rozszerzonej z dniem 1 września bieżącego roku, strefy C – informują przedstawiciele ZDiUM-u.

Dodają, że oprócz ulicy Kolejowej do wyznaczenia miejsc płatnych przewidziano również ul. Jęczmienną, Żytnią, Pszenną, pl. Rozjezdny i Stysia. To obszar w kwartale ulic Grabiszyńskiej, Piłsudskiego, Zielińskiego i nasypu kolejowego.

Będzie to kontynuacja działań rozpoczętych w roku 2018, kiedy tylko część ulic znajdowała się w strefie SPP (Kolejowa, Prosta, pl. Rozjezdny) – zaznaczają urzędnicy.

Strefa parkowania większa o ponad 100%

Przypomnijmy, że od 1 września 2019 roku obowiązuje uchwała rady miejskiej, w myśl której strefa płatnego parkowania obejmuje o wiele większy obszar niż wcześniej.

SPP nadal dzieli się na strefy A, B i C, natomiast zamiast 9 (jak było do września) obecnie jest łącznie 15 podstref.

W strefie A wydzielona jest podstrefa I, w strefie B wydzielone są podstrefy II-IV, a w strefie C wydzielone są podstrefy V-XV – wyliczają urzędnicy.

Zmiany obszaru SPP, o które wnioskował ZDiUM, objęły dwa główne aspekty.

Po pierwsze, zmieniły się granice pomiędzy poszczególnymi podstrefami. Obszar podstrefy V został rozszerzony o granicę osiedla plac Grunwaldzki, podstrefy VI i VII o ul. Na Grobli i osiedle Przedmieście Oławskie, podstrefy VIII o Przedmieście Świdnickie, a podstrefy IX o osiedle Szczepin.

Po drugie, obszar strefy C został rozszerzony poprzez wprowadzenie nowych podstref od X do XV. Obejmują one osiedla: Ołbin, Kleczków, Nadodrze, Karłowice, pl. Grunwaldzki, Przedmieście Oławskie, Przedmieście Świdnickie, Szczepin, Tarnogaj, Huby, Powstańców Śląskich.