Znamy już pierwsze statystyki tegorocznej edycji Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego – mieszkańcy zgłosili nieco ponad 750 projektów, czyli mniej niż w latach ubiegłych. Najwięcej inicjatyw jest związanych z zielenią, dużą popularnością cieszą się też przedsięwzięcia pieszo-rowerowe.

 Katarzyna Szymczak-Pomianowska i Bartłomiej Świerczewski

fot. Tomasz Matejuk

Swoje pomysły wrocławianie mogli zgłaszać do piątku 17 lutego. Wedle stanu na poniedziałek 20 lutego, w tym roku złożono 753 projekty – 741 elektronicznie i 12 w wersji papierowej.

– To nie są jeszcze ostateczne dane. Wciąż mogą do nas dotrzeć projekty wysłane pocztą, finalną liczbę powinniśmy poznać w piątek – zastrzega Bartłomiej Świerczewski, dyrektor biura partycypacji społecznej w magistracie.

Jak wylicza Katarzyna Szymczak-Pomianowska, wicedyrektor biura partycypacji społecznej, ponad 200 przedsięwzięć dotyczy zieleni, 170 to projekty piesze i rowerowe, a nieco ponad 100 – drogowe.

Mniej projektów niż w latach ubiegłych

Liczba złożonych projektów jest w tym roku nieco niższa niż w latach ubiegłych. W 2016 roku mieszkańcy zgłosili 791 wniosków, a w 2015 roku – 817.

– To oczywiście nie znaczy, że wrocławianom kończą się pomysły, ale każdego roku realizujemy kilkadziesiąt kolejnych przedsięwzięć, więc miasto powoli nasyca się pod tym względem – wyjaśnia Bartłomiej Świerczewski.

Weryfikacja projektów potrwa do końca maja.

– Wtedy każdy z liderów dowie się, jak oceniony został jego projekt. Możliwe oceny są trzy: pozytywna, pozytywna z uwagami i negatywna. Potem, do końca sierpnia, o tych projektach będziemy rozmawiać – liderzy będą mogli poprawić wnioski albo połączyć dwie podobne inicjatywy w jeden projekt – tłumaczy Katarzyna Szymczak-Pomianowska.

Głosowanie powinno ruszyć w połowie września.

– Potrwa ono dwa tygodnie i obejmie trzy weekendy, czyli nieco dłużej niż w ubiegłym roku. Liczymy, że tym razem pogoda dopisze i liderzy będą mogli zachęcać mieszkańców do głosowania także poprzez agitację w plenerze – dodaje Katarzyna Szymczak-Pomianowska.

Które osiedla są najaktywniejsze?

Przypomnijmy, że od zeszłego roku, na potrzeby WBO, Wrocław został podzielony na 14 rejonów, z których każdy skupia kilka osiedli.

Podział na rejony WBO 2017

W tym roku najwięcej projektów, bo aż 84 zgłosili mieszkańcy rejonu nr 1, obejmującego Nadodrze, Ołbin, Stare Miasto, Plac Grunwaldzki i Przedmieście Oławskie. Najmniej aktywny okazał się rejon nr 11 (Kuźniki, Nowy Dwór, Muchobór Mały) – mieszkańcy tych osiedli zgłosili tylko 19 pomysłów.

Na każdy rejon przypada 1,5 mln złotych, czyli w sumie 21 mln złotych. Projekty rejonowe dzielą się na małe (do 250 tys. zł) i duże (do 750 tys. zł). Pozostałe 4 mln złotych zostaną przeznaczone na realizację projektów ogólnomiejskich. Maksymalna wartość projektu ogólnomiejskiego to 1 mln złotych.