Wrocławianki będą miały w stolicy Dolnego Śląska swój skwer – projekt uchwały w tej sprawie trafił już do konsultacji społecznych. Konsultowany jest także pomysł, by rondu na Klecinie nadać nazwę Bitwy Warszawskiej 1920 roku.

Pod koniec maja ruszyły konsultacje społeczne dwóch projektów uchwał Rady Miejskiej Wrocławia w zakresie nazewnictwa ulic w naszym mieście. Pierwsza dotyczy nadania skwerowi zlokalizowanemu między ulicami Bernardyńską, Jana Ewangelisty Purkyniego oraz Jana Styki i Wojciecha Kossaka nazwę Wrocławianek. Z wnioskiem o nadanie skwerowi takiej nazwy zwróciła się do prezydenta Wrocławia Halina Bielecka-Gołka, przewodnicząca Rady Osiedla Stare Miasto.

Obecnie trwają prace nad rewitalizacją tego miejsca. Nadanie takiej nazwy byłoby wspaniałym uhonorowaniem wszystkich aktywnych mieszkanek Wrocławia, mających ogromny wkład w rozwój miasta. Wrocław ma szczęście do kobiecych gwiazd sztuki, kultury i nauki, które można by w ten sposób uhonorować. Wystarczy wspomnieć Olgę Tokarczuk, Urszulę Kozioł, Bente Kahan i wiele innych wspaniałych postaci. Nadanie nazwy skwerowi podniesie prestiż tego miejsca i uczyni je również atrakcyjniejszym turystycznie. To właśnie tuż przy skwerze prowadzi interesująca trasa spacerowa od Rynku, przez Panoramę Racławicką, Muzeum Narodowe i dalej na Ostrów Tumski – czytamy w uzasadnieniu uchwały.

Rondo Bitwy Warszawskiej 1920 roku na Klecinie

Drugi z konsultowanych projektów uchwały dotyczy nadania rondu zlokalizowanemu u zbiegu ulic Czekoladowej i Kwiatkowskiego na Klecinie nazwy Bitwy Warszawskiej 1920 roku, aby uczcić 100. rocznicę tego wydarzenia.

Zwycięska bitwa miała miejsce 13-25 sierpnia 1920 r. Odegrała ona fundamentalną rolę w historii Polski i Europy. Obroniła nasz kraj i cały kontynent przed Armią Czerwoną i komunistycznym zniewoleniem. Bitwa Warszawska przez ówczesnego brytyjskiego dyplomatę lorda Edgara d’Abernon’a została nazwana osiemnastą decydującą bitwą w dziejach świata (tak zatytułował on swoją książkę w 1931 r.) była punktem zwrotnym w wojnie Polski z bolszewicką Rosją 1918-1920. Wojna ta – ostatnia zwycięska wojna Rzeczpospolitej miała kapitalne znaczenie dla losów Europy – czytamy w uzasadnieniu uchwały.

Autorzy projektu tłumaczą, że lokalizacja ronda zgodna jest z geografią tożsamościową Wrocławia, ponieważ w obrębie Kleciny znajduje się ulica Eugeniusza Kwiatkowskiego – jednej z najwybitniejszych postaci II Rzeczypospolitej.

Dla podkreślenia rangi i oddania należnego hołdu obrońcom Ojczyzny za stosowne uznaje się zainstalowanie na rondzie masztu z flagą Rzeczypospolitej Polskiej – dodają.

Foto główne: Columba livia, fotopolska.eu, CC-BY-SA 4.0