Od kilku lat mieszkańcy Sołtysowic walczą o lepszą infrastrukturę i komunikację na swoim osiedlu. Czy doczekają się szybkiej poprawy? Brak północnego odcinka obwodnicy śródmiejskiej to tylko jeden z większych problemów.

2014 – blokady ulic

We wrześniu 2014 roku Rada Osiedla Sołtysowice zorganizowała protest blokując w trzech miejscach przejścia dla pieszych. Utrudniony przejazd w godzinach powrotu z pracy mieszkańców odbywał się przy skrzyżowaniach ulic Sołtysowickiej z Redycką, przy ul. Polanowickiej oraz przy ul. Poświęckiej. Powodem protestów mieszkańców była dramatyczna sytuacja komunikacyjna na osiedlu. Brak wykończenia obwodnicy śródmiejskiej kierował cały ruch ul.Redycką poprzez al. Poprzeczną do ul. Bolesława Krzywoustego.

Protest ten przyniósł jeden efekt – wprowadził ograniczenie ruchu pojazdów o masie powyżej 3,5 t.

2019 – co z przedłużeniem Śródmiejskiej Obwodnicy Wrocławia

W 2019 Rada osiedla Sołtysowice wraz z sąsiednią Radą Osiedla Polanowice-Poświętne-Ligota zwrócili się ponownie z prośbą o podjęcie działań w celu dokończenia północnej części obwodnicy śródmiejskiej od ul. Poświęckiej do al. Jana III Sobieskiego.
W odpowiedzi miasto poinformowało, że do 2024 roku nie ma możliwości, aby wprowadzić tę inwestycję do realizacji ze środków miasta.

2020 – mieszkańcy znów protestują

Dzięki pandemii i przejściu wielu mieszkańców Wrocławia na pracę zdalną zauważyć można znaczny spadek ruchu kołowego, jednak to wcale nie polepszyło komunikacji na Sołtysowiach, które ciągle się korkują – szczególnie w godzinach szczytu.

Miasto się rozwija i myślę, że za parę lat ilość mieszkańców Sołtysowic wzrośnie o 100% – opowiada Magdalena Gajewska – Przewodnicząca Rady Osiedla Sołtysowice – do tego czasu musimy zadbać o lepszą infrastrukturę. Już teraz tworzą się koszmarne korki – dodaje.

Od 26 września na wnioski rady osiedla została zwiększona częstotliwość kursowania autobusu 116. Teraz mieszkańcy czekają na przebudowę ulicy Koszarowej, aby jej nawierzchnia pozwoliła przedłużyć linię autobusu A do pętli u zbiegu ul. Redyckiej i Lekcyjnej.

Niestety przez wspomniane korki autobusy nigdy nie przyjeżdżają punktualnie. Mieszkańcy postanowili tym razem protestować w sieci, bo blokowanie ulic, które i tak z trudem są przejezdne mija się z celem.

Czego pragną Sołtysowice

Mieszkańcy domagają się dokończenia północnego odcinka obwodnicy śródmiejskiej, rozwiązania problemu zbyt często zamykanego przejazdu kolejowego przy al. Poprzecznej (budowy tunelu bądź wiaduktu nad torami), przebudowy skrzyżowania ul. Sołtysowickiej z al. Poprzeczna oraz podłączenia osiedla do miejskiej sieci ścieżek rowerowych.

Nasza internetowa akcja protestacyjna skupia się głównie na budowie północnego odcinka obwodnicy śródmiejskiej, bo tylko to kompleksowo rozwiąże nasz problem. Budowa lewoskrętu z ulicy Sołtysowickiej w Poprzeczną jest rozwiązaniem tymczasowym. Kolejnym problemem jest przejazd kolejowy przy Koronie. Dochodzą nowe połączenia i bardzo dobrze, ponieważ przyjeżdża do nas mniej samochodów z gmin ościennych, ale niestety to nas odcina od miasta. Wielu mieszkańców skarży się, że te rogatki nie działają intuicyjnie, że czasem przez 10-15 minut nie jedzie żaden pociąg, a szlaban jest zamknięty – opowiada Łukasz Ziarkowski Radny osiedla Sołtysowice – chodniki są w opłakanym stanie, brakuje tu ścieżek rowerowych – uzupełnia.

Przebudowa dróg, usprawnienie przejazdu

Magistrat ciągle analizuje możliwości pozyskania środków na budowę północnego odcinka obwodnicy śródmiejskiej równocześnie szukając szybszego rozwiązania problemów komunikacyjnych na Sołtysowicach.

Działania mające na celu poprawę sytuacji komunikacyjnej na osiedlu skupiają się obecnie na poprawie bezpieczeństwa oraz systematycznym usprawnianiu funkcjonowania komunikacji zbiorowej. W 2021 zaplanowano środki na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Koszarowej – przebudowa ul. Koszarowej to pierwszy krok do umożliwienia przedłużenia linii A do Sołtysowic – informuje Patryk Załęczny z Biura Prasowego Urzędu Miejskiego.

– Odnośnie zgłaszanych problemów z przejazdem kolejowym na linii kolejowej 143, mając na względzie utrudnienia wynikające z dużej częstotliwości zamknięcia przejazdu, zwróciliśmy się do PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z prośbą o wykonanie analizy możliwości wprowadzenia usprawnień w ruchu kolejowym skracających czas zamykania rogatek do niezbędnego minimum, w tym także poprzez dokonanie zmiany w przejazdach pociągów towarowych w godzinach szczytowych. Niezależnie od tego PKP przygotowuje się obecnie do zadania inwestycyjnego w ramach którego zaplanowane jest m.in. wprowadzenie nowoczesnych systemów sterowania ruchem kolejowym w obrębie stacji Wrocław Sołtysowice, co daje szansę na poprawę sytuacji –
dodaje.

​Co z chodnikami i ścieżkami rowerowymi?

– Trwają właśnie prace projektowe dla łącznika pieszo-rowerowego ulic Przejazdowej i Kanonierskiej, stanowiącego wygodną i bezpieczną alternatywę dla mieszkańców Sołtysowic w dojściu i dojeździe rowerem do przystanku kolejowego Wrocław Sołtysowice i dalej do ul. Krzywoustego i al. Brücknera. Sukcesywnie też poprawiamy stan chodników. Przewidziane jest przygotowanie kolejnych dokumentacji projektowych (fragmenty chodników w ul. Sołtysowickiej, Redyckiej). Na przyszły rok zaplanowano remont fragmentu chodnika w ul. Poprzecznej – wylicza Patryk Załęczny.

– Część działań na osiedlu przewidziana jest do realizacji wraz z pojawiającą się nową zabudową mieszkaniową, we współpracy z inwestorami, którzy wyłącznie pod warunkiem realizacji odpowiedniego zakresu inwestycji komunikacyjnych, będą mogli uruchomić nowe tereny pod nowe funkcje –
uzupełnia.