Ostatnia sesja Rady Miejskiej Wrocławia odbyła się 15 września 2016. Na początku obecnych było 33 z 37 radnych. W toku obrad frekwencja wahała się od 34 radnych około godziny 13.00 do 27 pod koniec posiedzenia. Zebrani debatowali między innymi nad korektą budżetu miasta i opłatą targową – tę ostatnią zniesiono aż dwukrotnie!

Rada Miejska Wrocław

Posiedzenia Rady Miejskiej są otwarte dla wszystkich zainteresowanych. Każdy ma prawo nie tylko na nie wejść, ale też je nagrywać. Może właśnie dlatego większość z nich rozpoczyna się w dzień powszedni o godzinie 12.00 – wtedy, kiedy wrocławianie są albo w pracy, albo na uczelniach.

Jeśli nie wiadomo, o co chodzi – chodzi o pieniądze
Ostatnie posiedzenie rozpoczęło się od przyjęcia uchwały o zmianach w budżecie miejskim. Założono spadek zarówno dochodów, jak i wydatków miasta na bieżący rok. Co ciekawe, dochody bieżące zmniejszono o kwotę ponad 1 880 000 zł, a dochody majątkowe zwiększono o prawie 581 867 zł. Jest to o tyle istotne, że do dochodów majątkowych zalicza się przede wszystkim dotacje oraz dochody pochodzące ze sprzedaży majątku samorządowego.
Zmieniono również uchwałę odnoszącą się do wieloletniej prognozy finansowej miasta. Wrocław ogranicza spłatę swojego zadłużenia. Wskaźnik planowanej spłaty zobowiązań obniżono na rok 2016 z 9,07% do 8,35%. Obniżono ją również dla kolejnych lat aż do roku 2022. Za to prognozy przychodów pochodzących ze sprzedaży majątku miasta zwiększono o około 4 miliony.

Nic o nas bez nas
Rada zajęła się także tematem zagospodarowania terenów nabrzeża rzeki Oławy we Wrocławiu. Dotyczy to między innymi terenów tak zwanego Trójkąta. Oprócz tego głosowano nad projektem zagospodarowania przestrzeni publicznej na osiedlu WuWA. Oba projekty zostały przyjęte.
Ze spraw dotyczących codziennego życia mieszkańców miasta Rada głosowała projekty ustalania rozkładu godzin pracy ogólnodostępnych aptek oraz zasady rozmieszczenia obiektów małej architektury, jak również tablic i urządzeń reklamowych. Poza tym przyjęto uchwały o stypendiach socjalnych dla uczniów oraz stypendiach matematycznych dla studentów.

Opłaty i skargi
Z innych regulacji spraw bytowych mieszkańców Radni zajęli się kwestią opłaty targowej. Jest ona pobierana od przedsiębiorców handlujących „na wolnym powietrzu”. Wpływy z niej spadają z roku na rok. Projekty dwóch uchwał uchylenia opłaty złożyły kluby Nowoczesnej oraz Prawa i Sprawiedliwości. Jarosław Krauze, przewodniczący prezydenckiego klubu radnych, apelował przed posiedzeniem o dogadanie się i złożenie jednego, wspólnego wniosku. Jak łatwo się domyślić, jego wezwanie nie przyniosło żadnego skutku. Zarówno PiS, jak i Nowoczesna nie zamierzały zrezygnować z roli Janosika i w efekcie zniesiono dwa razy. Szkoda, że tylko jedną opłatę.
Rada decydowała również sama o sobie. Cytując BIP Urzędu Miejskiego, pod głosowanie poddano „rozpatrzenie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwały Rady Miejskiej Wrocławia”. Uchwałę przyjęto i zobowiązano Prezydenta Miasta do sporządzenia odpowiedzi na skargę, a następnie przekazania jej Sądowi Administracyjnemu. Sam Prezydent Rafał Dutkiewicz przebił Radę – rozpatrzono aż dwie złożone na niego skargi. Oprócz tego rozpatrywano również skargę na Komendanta Straży Miejskiej.
Mimo wszystko, za najciekawszą uchwałę dnia uznałem dotowanie Województwa Dolnośląskiego kwotą 1 miliona złotych na serial fabularny dotyczący historii Dolnego Śląska i Wrocławia w XX wieku.