Zapowiadana od wielu lat budowa nowej siedziby sądu apelacyjnego przy zbiegu ulicy Zielińskiego i Piłsudskiego właśnie ruszyła. Inwestycja, opiewająca na niespełna 74 mln złotych, ma być gotowa w 2024 roku.

Przypomnijmy, tuż przed końcem 2020 roku ogłoszono przetarg na budowę budynku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu przy ul. Zielińskiego, Piłsudskiego, Kolejowej, wraz z przebudową układu drogowego w rejonie ul. Kolejowej i ul. Zielińskiego. Budynek ma mieć kubaturę ponad 33 tys. metrów sześciennych i całkowitą powierzchnię ponad 9,4 tys. metrów kwadratowych.

Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu o pięciu kondygnacjach naziemnych wraz z jedną kondygnacją podziemną z zewnętrzną rampą zjazdową, podziemną stacją transformatorową, układem komunikacji drogowej wewnętrznej, parkingami terenowymi, chodnikami i włączeniem do istniejącej drogi publicznej, uzbrojeniem terenu w sieć oświetlenia i odwodnienia terenu wraz ze zbiornikiem retencyjnym, zewnętrzną instalacją teletechniczną oraz zasilaniem szlabanów, przebudową sieci ciepłowniczej wraz z przebudową istniejącej komory c.o., elementami ukształtowania terenu, małej architektury i zieleni towarzyszącej, częściowym ogrodzeniem terenu, utwardzonym i zadaszonym placem na pojemniki do gromadzenia odpadów przy ul. Zielińskiego, Piłsudskiego, Kolejowej we Wrocławiu – pisano w ogłoszeniu przetargowym.

W połowie marca otwarto oferty w tym postępowaniu. Stanęło do niego czterech zainteresowanych: Budimex (z ofertą opiewającą na 94 297 704 zł brutto), konsorcjum Warbud i ZAZ (83 000 400 zł), MIRBUD (73 700 000 zł) i Strabag (88 131 755,82 zł). Na rozstrzygnięcie przetargu trzeba było poczekać aż do 25 czerwca.

Jako najkorzystniejszą wybrano wówczas ofertę Mirbudu, a 11 sierpnia Mirbud podpisał ze Skarbem Państwa umowę na realizację tej inwestycji. Na zakończenie prac wykonawca ma 38 miesięcy od podpisania kontraktu. Prace budowlane ruszyły na początku października.

Budowa zapowiadana od lat

O tym, że na działce, którą do połowy 2013 roku zajmowało targowisko, powstanie nowa siedziba sądu apelacyjnego, mówi się we Wrocławiu już od wielu lat. Po tym jak kupcy przenieśli się do nowego pasażu przy ulicy Swobodnej, wrocławski magistrat zdecydował o przekazaniu tej nieruchomości Skarbowi Państwa pod budowę nowego obiektu.

Ten kwartał staje się kwartałem publicznym, bo obok znajdują się budynki Narodowego Banku Polskiego, urzędu skarbowego, szkoły muzycznej, urzędu miejskiego czy Wyższej Izby Kontroli. Zamknięcie tej przestrzeni w sensie urbanistycznym będzie kształtować publiczny, administracyjny charakter tego miejsca – tłumaczył w 2014 roku ówczesny wiceprezydent Wrocławia Adam Grehl.

Przedstawiciele sądu apelacyjnego tłumaczyli wtedy, że budowa nowej siedziby sądu apelacyjnego jest konieczna, bo obecnie zajmowany budynek przy ul. Energetycznej zupełnie nie przystaje do potrzeb m.in. osób niepełnosprawnych.

Wizualizacja konkursowa: Czora&Czora

Ogromne zainteresowanie konkursem architektonicznym

W sierpniu 2014 roku ogłoszono konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej nowego budynku sądu, wraz z projektem zagospodarowania całej działki między ul. Piłsudskiego, Zielińskiego i Kolejową. Zgłosiło się do niego ponad 100 pracowni architektonicznych, a ostatecznie wpłynęły 34 projekty.

Wyniki poznaliśmy na początku 2015 roku – pierwsze miejsce zajął projekt przygotowany przez pracownię Uberto Siola & Partners z Neapolu przy współpracy z biurem PIW PAW Architekci z Gdańska. Zgodnie z regulaminem konkursu, autorzy najlepszej pracy zostali zaproszeni do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie dokumentacji projektowej inwestycji.

Inwestorowi nie udało się jednak osiągnąć porozumienia ze zwycięzcami konkursu, więc ostatecznie zamówienie na opracowanie dokumentacji projektowej całego przedsięwzięcia przypadło w udziale katowickiej pracowni architektonicznej Czora&Czora, która w konkursie zajęła drugie miejsce. Wartość kontraktu wyniosła 1,6 mln złotych. Przez ostatnich kilka lat trwały przygotowania do rozpoczęcia inwestycji (procedowano m.in. pozwolenie na budowę).

Wizualizacje: Czora&Czora