Sejmik Województwa Dolnośląskiego, w przyjętym w czwartek większością głosów stanowisku, wyraził niepokój wobec skutków wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji.

Jak już informowaliśmy, w czwartek 29 października Rada Miejska Wrocławia przyjęła apel w sprawie poszanowania praw kobiet.

Również w czwartek stanowisko w sprawie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego aborcji wydał Sejmik Województwa Dolnośląskiego. Stanowisko przygotowane przez Bezpartyjnych Samorządowców zostało przyjęte większością głosów (22 głosy za, 7 przeciw i 5 wstrzymujących się). Oto treść stanowiska:

Sejmik Województwa Dolnośląskiego wyraża niepokój wobec skutków wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji. W jego efekcie w całym kraju wybuchła fala protestów i społecznego oburzenia. Sytuacja jest tym bardziej niepokojąca, że to właśnie w niebezpiecznym czasie pandemii tysiące Polek i Polaków wyszło na ulice w celu zamanifestowania swoich poglądów.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego narusza tzw. kompromis aborcyjny z 1993 roku, pozbawiając Kobiety dotychczasowych praw i podmiotowości, które to wartości są fundamentem umowy społecznej gwarantowanej konstytucją.

Wobec powyższego, Sejmik Województwa Dolnośląskiego solidaryzując się z Kobietami, które postanowiły zamanifestować swoje prawo do wyboru i decydowania o własnej przyszłości podejmuje niniejsze stanowisko uznając tym samym, że w demokratycznym państwie każdy z nas jest uprawniony do protestowania w obronie utrwalonych praw i wyznawanych wartości, gdy ma poczucie, że są one zagrożone.

Sejmik Województwa Dolnośląskiego apeluje jednocześnie o manifestowanie swoich przekonań przez wszystkich uczestników toczącej się debaty, w formie i treści odnoszącej się z szacunkiem do wartości historycznych i kulturowych, w tym tradycji debaty i tolerancji, które stanowią spuściznę wielu pokoleń Polaków oraz w sposób uwzględniający aktualną sytuację sanitarno-epidemiczną w kraju.